e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: Profanum IAforyzmy i sentencje niewirtualne człowieka piśmiennego

Aforyzmy i sentencje niewirtualne
człowieka piśmiennego

✝ ✞ ✝

"Jak okręt strugę piany, tak człowiek piśmienny zostawia za sobą upstrzony znakami papier. Czasami oglądamy się za siebie — wielomówny ślad niepokoi. Kiedyś, już zapewne niedługo, gdy będę już daleko czy w ogóle nie tutaj — ktoś podniesie kartkę z zapisem, litery, słowa skoczą mu do oczu".
Halina Bortnowska,
Znak, 2005/7-8:
"O różnych godzinach"
Halina Bortnowska
"Ludy niepiśmienne nie wiedzą o wielu rzeczach, ale rzadko bywają głupie, bo konieczność wymaga od nich odwoływania się do własnej pamięci, a więc częściej pamiętają o tym, co naprawdę ważne. Ludy umiejące czytać i pisać przeciwnie, mają skłonność do gubienia się w ogromnych bibliotekach pełnych zapisanych informacji".
Huston Smith,
The Way Things Are. Conversations with Huston Smith on the spiritual life,
Los Angeles 2003, s.79
Huston Smith

[...] wcześniej były apoftegmaty [...]

... wcześniej czyli już w starożytności powstawały krótkie utwory literackie (wierszowane lub prozatorskie), prezentujące dowcipną, błyskotliwą, trafną wypowiedź wybitnej postaci tamtych czasów. Ich zbiory tworzyli m.in. Valerius Maximus i Plutarch. Dziś ja anonimowo próbuję kontynuować ową tradycję spod znaku gęsiego pióra, popełniając niniejsze Aforyzmy i sentencje niewirtualne człowieka piśmiennego...

☙❤❧

Zło! Zło!
Zawoalowane czy nie, rani równie skutecznie, co dotkliwie.
Mniejsze zło zawsze pozostaje karykaturą dobra.
[mr]
20.02.1997
Zawoalowane zło

☙❤❧

Lęk przed śmiercią? Lęk przed śmiercią?
To nie Śmierć jest straszna, lecz stan ducha w jakim ludzie się z Nią spotykają.
[mr]
10.07.1999
Lęk przed śmiercią

☙❤❧

Mylić się... Mylić się... to takie ludzkie.
Cenniejsze jest uznanie własnego błędu i użycie go jako przestrogi dla bliźnich, niż bezmyślne trwanie w błędnym przekonaniu dla podtrzymania mitu o swojej nieomylności.
[mr]
06.07.2001

Jakże chętnie widzimy siebie jako tych idealnych, tj.: nieomylnych, pozbawionych wad i słabości. Tymczasem wbrew własnemu, egocentrycznemu punktowi widzenia otoczenie nie szczędzi nam krytyki, upomnień i nagan.
Sztuką jest nie zerwać tej cienkiej nici rozpiętej między punktem widzenia siebie, a punktem słyszenia o sobie. Wówczas autoreflekcja może okazać się szansą.
Szansą na dobrą zmianę.
[mr]
06.03.2016
Mylić się

☙❤❧

Wolna wola... Wolna wola... to dar czy przekleństwo?
Jest darem dopóty, dopóki towarzyszy jej wolność — wolność pozytywna czyli wolność «do». Staje się jednak przekleństwem, gdy zaczyna prowadzić do swawoli, a więc wolności negatywnej (degradującej) — wolności «od», np. od dekalogu, od zdrowego rozsądku etc .
[mr]
14.02.2003
Wolna wola

☙❤❧

Grzechy Grzechy są jak plamy na wizerunku Boga, który nosimy w duszy.
Sakramentalną spowiedź można porównać do odplamiacza o wysokiej skuteczności.
[mr]
10.03.2005

Konfesjonał jest niczym kantor wymiany nikczemnej i zdewaluowanej mamony na walutę wieczności, która ma pokrycie w blasku niewyczerpanego skarbca Miłosierdzia Bożego. Tutaj za kratką okienka usługuje On sam — Jezus Miłosierny — klientami zaś są penitenci czyli potencjalnie czyśćcowa konfraternia Jego czcicieli, a duchową atmosferę tego dyskretnego miejsca przenika ufność, skrucha, przebaczenie i odpuszczenie grzechów.
Oto cudowna wymiana: przynoszę tu hańbę grzechu, a otrzymuję wolność dziecka Bożego.
[mr]
23.11.2019

Wszystko co jest poza Wolą Bożą jest grzechem.
[mr]
02.01.2021
Grzechy

☙❤❧

Klucz do nieba Krzyż jest Kluczem do nieba.
Kluczem do nieba jest Krzyż.
Jakże często i dla wielu Krzyż jest głupstwem lub niedorzecznością.
[mr]
22.06.2007
Klucz do nieba

☙❤❧

Godność a duma Godność jest siostrą pokory, natomiast duma (prędzej czy później) prowadzi do pychy.
[mr]
08.04.2008
Godność a duma

☙❤❧

Jezus Chrystus Jezus Chrystus.
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
Dla mnie Chrystus JEST samym Centrum i Sacrum, i wszystko zmierza do wypełnienia się w Nim.
[mr]

10.04.2008
Jezus Chrystus dziś?
Jezu, dziękuję Ci, że JESTEŚ przy mnie zwłaszcza wtedy, gdy idę ciemną doliną.
Ty JESTEŚ dla mnie Światłem w ciemności.
Ty JESTEŚ dla mnie par excellence  Lux Dei.
[mr]

19.03.2013
Jezu Chryste, dla mnie — duszy najmniejszej JESTEŚ Wszystkim, tj. Wcieloną Mądrością Przedwieczną.
Dziękuję Ci, Matko Małej Drogi ufności, zawierzenia i miłości, Ty zawsze pokornie wskazujesz na swego Syna.
JMKWRD
[mr]

30.12.2018
Jezus Chrystus
♫ "Pieśń małej duszy" ♫
Autorstwo: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Wykonawca: Zespół Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Wydawnictwo: Płyta CD - W Twoich Ramionach - Pieśni WMU część VIII, Veni 2005
Źródło MP3


☙❤❧

Niebo... Niebo... to stan czy miejsce?
Jeśli twoja dusza jest we właściwym stanie, każde miejsce będzie dla ciebie Niebem.
[mr]
15.05.2008
Niebo

☙❤❧

Małe szczęście Mój sposób na małe szczęście?
Nie spodziewaj się dobra od ludzi, aby nie odczuwać rozczarowania ich postępowaniem.
Naucz się trwania w gotowości do niesienia pomocy bliźnim.
Jeśli spotka cię z ich strony jakaś przykrość, bądź ponad to i... nie gaś ducha.
Dostrzegaj cel ostateczny.
[mr]
16.05.2008
Małe szczęście

☙❤❧

Ład i porządek Wprowadź Boga na przysługujące mu pierwsze miejsce w twoim sercu, a spostrzeżesz, że w twojej hierarchii wartości zapanował wreszcie ład i porządek.
[mr]
02.06.2008
Ład i porządek

☙❤❧

TAK, TAK; NIE, NIE Owocem nadmiernej wolności jest swawola.
Wolność — TAK, swawola — NIE.
Owocem nadmiaru słów jest wielomówstwo.
Mowa — TAK, obmowa — NIE.
Owocem nadmiernego apetytu na życie jest nadużycie.
Przeżywanie — TAK, używanie — NIE.
Owocem zarówno nadmiaru miłości jak i jej braku jest cierpienie.
Cierpienie — TAK, cierpiętnictwo — NIE.
Owocem wiary jest ufność.
Zaufanie — TAK, zadufanie — NIE.
Dziękuj Bogu za błogosławione owoce twojej doczesności.
[mr]
05.06.2008
Tak, tak, nie, nie

☙❤❧

Życie wieczne... Życie wieczne... jest.
Życie wieczne jest Życiem.
Życie wieczne jest Życiem Bożym.
Życie wieczne jest Życiem... z Bogiem.
Życie wieczne jest Życiem w Bogu, który JEST.
[mr]
06.06.2008
Życie wieczne

☙❤❧

Główny cel... Mój główny cel w życiu?
To cel ostateczny, tj.:
zasłużyć na mieszkanie w Apartamentowcu, którego Architektem, Budowniczym, Właścicielem i Gospodarzem jest Trójjedyny, a klucznikiem i recepcjonistą — św. Piotr.
[mr]
06.06.2008
Mój główny cel w życiu osiągnę wyłącznie dzięki Miłości.
Miłość sama wystarczy.
[mr]
29.01.2018
Główny cel

☙❤❧

Krzyż codzienności Nie wzbraniaj się włożyć na swe ramiona krzyża codzienności.
On jest uszyty na twoją miarę.
Ciężar krzyża ma znaczenie, bo ważne sprawy nie są lekkie i błahe. Wagę krzyża codzienności stanowi ciężar znaczenia.
[mr]
08.06.2008
Krzyż codzienności

☙❤❧

Dobro a zło Dobro ma tę przewagę nad złem, że szanuje wolność człowieka.
Zło jedynie o tym krzyczy.
[mr]
09.06.2008
Dobro a zło

☙❤❧

To nie dowód Bóg JEST bliżej niż myślisz,
... bliżej niż można to sobie wyobrazić,
... bliżej niż można to wyrazić.
Jeśli tego nie odczuwasz, to nie dowód, że tak nie jest.
Poszukaj Go. Wszak On pierwszy ciebie znalazł i JEST bliżej niż myślisz.
Nie skarż się na "ciszę Nieba"! Bóg czasem wydaje się milczeć, bo Go za mało pragniemy. Bóg "wychodzi" zza kurtyny milczenia, gdy swym gorącym pragnieniem Jego bliskości uświadomisz sobie, że On JEST dla ciebie Wszystkim.
[mr]
10.06.2008
To nie dowód

☙❤❧

To nie krzyż Zbawienie przyszło przez krzyż...
Jednak to nie krzyż zbawia człowieka, lecz Miłość, która z niego spływa.
Trójjedyna.
[mr]
12.06.2008
Krzyż

☙❤❧

Pełny biust Pełny biust nie zrekompensuje pustki w głowie.
W głowie jego właścicielki.
[mr]
15.06.2008

Pełny biust potrafi skutecznie wygenerować pustkę w głowie.
Mojej głowie.
[mr]
24.09.2022
Pełny biust


☙❤❧

Zdrada małżeńska Mój sposób na unikanie zdrady małżeńskiej?
Umiar w słowach i dystans w działaniu. Zdrowy.
[mr]
16.06.2008
Małżeństwo

☙❤❧

Pokusy... Pokusy, pokusy, pokusy...
Wciąż dopadają nas pokusy.
Z każdą kolejną otrzymujemy jednak łaskę ich przezwyciężania.
[mr]
20.06.2008
Pokusa

☙❤❧

Pielgrzymka Pielgrzymka jest streszczeniem życia.
Treścią życia jest pielgrzymowanie.
Dobrze, gdy idziemy ze świadomością celu.
[mr]
22.06.2008
Pielgrzymka

♫ "Wciąż tułam się" ♫
Muz.: autor nieznany (amerykańska piosenka folkowa pt. «The Wayfaring Stranger» z początku XIX w.)
Sł. (wersja PL): zaczerpnięte ze «Zbioru Pieśni Chrześcijańskich» (nr 949)
Wyk.: Zespół Alleluja
Wyd.: album debiutancki pt. «Rozpal ogień Panie», 1998
Źródło MP3


☙❤❧

Wiara Jeśli twoja wiara staje się osobową relacją z Bogiem, jesteś na dobrej drodze do Jego poznania.
[mr]
27.06.2008

Jeśli rozum nie wystarcza — tym lepiej. Niech ostatnie słowo należy do wiary.
[mr]
14.07.2019
Wiara

☙❤❧

Mowa ludzka a Słowo Boga Mowa ludzka potrafi zniewolić. Słowo Boga wyzwala.
Mowa ludzka potrafi zranić. Słowo Boga leczy.
Mowa ludzka potrafi zabić. Słowo Boga wskrzesza.
[mr]
04.07.2008

Mowa ludzka potrafi spacyfikować. Słowo Boga ewangelizuje.
Mowa ludzka potrafi odebrać. Słowo Boga obdarowuje.
Mowa ludzka potrafi krzyczeć. Słowo Boga słychać w milczeniu.
[mr]
04.08.2018

Mowa ludzka potrafi skandalizować. Słowo Boże kreuje.
Mowa ludzka potrafi przeklinać. Słowo Boże błogosławi.
Mowa ludzka potrafi demonizować. Słowo Boże katechizuje.
[mr]
15.09.2018

Mądrość świata mową ludzką informuje nas do czasu.
Głupiec, zabiegając o nią woła: POINFORMUJ MNIE.
Mądrość świata mową ludzką reformuje nas od czasu do czasu.
Głupiec, lansując się żąda: ZREFORMUJ MNIE.
Mądrość Przedwieczna Słowem Bożym formuje ostatecznie.
Mędrzec, modląc się o Nią prosi: UFORMUJ MNIE.
[mr]
13.04.2019
Mowa ludzka a Słowo Boga

☙❤❧

W ręce Boga Oddaj się w ręce Boga, a twoje lęki staną się próżne. Zanikną.
[mr]
08.07.2008
W ręce Boga

☙❤❧

Bodaj na końcu Bodajby mi przyszło na szarym końcu, ale pod płaszczem Maryi.
[mr]
09.07.2008
Bodaj na końcu

☙❤❧

Tu/wszędzie — teraz/zawsze Ja istnieję tu i teraz. Dzięki Ci, Panie.
Ty istniejesz zawsze i wszędzie. Bądź uwielbiony.
[mr]
09.07.2008
Tu, teraz, zawsze, wszędzie

☙❤❧

Racja ostateczna Boga możesz ignorować.
Bogu możesz nie dowierzać.
Z Bogiem możesz nawet się pokłócić.
Nie znaczy to jednak, że racja będzie po twojej stronie. Racja ostateczna.
[mr]
14.07.2008
Racja ostateczna

☙❤❧

Wszystko może być modlitwą Pracuj wydajnie, ucz się pilnie, kochaj gorąco,
a gdy się zmęczysz — odpoczywaj, stroniąc od lenistwa.
To wszystko może być modlitwą.
Jakże piękną modlitwą.
Wśród zgiełku świata.
[mr]
18.07.2008
Wszystko może być modlitwą

☙❤❧

W imię Miłości Pokora rodzi skromność.
Skromność rodzi cichość.
Cichość rodzi cierpliwość.
Cierpliwość rodzi wyrozumiałość.
Wyrozumiałość rodzi ufność.
Ufność rodzi wierność.
Wierność rodzi przyjaźń.
Przyjaźń rodzi oddanie.
Oddanie rodzi poświęcenie.
Poświęcenie rodzi miłość.
Miłość rodzi miłosierdzie.
Miłosierdzie jest pokorne, ciche, cierpliwe, wyrozumiałe, ufne, wierne, przyjazne, oddane, pełne skromności i poświęcenia w imię Miłości.
Trójjedynej.
[mr]
21.07.2008
W imię Miłości

☙❤❧

...(nie)(d)(o)stateczna Pustka jest niedostateczna.
Doczesność bywa dostateczna.
Wieczność będzie ostateczna,
a Pełnia pozostanie wciąż stateczna.
[mr]
22.07.2008
...(nie)(d)(o)stateczna

☙❤❧

Nawrócenie Nawrócenie.
Rzeczywiste nawrócenie to tajemnicza Łaska.
Jest źródłem radości, która dotyka nieba.
[mr]
23.07.2008

Ktoś kiedyś po głębokim nawróceniu stwierdził, że z dawnego człowieka zastały mu tylko linie papilarne i nazwisko.
Czy rozumiesz jak wielką radość przeżywa wówczas dusza ludzka?
Mam nadzieję, że nie zrozumiesz dopóty, dopóki nie rzucisz się w tę głębię.
[mr]
26.01.2019

Najpiękniejsze spotkanie jest wtedy, gdy na przeciw nawróconemu człowiekowi wychodzi Miłosierdzie Boże.
[mr]
08.08.2019
Nawrócenie

☙❤❧

Opatrzność kontra przeznaczenie Opatrzność kontra przeznaczenie.
Opatrzność wyklucza przeznaczenie. Jest ona bowiem interaktywną koncentracją inicjatywy, inwencji oraz interwencji Boga w Duchu Miłości.
Przeznaczenie zatem, jako rodzaj bezduszności, nie istnieje.
[mr]
27.07.2008

Przeznaczenie (jeśli) istnieje. Jawi się (najwyżej) jako rodzaj narzędzia (w rękach) Opatrzności Bożej.
[mr]
10.02.2020
Opatrzność kontra przeznaczenie

☙❤❧

Modlitwa Modlitwa nie jest środkiem płatniczym. To ma być twoja odpowiedź na Miłość.
[mr]
29.07.2008
Modlitwa

☙❤❧

Brak miłości Brak miłości oddala od Boga, bo jest murem w nas.
[mr]
01.08.2008

Brakiem pięknej miłości karmi się dewocja, która jest szatańskim narzędziem separacji człowieka od żywego Boga.
[mr]
22.01.2020
Brak miłości

☙❤❧

Eucharystia Eucharystia to cudowny czas.
Inny na nią przychodzę, inny z niej wychodzę.
Tak działa we mnie Trójjedyny przez to wspaniałe Misterium swego Słowa, Ciała i Krwi Przenajświętszej.
[mr]
02.08.2008

Nie jestem godzien przyjąć Jezusa w Komunii św., ale JEST mi niezbędny.
[mr]
01.01.2021
Eucharystia

☙❤❧

Biblia Biblia to przedziwna księga.
Wczytując się w jej wersety można odczytać własne życie.
[mr]
03.08.2008
Biblia

☙❤❧

Z wysokości 10 km Miłość ma prymat.
Wszystko co nią nie jest lub z niej nie powstało jest niczym.
Najlepiej to widać z wysokości 10 km.
[mr]
21.08.2008
Z wysokości
♫ "España For Ever" ♫
Muz.: Marek Jackowski i Ryszard Olesiński
Wyk.: Zespół Maanam
Wyd.: album koncertowy pt. «Live»
Wytwórnia Rogot, 1986
Źródło MP3


☙❤❧

Jak sieć Pragnę, niczym sieć, zagarniać Łaski płynące od Boga
a przygotowywane dla mnie.
Obym nie zaprzepaścił żadnego z tych Darów.
[mr]
06.10.2008
Łaski od Boga

☙❤❧

Przeznaczenie do świętości? Przeznaczenie do świętości?
Nie.
To nie człowiek jest przeznaczony do świętości, lecz świętość jest dedykowana człowiekowi, bo okupiona daniną Krwi Syna Człowieczego.
[mr]
10.10.2008
Przeznaczenie do świętości

☙❤❧

Mój Szkaplerz święty Mój stary sukienny Szkaplerz jest mi herbem, szatą i zbroją.
Całując go, całuję ręce Matki.
Matki Słowa.
[mr]
16.10.2008
Mój Szkaplerz święty

☙❤❧

Moja sykomora Dookoła tłum. Tłum codziennych spraw.
A ja niskiego wzrostu. Duchowego wzrostu.
Daj mi, o Jezu, tę łaskę, abym wciąż chciał wspinać się na sykomorę. Moją duchową sykomorę.
[mr]
28.10.2008
Moja sykomora

☙❤❧

Więcej niż być Pokora to coś więcej niż być pokornym.
To sposób na realizowanie się w życiu.
Życie to coś więcej niż być żywym.
To sposób na realizowanie się w człowieczeństwie.
Człowieczeństwo to coś więcej niż być człowiekiem.
To sposób na szukanie sensu szczęścia.
Szczęście to coś więcej niż być szczęśliwym.
To sposób na realizowanie się w wieczności.
[mr]
02.11.2008
Więcej niż być

☙❤❧

Od sprawiedliwości do miłosierdzia Sprawiedliwość przynagla do opiekuńczości.
Opiekuńczość uzdalnia do współodczuwania.
Współodczuwanie przynagla do wyrozumiałości.
Wyrozumiałość uzdalnia do tolerancyjności.
Tolerancyjność przynagla do przebaczenia.
Przebaczenie uzdalnia do miłosierdzia.
Droga od sprawiedliwości do miłosierdzia jest drogą świętości.
We wzajemnej relacji tych cnót i w duchu poszanowania godności osoby ludzkiej.
[mr]
09.11.2008

Tolerancja to dziś narzędzie służące aktywistom tęczowej ideologii do zacierania granicy między dobrem i złem.
[mr]
18.08.2019

Im wyższy stopień świętości, tym bardziej sprawiedliwe miłosierdzie,
którym możesz obdarowywać i być obdarowanym.
Im głębszy poziom ciemności, tym bardziej toksyczna nienawiść,
którą możesz być zainfekowany, aby zakażać innych.
[mr]
11.07.2021
Od sprawiedliwości do miłosierdzia

☙❤❧

Piątkowe posty Pytasz: po co mi posty?
Praktyka piątkowych postów poszerza przestrzeń działania Łaski.
Jakże wiele jest jeszcze we mnie do naprawienia.
Dla Niego i dla mnie.
W komunii osób.
[mr]
14.11.2008
Piątkowe posty

☙❤❧

Duchowa lekcja Msza św. jest jak lekcja. Duchowa lekcja.
Nie wystarczy jednak zaznaczyć swoją obecność, patrzyć i słuchać. Trzeba zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć, aby potem móc odrobić pracę domową. Pracę polegającą na uruchamianiu dobra w świecie.
To ono później pracuje na nasz wynik z Egzaminu Ostatecznego.
[mr]
14.12.2008
Duchowa lekcja

☙❤❧

Pierwsze i ostateczne Po pierwsze: mam kochać Boga.
Mogę kochać Boga.
Chcę kochać Boga.
Umiem kochać Boga.
Dlaczego to jest takie trudne?
Gdyby to nie wymagało wysiłku, nie byłoby takie ważne.
Najpierw przyjąłem powinność miłości.
Potem odkryłem możliwość kochania.
Teraz moja wola miłowania nabiera walorów umiejętności. Ostatecznej.
[mr]
19.12.2008
Pierwsze i ostateczne

☙❤❧

Adwent Słowa Adwent jest oczekiwaniem na narodziny Słowa.
Wcielenie Słowa Życia i wcielenie w życie Słowa.
Życie jest adwentem na wieczność ze Słowem.
Uduchowienie i przebóstwienie Żywym Słowem.
[mr]
21.12.2008
Adwent Słowa

☙❤❧

Odkrywaj... Bóg jest Miłością. Odkrywaj i odwzajemniaj Ją.
Bóg jest Mądrością. Odkrywaj i zachwycaj się Nią.
Bóg jest Pokorą. Odkrywaj i wzoruj się na Niej.
Bóg jest Pokarmem. Odkrywaj to i posilaj się Nim.
Bóg jest Wszechmocą. Odkrywaj to i zaufaj Jej.
Bóg jest Darczyńcą. Odkrywaj to i dziękuj Mu.
Bóg jest Tajemnicą. Kontempluj Ją.
Bóg JEST.
[mr]
06.01.2009

Na biurku masz dwa piloty i otwarty laptop.
A właściwa odpowiedź nie przychodzi.
Warto iść do świątyni. Tam panuje cisza.
Może wówczas uda ci się wejść do twojego sanktuarium.
Tam odkrywaj Tego, który JEST w tym, co należy do Ojca.
[mr]
26.01.2019
Odkrywaj

☙❤❧

Niemożliwe... Pragniesz cudu? Bóg to sprawi.
Musisz jednak najpierw uwierzyć i poprosić.
Wówczas stanie się według wiary twojej i Jego Woli.
Myślisz: "Niemożliwe...". Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Zatem przymnażaj nam, Panie, wiary, bo wciąż ją zatracamy.
[mr]
18.01.2009
Niemożliwe

☙❤❧

Największe tajemnice Największa tajemnica Boga Żywego?
Trynitarna jedność Osób.
Największa tajemnica w życiu człowieka?
Asystencja Ducha Świętego.
[mr]
23.01.2009

Nie masz przeszkody dla Woli Bożej.
Ogromna to tajemnica.
[mr]
10.08.2019
Największe tajemnice

☙❤❧

Ego Jesteśmy egoistami.
Niektórzy nawet sprawiedliwymi egoistami.
Jakże więc ważne jest rozwijanie w sobie wyobraźni miłosierdzia.
Wręcz bezcenne, choć równie trudne jak przerzucenie mostu przez ocean.
Ocean mojego i twojego ego.
[mr]
09.02.2009
Ego

☙❤❧

Dusze/ciała Boże, zmiłuj się nad nami.
Dusze domagają się wolności, ciała pragną swawoli.
Dusze cenią pokorę, ciała pysznią się w pochlebstwach.
Dusze szukają ciszy, ciała przynaglają do festynu.
Dusze dążą do modlitwy, ciała uciekają w rozproszenie.
Duszom smakuje post, a ciałom karnawałowa biesiada.
Któż mógłby godnie przeżywać niewidzialną Bożą rzeczywistość, gdyby nie Twoje Miłosierdzie?
Dzięki Ci, Panie, że niezmiennie nas miłujesz.
[mr]
26.02.2009
Dusze/ciała

☙❤❧

Triumf Mądrości Uznanie Mądrości jest nie tylko Jej triumfem, ale również i tego człowieka, który Ją uznał.
[mr]
06.03.2009
Triumf Mądrości

☙❤❧

Szansa Grzech niewdzięczności sprawia, że, skupiając się nad tym, czego mi brakuje, nie zauważam szczęścia, które jest moim udziałem. Dlatego błogosławię Cię, Panie, za moje niedostatki.
Dzięki nim mam szansę stać się umiarkowany w swoich pragnieniach.
[mr]
17.03.2009
Szansa

☙❤❧

Ciekawość/ciekawskość Wiedza to awans.
Wiedzę zdobywa się w wyniku poznania.
Zakres poznania zależy od poziomu ciekawości.
Ciekawość jest szlachetną siostrą ciekawskości.
Ciekawskość prowadzi do wścipskości.
Wścipskość rodzi plotkę.
Plotka degraduje.
[mr]
19.03.2009
Ciekawość/ciekawskość

☙❤❧

Dzielenie pomnażające Miłość to skarb, którym dzieląc się z innymi ostatecznie go mnożymy.
[mr]
06.04.2009
Dzielenie pomnażające

☙❤❧

Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej Wszystko zależy od Opatrzności. My jednak dysponujemy wolną wolą i możemy wiele, choć nie musimy nic.
Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej czuję się obezwładniony, ale nigdy nie ubezwłasnowolniony.
[mr]
15.04.2009
Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej

☙❤❧

Inaczej... Inaczej nie znaczy źle.
[mr]
16.08.2009
Inaczej

☙❤❧

W Krzyżu jest wszystko W Krzyżu jest wszystko.
Jest ból i cierpienie.
Jest także radość ostatecznego zwycięstwa.
[mr]
24.10.2009
W Krzyżu jest wszystko

☙❤❧

Spełnienie a szczęście Szukamy szczęścia czy spełnienia?
Osiągając spełnienie wciąż pragniemy szczęścia.
Można być szczęśliwym, nie będąc spełnionym. Tylko w Bogu.
[mr]
15.12.2009
Spełnienie a szczęście

☙❤❧

Od stongwi oczyszczenia Każdy ma swoją Kanę.
To On — Jezus — Bóg prosi mnie — nędzarza, abym czerpał i niósł,
przechodząc od stongwi oczyszczenia do stołu wiecznego wesela.
[mr]
20.01.2010
Od stongwi oczyszczenia

☙❤❧

Istota postu Post, w istocie, jest wyrzeczeniem podjętym w duchu pokuty,
a nie demonstracyjną rezygnacją z kęsa mięsa na rzecz wegetariańskiego obżarstwa.
Czy mój mały post stanie się w oczach Boga wielki,
a Wielki Post stanie się dla mnie mały, niezauważalnie mały?
To zależy głównie od stanu mojego ducha.
[mr]
19.02.2010
Świat nie chciał przyjąć w koronie Jezusa,
musiał więc przyjąć w koronie wirusa.
Czy nasz mały post stanie się teraz wielki w oczach Boga?
A może wcześniej to my powinniśmy przejrzeć na oczy, gdy trwoga?
JEZU, UFAM TOBIE.
JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
JEZU, MARYJO, KOCHAM WAS, RATUJCIE DUSZE.
[mr]
21-22.03.2020
Istota postu

☙❤❧

Bolesny wykrzyknik SMOLEŃSK 2010 to bolesny wykrzyknik dla słów: "KATYŃ 1940".
Teraz już nie ma nikogo na świecie, kto nie słyszałby o "Golgocie Wschodu".
[mr]
10.04.2010

Dziś tajemniczą katastrofę smoleńską obrasta istotna teoria spiskowa. Co będzie, gdy okaże się, że jej praprzyczyną był w istocie spisek? Nieteoretyczny.
[mr]
08.10.2013

Lot smoleński wciąż trwa spowity gęstą mgłą matactwa, złowrogim mrokiem kłamstwa i ciężkimi chmurami cynizmu.
Oby jak najszybciej zakończył się na lądowisku Prawdy.
[mr]
10.04.2016

Cisza. Co znaczy ta cisza?
Jedni odbierają ją jako bezczynność, inni jako niemoc, jeszcze inni jako pasywizm.
Są tacy, dla których to impas, święty spokój lub flauta.
Dla mnie to raczej cisza przed burzą, która wkrótce zakończy smutny okres status quo.
[mr]
08.08.2019

Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL-u,
a kłamstwo smoleńskie produktem "przemysłu pogardy" w III RP,
tak ujawnienie pełnej prawdy o ludobójstwie katyńskim i zamachu smoleńskim
jest celem nowoczesnej i patriotycznej prawicy polskiej.
[mr]
10.04.2021

Wielką tragedią była katastrofa smoleńska, ale z dzisiejszej perspektywy coraz wyraźniej widać, jak horrendalną okazała się być katastrofa posmoleńska.
[mr]
25.04.2021

Lata mijają, a ropiejąca rana smoleńska wciąż boli po skrytobójczych ciosach kremlowskiego satrapy. P A M I Ę T A M Y...
[mr]
10.04.2022
Bolesny wykrzyknik




☙❤❧

Sztuka nazywania Dobrze, gdy nazywasz rzeczy po imieniu.
Nie dobrze, gdy czynisz to w imię nienawiści, którą nosisz w sercu.
Masz jednak do tego prawo — bolesne prawo — ale pamiętaj, że ono nikogo nie zwalnia od odpowiedzialności za słowa.
"Jedno przekleństwo rzucone na dziecko może być pamiętane przez wiele lat i warunkować życie w sposób bardzo niekorzystny, a co tu dopiero mówić o wielokrotnym wyzywaniu! To idealna przestrzeń dla złych duchów, które potrafią nawet wejść w słowa, które nie brzmią wulgarnie, ale za to posiadające siłę rażenia gorszą niż najgorsze bluźnierstwo" [ * ].
Jakże często możemy wokół siebie obserwować ludzi głęboko zranionych słowami nazywającymi rzeczy po imieniu.
[mr]
22.08.2010 oraz 15.02.2014
Sztuka nazywania

☙❤❧

Dobre rady Dobra rada — bezcenne.
Któż z nas nie miał okazji się o tym przekonać?
Dobra rada, gdy jest oczekiwana, zawsze zyskuje na wartości. Jej autor również. Zwłaszcza w oczach adresata przyjmującego ową radę.
Rada wyprzedzająca często traci swą wartość nawet, gdy jest dobra.
Któż z nas nie miał okazji usłyszeć szelmowskiego: "... a nie mówiłam".
[mr]
28.09.2010
Dobre rady

☙❤❧

Grzech zaniechania Grzech zaniechania?
Jeśli zbyt późno uruchomisz dobro, pozostawiasz przestrzeń dla szerzącego się zła.
[mr]
29.09.2010
Grzech zaniechania

☙❤❧

Toksyczna miłość Kochać — nie znaczy wszystko akceptować, na wszystko dawać przyzwolenie lub wszystko przyjmować bezkrytycznie.
Miłość bezkrytycznie przyzwalająca lub wręcz akceptująca zło jest miłością toksyczną. Nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy, gdy czyni to w imię tzw. "wyższych celów".
[mr]
26.11.2010
Toksyczna miłość

☙❤❧

Błogosławieni ubodzy w duchu Błogosławieni ubodzy w duchu?
Prawdziwie błogosławione życie nie zależy od rzeczy, które posiadamy, lecz od tych, bez których potrafimy się obejść.
Wszak nie ten jest biedakiem, kto posiada niewiele,
lecz ten, kto za wiele pragnie.
Zachowaj nas, Panie, od biedy.
Błogosław nam, Panie, w (u)bóstwie.
[mr]
31.01.2011
Błogosławieni ubodzy w duchu
♫ "Money" ♫ Muzyka i słowa: Roger Waters
Wykonanie: Pink Floyd
Wydawnictwo: Longplay «Dark Side of the Moon»
© Warner/Chappell Music, Inc, 1973
Źródło MP3

MONEY
Money, get away.
Get good job with good pay and you're okay.
Money, it's a gas.
Grab that cash with both hands and make a stash.
New car, caviar, four star daydream,
Think I'll buy me a football team.

Money, get back.
I'm all right Jack keep your hands off of my stack.
Money, it's a hit.
Don't give me that do goody good bullshit.
I'm in the hi-fidelity first class traveling set
And I think I need a Lear jet.

Money, it's a crime.
Share it fairly but don't take a slice of my pie.
Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise it's no surprise that they're
giving none away.

"HuHuh! I was in the right!"
"Yes, absolutely in the right!"
"I certainly was in the right!"
"You was definitely in the right. That geezer was cruising for a bruising!"
"Yeah!"
"Why does anyone do anything?"
"I don't know, I was really drunk at the time!"
"I was just telling him, he couldn't get into number 2. He was asking why he wasn't coming up on freely, after I was yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on freely. It came as a heavy blow, but we sorted the matter out."

Tekst utworu Money © BMG Rights Management

PIENIĄDZE
Kasa, wynoś się
Znajdź dobrą robotę z dobrym wynagrodzeniem i będziesz OK.
Kasa, to napęd.
Zgarnij gotówkę obiema łapami i złóż na kupkę.
Nowy samochód, kawior, marzenia na jawie,
Myślę, że kupię sobie klub piłkarski.

Kaso, wracaj.
Wszystko w porządku Jack, ale trzymaj łapy precz od mojej kupki.
Kasa, to jest przebój.
Nie ściemniaj mnie tym cukierkowym gównem.
Podróżuję sobie pierwszą klasą
Ale myślę, że przydałby mi się odrzutowiec.

Kasa, to przestępstwo.
Dziel ją sprawiedliwie, ale nie bierz grosza z mojej części.
Kasa, mówi się, że
jest przyczyną całego dzisiejszego zła.
Lecz gdy prosisz o podwyżkę, nie dziwisz się,
gdy jej nie dostajesz.

"Ja miałem rację!"
"Tak, absolutnie miałeś rację!"
"Dokładnie, miałem!"
"Definitywnie pan miałeś. Ten staruch przecież sam szukał guza!"
"Właśnie!"
"Dlaczego ktoś coś zrobił?"
"Nie mam pojęcia. Byłem wtedy naprawdę pijany!"
"Ja tylko mu mówiłem, że nie może wejść do Dwójki. Pytał się dlaczego nie może, zaraz po tym jak wrzeszczałem, krzyczałem i mówiłem mu dlaczego nie może po prostu wejść. To nadeszło jako ciężki cios, ale wyjaśniliśmy tą sprawę."

» źródło tłumaczenia


☙❤❧

Małżeństwo... ponadobfity tort Małżeństwo jest jak tort. Ponadobfity tort.
Życie w małżeństwie jest jak odkrywanie, z biegiem lat, kolejnych warstw o różnych kolorach i smakach. Współżycie zaś to degustacja wisienki zwieńczającej ponętną dekorację owego tortu.
[mr]
05.02.2011

"Przemiła to łania i wdzięczna kozica,
jej piersią upajaj się zawsze,
w miłości jej stale czuj rozkosz!"
(BT, Prz 5:19).
Czy można w Biblii znaleźć piękniejsze słowa zachęty do rozsmakowania się w wierności małżeńskiej?
Niech to pytanie pozostanie jako czysto retoryczne.
Wszak małżeństwo jest jak tort. Ponadobfity tort.
[mr]
12.09.2020
Małżeństwo... ponadobfity tort

☙❤❧

Raj na ziemi Chcesz odnaleźć raj na ziemi?
Otwórz się na innych, aby, rozmawiając szczerze i bez emocji, szukać kompromisów i zmierzać do przebaczania.
[mr]
01.05.2011
Raj na ziemi

☙❤❧

Wolność wyboru Dysponując wolnością wyboru, dokonałem wyboru wolności w duchu miłości.
Jestem zatem wolny, bo mam wolną wolę, mimo iż nie jestem stanu wolnego.
[mr]
26.08.2011
Wolność wyboru


☙❤❧

Szata człowieka Czy szata zdobi człowieka?
Tak, jeśli utkana jest z asertywności, spolegliwości, empatii, abnegacji...
Ścieg, wzór i proporcje nici zależą od ciebie. Wszak to ty codziennie tkasz swą szatę na krosnach życia.
[mr]
25.09.2011
Szata człowieka

☙❤❧

Wiara, nadzieja, miłość Są w życiu sprawy ważne i mniej ważne. Najważniejsze jednak są te trzy: wiara, nadzieja i miłość.
Wśród nich prymat wiedzie ta ostatnia.
Dlaczego zatem jest ostatnia?
Bo wiara kiedyś się skończy, nadzieja się spełni, a pozostanie tylko Miłość.
I tak oto ostatni stają się pierwszymi.
[mr]
27.10.2011
Wiara, nadzieja, miłość

☙❤❧

(Po)moc Biegnę do Ciebie, Panie — Chlebie Żywy, po moc.
Wielbię Cię, Panie, dziękując za pomoc.
[mr]
12.11.2011
(Po)moc

☙❤❧

Między miłością a nienawiścią Relacje między osobami są jak wachlarz cech, zachowań i uczuć rozpięty między miłością a nienawiścią.
Gdy brakuje miłości w naszym sposobie myślenia i postępowania, najpierw pojawia się kurtuazja. Gdy jednak i ona zostaje wyczerpana, natychmiast jej miejsce zajmuje hipokryzja. Od niej to już tylko krok do pogardy, a ta zwykle matkuje nienawiści. Spoiwem zaś owego wachlarza jest nasz wszechobecny egocentryzm.
Egocentryzm czyli wszystkie «ja» przed pojedynczym «ty».
To oczywiście nie dzieje się od razu. To jest pewien proces (jak powolne rozkładanie zakładek wachlarza), w którym kolejne «ja» przesłania całą resztę wraz z tracącym na znaczeniu «ty». Najpierw jest tylko przeoczenie lub niedopatrzenie, potem niedostrzeganie, aż wreszcie staje się to niewidzeniem.
Tak niestety często bywa w życiu: każde nasze niedopatrzenie miłości jest jej kolejnym zaniechaniem, co w szerszej perspektywie zwykle skutkuje ślepotą na bliźnich. Niewidzeniem. Nienawidzeniem?
[mr]
27.11.2011 oraz 11.02.2014
Między miłością a nienawiścią


☙❤❧

Nic Nie mam czasu.
Nie mam siły.
Nie mam wiary.
Nie mam nadziei.
Nie mam miłości.
Nie mam nic, ale mam Boga, któremu oddaję swe nędze, nikczemności i szelmostwa codziennie gromadzone w nadmiarze.
[mr]
01.01.2012
Nic

☙❤❧

Wielkość Wielkiego Postu Pragnienie pojednania się z Bogiem jest dla mnie miarą wielkości Wielkiego Postu.
Bóg bowiem otwiera przede mną przestrzeń swojego niewysłowionego miłosierdzia.
Zalewa mnie ożywczą falą swej bezinteresownej miłości.
Budzi uśpioną nadzieję.
Roznieca nikły płomień małej wiary.
Dodaje sił.
Obdarza czasem.
[mr]
22.02.2012
Wielkość Wielkiego Postu

☙❤❧

Liberalizm a wolność Wolność to przestrzeń dla czynienia dobra, nie zła.
Liberalizm to nie wolność, to dowolność.
Tak. Jestem nienowoczesny, bo nie dostrzegam sprzeczności między dekalogiem, a wolnością.
Tak. Podzielam punkt widzenia św. Augustyna:
«kochaj i rób co chcesz».
Tak. Uważam za groźne postępowanie według zasady:
«róbta co chceta».
[mr]
09.05.2012
Liberalizm a wolność

☙❤❧

Prawda a wolność Prawda to początek drogi do wolności.
Odrzuć kłamstwo i intrygę, które cię zniewalają, a poczujesz jak stajesz się wolnym człowiekiem.
[mr]
03.08.2012
Prawda a wolność

☙❤❧

Przedziwna tajemnica i ważna lekcja Wolna wola to jeden z największych darów, jaki otrzymaliśmy od Wszechmocnego Boga. Jego Wszechmoc zatrzymuje się na progu naszej decyzji, naszego przyzwolenia. Łaska nie może więc działać wbrew naszej woli.
Przedziwna to tajemnica i zarazem ważna lekcja, która powinna nam uświadomić naszą wielką odpowiedzialność za codzienne wybory. Wolne wybory. Nasze wybory.
[mr]
23.08.2012
Przedziwna tajemnica i ważna lekcja

☙❤❧

Egoizm Egoizm wypływa z treści natury człowieka.
Nie powinien jednak przesączać się do jej formy.
Najbardziej odrażającym przejawem egoizmu jest szantaż.
[mr]
22.11.2012
Egoizm

☙❤❧

K + M + B 2013 [ * ]
Panie Jezu, przyjmij ode mnie trzy skromne dary:
- złoto wciąż niepełnej miłości,
- kadzidło ułomnej modlitwy,
- mirrę mojego cichego cierpienia.
[mr]
06.01.2013
K + M + B 2013

☙❤❧

Owoce pięknej modlitwy Piękna modlitwa generuje szlachetne postawy życiowe.
Przyjmując szlachetną postawę, a następnie utwierdzając się w niej, człowiek modli się jeszcze piękniej.
Czyż można modlić się piękniej, gdy modlimy się własnym życiem?
[mr]
16.08.2013
Owoce pięknej modlitwy

☙❤❧

Kwintesencja dialogu Kwintesencją owocnego dialogu jest sztuka słuchania.
Sztuka słuchaniu przenika mądrą konwersację.
Mądra konwersacja snuje nić porozumienia.
Nić porozumienia działa jak łańcuch dla kotwicy dogłębnego zrozumienia.
Dogłębne zrozumienie umożliwia dotarcie do sedna sprawy.
Sedno sprawy tworzy podwaliny pełnego poznania.
Pełne poznanie warunkuje nowe otwarcie.
Nowe otwarcie jest aktem twórczym.
Akt twórczy zmienia rzeczywistość bytu.
Rzeczywistość bytu determinuje przyszłość.
Przyszłość jest tajemnicą.
Tajemnica intryguje człowieka dociekliwego.
Człowiek dociekliwy wyczuwa inspirację w niuansach i paradoksach.
Niuanse i paradoksy są kwintesencją wiedzy.
Wiedza uprawnia do dialogu.
[mr]
17-21.09.2013
Kwintesencja dialogu

☙❤❧

Plotkarstwo Plotkarstwo jest jak zagon, na którym wyrasta nasz osąd.
Obornikiem na tym zagonie jest nasza obłuda, zaś deszczykiem — tupet i hipokryzja.
[mr]
15.04.2015
Plotkarstwo


☙❤❧

Odwieczny dylemat istnienia Czy bardziej BYĆ, czy bardziej MIEĆ?
Jeśli być, to tylko na służbie i w zjednoczeniu z Bogiem, a jeśli prawdziwie mieć, to wyłącznie skarb najcenniejszy — mądrość.
[mr]
11.10.2015
Odwieczny dylemat istnienia


☙❤❧

Afirmacja Boga Tak jak poeta pragnie opiewać walory swojej ukochanej muzy, jak malarz pragnie uwiecznić urodę swojej pięknej modelki, tak dusza rozkochana w Bogu pragnie nieustannie Go afirmować: Bóg ponad wszystko.
[mr]
29.02.2016
Afirmacja Boga


☙❤❧

Mówimy/Mówią Jesteśmy tak blisko siebie, a już nie umiemy ze sobą rozmawiać, tylko mówimy, mówimy i mówimy, ale o czym mówimy — tego nie mówimy, zaś nasze frustracje coraz częściej zmieniają nas w hejterów...
[mr]
22.05.2016

Mówią, mówią, mówią, ale o czym mówią — tego nie mówią. Tymczasem na naszych oczach totalna i antydemokratyczna staje się coraz wyraźniej anarchiczna i rachityczna.
[mr]
30.05.2020
Hejt

☙❤❧

Starość Starzenie się jest procesem, w wyniku którego przybywa nam lat, miesięcy i dni, a ubywa nam możliwości.
Starzejąc się świadomie zauważamy (czasami z trwogą) jak szybko mijają kolejne dni, miesiące i lata, a nam nie przybywa mądrości.
Czy umiesz zaakceptować starość? Jeśli nie umiesz, to na pewno możesz. Nie trwórz się: brak umiejętności świadczy jedynie o twojej słabości, zaś gotowość do jej akceptacji to niewątpliwie przejaw twojej mądrości.
[mr]
25.09.2016

Moje życie jest jak przeciekająca i skrzypiąca stara łajba.
Jej Sternikiem jest jednak sam Bóg.
Sens mojego życia skrywa tajemnica Słowa Bożego.
[mr]
10.11.2017

Jak tu i teraz nie akceptować własnej starości, skoro taka jest Wola Trójjedynego?
[mr]
21-22.01.2020

Starość udała się Panu Bogu, bo, starzejąc się, dziecinniejemy. I dobrze, bo jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego.
[mr]
03.01.2021
Starość


☙❤❧

Problem współczesnego człowieka Największym problemem współczesnego człowieka (zwłaszcza młodego) jest to, że daje sobie przesłonić to co najistotniejsze.
Wzamian akceptuje wszelkie substytuty prawdziwych wartości, które można streścić m.in. dewizą: Bóg, Honor, Ojczyzna.
[mr]
02.12.2017
Problem współczesnego człowieka


☙❤❧

Finem loquendi omnes pariter MASAKRA GOLGOTY
na zawsze pozostanie dla mnie
SKANDALEM MIŁOŚCI BOGA.
Dlatego, Panie mój, o jedno Cię proszę:
spraw, abym zawsze Cię kochał wyłącznie dla Ciebie samego;
cała reszta niech będzie tylko dziękczynieniem.
[mr]
17.08.2018

Dzięki Ci, o słodki Jezu, za to, że gdy rękami bezbożników zawiesiłem Cię na
SZUBIENICY KRZYŻA
Tyś nie uległ pokusie i ukryłeś swe Bóstwo
MOCĄ POKORY WCIELENIA.
[mr]
17.12.2022
Finem loquendi omnes pariter

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY





© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII