e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_ ✝✟✝ _BEZKOMPROMISOWO OPOWIADAMY SIĘ ZA ŻYCIEM_
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

Jesteś tutaj: Profanum IVII Filmoteka LuxDei (non possumus)

II Filmoteka LuxDei

Non possumus czyli zdecydowane "nie możemy" (!) 
 dawać na to naszego przyzwolenia
"Słuszność wymaga, aby zawsze odróżniać błędy od osób wyznających błędne poglądy, chociażby ci ludzie kierowali się albo fałszywym przekonaniem, albo niedostateczną znajomością religii lub moralności. Człowiek żyjący w błędzie nie przestaje posiadać człowieczeństwa ani nie wyzbywa się swej godności osoby, którą to godność zawsze trzeba mieć na uwadze.
W naturze ludzkiej nigdy nie zanika zdolność do przeciwstawiania się błędom i do szukania drogi wiodącej do prawdy. Nigdy w tych sprawach nie zabraknie człowiekowi pomocy najmędrszego Boga. Może się zdarzyć, że ten, kto dzisiaj nie rozumie wiary czy też ulega błędnym poglądom, może później, oświecony światłem Bożym, opowiedzieć się za prawdą".
Św. Jan XXIII
Św. Jan XXIII
"Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób
twórcą siebie samego".
Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II
Mamy dwóch świętych papieży: J XXIII i JP II
Niech będzie uwielbiana na wieki Opatrzność Boża!
kanonizacja papieży
LuxDei.pl

Tytułem wstępu

II Filmoteka LuxDei to zbiór linków do filmów ilustrujących przykłady negatywnych zjawisk/problemów, które (ku naszemu niezadowoleniu) występują wokół nas, budząc nasz sprzeciw połączony z koniecznością ich odrzucania/piętnowania we wszystkich przejawach współczesnego życia społecznego. Zło trzeba nazywać złem. Milczenie na jego temat jest równoznaczne z zawoalowaną akceptacją zła. Stąd nasze stanowcze non possumus czyli zdecydowane "nie możemy" (!) dawać na to naszego przyzwolenia (por. KKK 1868-1869). Wszak chrześcijanin powinien być solą ziemi (nie cukrem) czyli znakiem mądrego sprzeciwu (por. BT, Mt 5:13, Łk 2:34).
Ponadto, pielęgnując w sobie głębokie poczucie nieskończonej Świętości Boga oraz towarzyszącą temu poczuciu świadomość grzeszności własnej i innych ludzi, przepraszajmy Boga, błagając Go...

♫ "Suplikacje"|"Trisagion "♫ Wyk.: Marcin Skrzypczak - gitara i wokal
Źródło MP3


Niech treść tej modlitwy ekspiacyjnej otwiera nasze serca i umysły na konieczność ponoszenia ofiary i gotowość do akceptacji (współ)cierpienia. Wszak wyłącznie słowami nie można wynagrodzić Bogu za liczne zniewagi, tj. m.in. profanacje, plagę aborcji, pedofilię, homoseksualizm, narkomanię, alkoholizm, okultyzm itd. Pamiętajmy, że modlitwa przebłagalna nabiera wartości dopiero w połączeniu z pokutą.
[mr]

PS.

 • Niniejszy znak sugeruje dostępną formę pierwszej pomocy.
Autopromocja Jeśli znasz wartościowy film o tematyce adekwatnej do treści publikowanych na niniejszej witrynie, prześlij do nas link, a my udostępnimy go bezpłatnie w ramach "II Filmoteki LuxDei (non possumus)"|.
Oferujemy także:
☙❤❧


"Stop aborcji"

To nie jest film w pełnym tego słowa znaczeniu. To tylko, a może aż kilkanaście obrazów - zdjęć dających do myślenia. Dziś w obliczu masowego zabijania nienarodzonych każdy głos sprzeciwu jest ważny. Dziś już nie wystarczy mówić. Dziś trzeba wołać: "Aborcja to dzieciobójstwo! To morderstwo niewiniątka ze szczególnym okrucieństwem"; "STOP ABORCJI".
Pierwsza pomoc
 • Pragniesz uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji? Tutaj znajdziesz pomoc nie tylko modlitewną...
 • Dostępny jest również profesjonalny program terapeutyczny NEST.
 • Jeśli chcesz obejrzeć animację "Od poczęcia dziecka do narodzin", kliknij tutaj.
Stop aborcji
LuxDei.pl
  Jak możemy walczyć o życie — wielki dar Trójjedynej Miłości?    
☙❤❧


"PROWOKACJA EUCHARYSTYCZNA: POZOSTAWIENIE WYSTAWIONEGO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU"

Ta niefrasobliwość w Kościele jakże widoczna...
Ten swąd szatana, ten dym, który wniknął do Kościoła...
Ten widoczny dla wszystkich podział: Papież co innego, Biskupi co innego - gdy chodzi, np. o sposób udzielania Komunii Świętej.
A NAJWAŻNIEJSZA JEST EUCHARYSTIA! ONA OBNAŻA KAPŁANA - KIM ON JEST!!!
Jakże prawdziwe, jakże święte są Słowa Pana Jezusa! Pan Jezus WSZYSTKO PRZEWIDZIAŁ, WSZYSTKO WIEDZIAŁ... I JEST WCIĄŻ Z NAMI W EUCHARYSTII, W SŁOWIE...
TO JEGO KOŚCIÓŁ, KAPŁANI, OWCE...
PROWOKACJA EUCHARYSTYCZNA
LuxDei.pl
Autopromocja Jeśli chcesz poznać tajemnicę Eucharystii, kliknij tutaj.
Polecam również stronę niniejszej witryny: "Eucharystia przedsmakiem nieba".
☙❤❧


"MASONERIA w Kościele Katolickim: GOLGOTA BESKIDÓW"

Prof. Czesław Dźwigaj!? Odznaczony przez śp. Prymasa Józefa Glempa. To się po prostu w głowie nie mieści...
GOLGOTA BESKIDÓW
LuxDei.pl
☙❤❧


Lucyferiański "Nowy Porządek Świata"

Wielbienie Lucyfera jako boga — oto cel NWO!
Skrót NWO (ang. New World Order) znaczy Nowy Porządek Świata, a niniejszy materiał filmowy (w dwóch częściach) wręcz szokuje, nie mówiąc o tym, że daje do myślenia.
Lucyferiański Nowy Porządek Świata
LuxDei.pl
☙❤❧


"Imperium zła"

Film pt."Imperium zła" jest przeznaczony wyłącznie dla umiejących samodzielnie myśleć.
Imperium zła
LuxDei.pl
☙❤❧


Przerażające wyznania Marcina Boczka

W życiu Marcina Boczka było już wszystko; próby samobójcze, narkotyki, alkoholizm, przygodny seks, bezdomność, zboczenia seksualne, ciężki wypadek. Właściwie nie powinien już żyć. Ale żyje (i co dziwne) ma się nad wyraz dobrze. Jednak najbardziej przerażające jego doświadczenia z pogranicza materii i sfery duchowej wiążą się z okultyzmem i demonami: "... rzucało mną po ścianach!" — wspomina, dając do myślenia widzom i słuchaczom. Zatem jeśli masz słabe nerwy — nie oglądaj tego filmu. Niniejszy materiał zawiera pełną wersją wyznań Marcina wraz z przerażającymi szczegółami i zaskakującym finałem.
wyznania Marcina Boczka
LuxDei.pl
☙❤❧


Milczenie Kościoła — Oblicze prawdy

"Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie" (BT, Mt 18:6-7).

"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie" (BT, Mr 9:42-46).

"Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu" (BT, Łk 17:1-3).
Milczenie Kościoła
LuxDei.pl
 • Matka Boża, Królowa Pokoju prosi, napomina, dziękuje (Medjugorje: orędzie z 02-07-2012r.):
  "Dzieci moje, i znowu po matczynemu proszę was: zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o sobie i przemijalności doczesnego życia. Pomyślcie o wieczności i szczęśliwości życia wiecznego. A wy, czego pragniecie, którą drogą chcecie pójść? Ojcowska Miłość posyła mnie, abym była waszą pośredniczką, bym przez matczyną miłość wskazała wam drogę, która prowadzi ku czystości duszy, duszy nieobciążonej grzechem, duszy, która zazna wieczności. Módlcie się, aby oświeciło was światło miłości mojego Syna, abyście zwyciężyli słabości i wydobyli się z nędzy. Dziećmi moimi jesteście, więc pragnę, abyście wszyscy byli na drodze zbawienia. Dlatego moje dzieci, gromadźcie się wokół Mnie, abym mogła zapoznać was z miłością mojego Syna i w ten sposób otworzyć bramę wiecznej szczęśliwości. Módlcie się, jak Ja, za swoich pasterzy. Ponownie zwracam wam uwagę: nie osądzajcie ich, bo to mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam".
 • Matka Boża, Królowa Pokoju prosi, napomina, dziękuje (Medjugorje: orędzie z 02-08-2012r.):
  "Drogie dzieci! Jestem z wami i nie odstępuję. Pragnę was poznać ze swoim Synem. Pragnę swoich dzieci ze sobą w życiu wiecznym. Pragnę, byście odczuli radość pokoju i mieli wieczne zbawienie. Modlę się, byście przezwyciężyli ludzkie słabości. Proszę swojego Syna, by dał wam czyste serca. Drogie moje dzieci, tylko czyste serca wiedzą, jak nieść krzyż i wiedzą, jak się ofiarować za wszystkich tych grzeszników, którzy obrazili Ojca Niebieskiego i którzy Go i dzisiaj obrażają, choć Go nie poznali. Modlę się, byście poznali świtało prawdziwej wiary, która pochodzi tylko z modlitwy czystych serc. W ten sposób wszyscy ci, którzy są blisko was, odczują miłość mojego Syna. Módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, by prowadzili was na drodze do zbawienia. Niech wasze usta będą zamknięte na każdy osąd. Dziękuję wam".
 • Tu jest wręcz niezbędna modlitwa św. Teresy z Lisieux o świętość kapłanów.
 • Jeśli nie dostrzegasz sensu modlitwy w intencji księży
  lub (wręcz przeciwnie) chcesz regularnie się za nich modlić, kliknij tutaj.
 • Ostrzeżenia Maryi dla Kościoła końca czasów — objawienia w Quito — ks. Piotr Glas:
"Podobnie jak wy, ja także jestem głęboko poruszony faktem, że kapłani i zakonnicy, których powołaniem jest pomagać ludziom prowadzić życie święte w oczach Bożych, sami stali się powodem tak wielkiego cierpienia i zgorszenia młodych ludzi. Ponieważ tak wielkiego zła dopuścili się niektórzy kapłani i zakonnicy, na cały Kościół zaczęto spoglądać nieufnie, a wiele osób czuje się dotkniętych sposobem podejścia do tych spraw przez hierarchów. Nadużycia, które doprowadziły do tego kryzysu, są według wszelkich standardów złem i słusznie społeczeństwo traktuje je jako przestępstwo; są one ciężkim grzechem także w oczach Bożych. Dlatego z wszystkimi ofiarami i ich rodzinami, gdziekolwiek się znajdują, głęboko się solidaryzuję i wyrażam im współczucie".
św. Jan Paweł II,
Rzym, 23 IV 2002 r.

"Pustynia ma wiele form. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości. Istnieje pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności i drogi człowieka."
"Kapłaństwo byłoby zbezczeszczone, gdyby się stało czymś innym niż służbą".
"Prosimy o przebaczenie przez Boga i przez osoby dotknięte nadużyciami. Chcemy obiecać, że uczynimy wszystko, żeby do takich nadużyć nie doszło już nigdy więcej".
Benedykt XVI
"Hańba Kościoła! Ale czy my wstydzimy się tych skandali, tych porażek księży, biskupów, świeckich?
Słowo Boże w tych skandalach było czymś rzadkim, u tych mężczyzn i kobiet Słowo Boże było rzadkością. Nie mieli więzów z Bogiem. Zajmowali stanowisko w Kościele, sprawowali władzę, mieli wygody. Ale Słowa Bożego nie było. Mówili: «Ja mam medalik, ja noszę krzyż»
To stąd wzięły się skandale, z upadku Ludu Bożego, ze słabości i zdeprawowania księży.
Ale czy my się wstydzimy? Tyle jest skandali, których nie chcę wymieniać z osobna, ale wszyscy o nich wiemy. Wiemy, gdzie do nich doszło. Za niektóre z tych skandali trzeba było zapłacić dużo pieniędzy; i dobrze, tak powinno być".
Franciszek,
16-01-2014 Watykan

Media informują:
"109. KONSEKROWANY BOGU WINIEN ZDĄŻAĆ DO ŚWIĘTOŚCI
Czy nie dlatego porzuciłeś świat, aby zostać świętym? A teraz co czynisz? Na co ci się przyda porzucenie świata, jeśli nie starasz się być świętym?
Jeśli po porzuceniu wszystkiego nie zdążasz do świętości, stracisz to, co porzuciłeś i nie zdobędziesz niczego.
Jeśli poświęciłeś się Bogu i nie zdążasz wytrwale do doskonałości, twoje życie będzie zmarnowane dla Boga i bezużyteczne dla ludzi.
Jeśli nie będziesz żywił pragnienia doskonałości w życiu wspólnotowym, staniesz się krzyżem dla siebie i dla innych.
Środowisko, w którym żyjesz, jest wielką pomocą dla twego uświęcenia. Nie każdy kwiat rośnie w każdym klimacie. Gdy chodzi o ciebie, nie bądź przeszkodą dla środowiska, staraj się raczej pomagać mu przykładem cnotliwego życia.
Wielu dużymi krokami weszło na drogę świętości, później jednak nie byli wytrwali. Przykładają rękę do pługa, później jednak oglądają się wstecz (por. Łk 9,62).
O, jakże wielkie rzeczy osiąga się przez wytrwałość! Powinieneś przez całe życie zachować zapał pierwszego dnia twojej konsekracji. Obowiązek twego uświęcenia wymaga wytrwałości. Jeśli Bóg wezwał cię do życia konsekrowanego, wezwał cię do tego, by cię zbawić jako świętego. Jeśli nie dążysz do świętości, obawiaj się o swoje zbawienie. Stań się więc świętym, ponieważ świętym jest Ten, który cię powołał (por. 1P 1,15).
Kochaj twoją regułę, jest sposobem życia, w którym Bóg pragnie cię uświęcić.
Najpoważniejszym zajęciem, jakie możesz wykonywać na ziemi, jest obowiązek dążenia do świętości. Szczęśliwy jesteś, jeśli wybrałeś stan życia, który ma za cel to zajęcie!
Pamiętaj jednak, że aby się uświęcić, ważniejszą jest doskonałość w twym stanie niż stan doskonałości.
Kto poświęcił się Bogu, ma za zadanie żyć jak anioł ziemski w tym życiu. Jest rzeczą godną ubolewania i wstydu, by ten, kto oddał się Bogu, pragnął tego, czym wzgardził (por. Łk 9,62).
Możesz przeżywać wiele życiowych iluzji; jedna rzecz nigdy nie sprowadzi cię na manowce — to, że przyłożyłeś się do swego uświęcenia.
Cel świętości stanowi największy skarb duszy, najwyższą ludzką aspirację. Jezus nie przyszedł, by szukać inteligencji czy talentów: świętość to Jego arcydzieło.
Kwitnij i wydaj owoce tam, gdzie Pan cię posiał. Zawsze jest miejsce, gdzie może zakwitnąć święty.
Aby móc dawać, musisz mieć; aby uświęcać innych, musisz sam być świętym. Tylko wówczas, gdy sam osobiście doświadczysz Boga, będziesz mógł przekazać Go innym. Świętość nie jest sama w sobie celem, ale warunkiem uświęcania innych" [ * ].

☙❤❧


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXXI

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXXI