e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj:  LuxDei W formacie DD-MM-RRRR

W formacie DD-MM-RRRR

Wewnętrzne linki datowane
Linki usystematyzowane ze względu na datę powstania danego tekstu, jego publikacji lub ostatniej aktualizacji 
"O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym — to miejcie na myśli!"
BT, Flp 4:6-8
Biblia Tysiąclecia
LuxDei
Poczucie czasu
LuxDei
Poddając się pesymizmowi wynikającemu, m.in. z poczucia zbyt szybkiego upływu czasu, możemy ulec przygnębiającemu wrażeniu, że większość rzeczy na tym świecie nie zależy od nas, np.: starzenie się, choroby, kataklizmy, umieranie... Jednak na pesymizm wcale nie jesteśmy skazani, bo jak przekonuje św. Josemaria Escrivá: kiedy «oddasz się» Bogu, nie będzie takiej trudności, która mogłaby zmącić twój optymizm (Droga 476). Dlatego warto pamiętać o tym, co od nas zależy, np. o wybaczaniu, o dawaniu drugich/kolejnych szans, o nowych początkach itp. Są to wręcz skarby bezcenne, od których w dużej mierze zależy nasz optymizm w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. To bowiem co zmienia świat z pustego na piękny zawiera się w słowie miłość. Miłość to życie, to sens istnienia i działania, to ruch, postęp i wzrost. Miłość, która napełnia nasze serca i umysły nadzieją, wiarą i ufnością. Miłość, dzięki której jesteśmy w stanie góry przenosić i to dosłownie — wszak Bóg JEST Miłością i to Miłością Wszechmogącą. Bo czy słyszano, żeby ktoś komu wybaczono i podarowano nową szansę zamknął się w sobie lub poddał się rezygnacji i zwątpieniu? Przeciwnie: to zawsze otwiera nowy etap w życiu...
Na szlaku życia
LuxDei
Każdy Rok Pański to nie tylko istotny etap odmierzany w skali życia człowieka, ale to przede wszystkim dar Boga samego uczyniony nam za wstawiennictwem Najświętszej Maryji Panny. Droga, którą pokonuję w spiekocie dnia lub w zimnych mrokach «ciemnej doliny» najczęściej jest wąska i kamienista. Rosną na niej nie tylko pokrzywy i osty, ale również ciernie. Bywa, że dotkliwie kąsają mnie natarczywe insekty. Bywa też, że na swej drodze spotykam jakąś padlinożerną bestię. Jeśli sam nią jeszcze nie jestem, znaczy, że łaska Boga udzielana mi przez ręce Niepokalanej chroni mnie i uzdalnia do czynienia dobra, które w żadnej mierze nie jest moją zasługą. Sam z siebie bowiem nie mogę nic i sam sobie nic nie zawdzięczam. Nawet moje «chcenie» nie zależy ode mnie. Wszystkie moje źródła są w Trójjedynym Bogu, a ja — pospolity grzesznik — przed Jego Majestatem jestem nicością.
Trudności w drodze jest wiele i sam już dawno uległbym pokusie rezygnacji, bo moja niewystarczalność jest moją nędzą, ale na szczęście jest Ona: uosobienie i uobecnienie Opatrzności Bożej, Stolica Jego Mądrości — Najczulsza Matka — która pomaga, zachęca, motywuje, prowadzi i wskazuje Cel. Cel ostateczny. Bez Niej byt ludzki osadzony w okowach czasu nie miałby sensu. Ona zgodziła się być Kolebką Słowa Wcielonego, stając się równocześnie Błogosławioną między niewiastami, Sednem Mądrości Przedwiecznej, Sensem wszystkiego stworzenia, Żywą Monstrancją i Arką Przymierza. Ona — Bogurodzica — dała życie Temu, który Jej dał życie. Ona jest najwspanialszą, bo najpokorniejszą Przedstawicielką rodzaju ludzkiego stworzonego i wciąż stwarzanego przez Wszechmocnego Boga oraz niezawodną Ucieczką nas — grzesznych, a więc bezpośrednim Celem dla tych wszystkich, którzy we wszelakim strapieniu doń wołają: módl się za nami. Ona — Przeczysta Dziewica, która przez swoje fiat odmieniła los potomków Adama i Ewy, dostała od Boga Wszystko, tj. Syna Bożego, który przed śmiercią krzyżową i Zmartwychwstaniem, oddając Ją nam za Matkę, uczynił nas dziedzicami Nieba, a przez to wypełnił odwieczny zamysł Opatrzności Bożej.
Świątynia Opatrzności Bożej
LuxDei
Zatem co to jest Opatrzność Boża? Właściwie należałoby zapytać: Kto to jest lub Kim jest Opatrzność Boża? Nim samym, w Nim samym, z Niego samego. Providentia czyli Opatrzność Boża (podobnie jak Oblubienica Chrystusa — Kościół czyli Ecclesia) jest «kobietą». To dzięki Niej potrafię wyobrażać sobie Boga jako kochającego Ojca o sercu Matki. Nie chodzi tu jednak o opowiadanie o wyobrażeniach dotyczących Boga (jakie są lub jakie mogą być wspaniałe). Wręcz przeciwnie: chodzi o spotykanie się z Żywym Bogiem na modlitwie i opowiadanie Mu o swojej nędznej drodze (jaka byłaby lub jest bezsensowna bez Niego i bez Niej). Tylko na modlitwie możemy zaistnieć jako ci, którzy, próbując zgłębić chwalebną tajemnicę Boga, zaledwie się o nią ocieramy. Wieczności będzie za mało, aby należycie podziękować Opatrzności Bożej za wielkie rzeczy, które dla nas przygotowała od zarania dziejów.
☙❤❧

5xMiłość
LuxDei
— Oto (daty) kamienie milowe z mojej duchowej drogi do Domu Ojca znaczone potem, a czasami łzami i krwią. Są jak paciorki nieustannego Różańca. Panie, przyjmij je wszystkie przez ręce Maryji jako moje skromne dziękczynienie.
— Gdy mój czas się wypełni (a wiem, że to nieuchronnie nastanie) i powołasz mnie do siebie, o Trójjedyny, uczyń ze mnie najmniejszą kropelkę rosy w Twoim Ogrodzie, w której skrzyć się będzie najjaśniejszy promień Twojego Nieskończonego, Bożego Miłosierdzia spływającego na dusze wprost z Drzewa Życia, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa.
— Nic nie jest w stanie oderwać mnie od Twojej Miłości, przesłaniając mi Ciebie. Ty, Boże, sam mi wystarczasz, bo JESTEŚ dla mnie Wszystkim.
— Spraw, Panie, pokornie Cię o to proszę, aby kolejne kamienie milowe, które za sprawą Twej Opatrzności mam jeszcze przed sobą, stawały się coraz bardziej podobne do kamiennych paciorków mojego Różańca św. rozważanego nieporadnie, lecz nieustannie (daj Boże!) po kres doczesności.
[mr]: 26 listopada 2018
...
29-11-2023 "Modlitwa spod krzyża codzienności" (kontynuacja)
29-10-2023 "Limeryk powyborczy"
05-10-2023 "Ks. prof. W. Chrostkowski: «DALIŚMY SIĘ UWIEŚĆ, BY PATRZEĆ NA KOŚCIÓŁ OCZAMI ŚWIATA»"
29-06-2023 "008/23" Pod płaszczem Maryi...
16-06-2023 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 16-06-2023 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
17-05-2023 "Parafraza ewangeliczna"
18-04-2023 "Coś więcej" (kontynuacja)
08-04-2023 "Limeryk wielkosobotni (heksaptyk limeryczny)"
02-04-2023 "Limeryk węgielny (tryptyk limeryczny)"
01-04-2023 "Limeryk deweloperski"
31-03-2023 "Limeryk (pre)kampanijny"
27-03-2023 "Wiara, Nadzieja, Miłość" (kontynuacja)
25-03-2023 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
22...23-03-2023 "Limeryk koszmarny (tetraptyk limeryczny)" (kontynuacja)
18-03-2023 "Nie sposób" (kontynuacja)
17...18-03-2023 "Limeryk dyskretny (dyptyk limeryczny)"
16-03-2023 "Limeryk niezbędny"
14-03-2023 "Limeryk sąsiedzki"
11-03-2023 "Limeryk cywilizacyjny (dyptyk limeryczny)"
10-03-2023 "Homilia ks. prof. Roberta Skrzypczaka"
10-03-2023 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 10-03-2023 (prof. Paweł Skrzydlewski)"
10-03-2023 "Limeryk irracjonalnie niekompatybilny (dyptyk limeryczny)"
10-03-2023 "Limeryk apologetyczny"
09-03-2023 "Limeryk hybrydowy (tryptyk limeryczny)"
05-03-2023 "Limeryk fenomenologiczny (dyptyk limeryczny)"
27-02...03-03-23 "Limeryk modlitewny (tetraptyk limeryczny)"
28-02-2023 "Modlitwa spod krzyża codzienności"
26-02-2023 "Limeryk frasobliwy"
26-02-2023 "Limeryk koszmarny"
21-02-2023 "Limeryk karnawałowy"
21-02-2023 "Limeryk okrągło rocznicowy"
19-02-2023 "Limeryk antypostępowy"
17-02-2023 "Limeryk retoryczny (tryptyk limeryczny)"
14-02-2023 "Limeryk lingwistyczny"
12-02-2023 "Limeryk fenomenologiczny"
28-01-2023 "Limeryk abstrakcjonistyczny"
22-01-2023 "Limeryk hipokryzyjny"
07-01-2023 "Zapłatą za grzech jest śmierć?" (kontynuacja)
04-01-2023 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-01-2023 (M. Warchoł, wicemin. sprawiedliwości)"
04-01-2023 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-01-2023 (M. Warchoł, wicemin. sprawiedliwości)"
07-01-2023 "Zapłatą za grzech jest śmierć?" (kontynuacja)
22-01-2023 "Limeryk hipokryzyjny"
28-01-2023 "Limeryk abstrakcjonistyczny"
12-02-2023 "Limeryk fenomenologiczny"
14-02-2023 "Limeryk lingwistyczny"
17-02-2023 "Limeryk retoryczny (tryptyk limeryczny)"
19-02-2023 "Limeryk antypostępowy"
21-02-2023 "Limeryk okrągło rocznicowy"
21-02-2023 "Limeryk karnawałowy"
26-02-2023 "Limeryk koszmarny"
26-02-2023 "Limeryk frasobliwy"
28-02-2023 "Modlitwa spod krzyża codzienności"
27-02...03-03-23 "Limeryk modlitewny (tetraptyk limeryczny)"
05-03-2023 "Limeryk fenomenologiczny (dyptyk limeryczny)"
09-03-2023 "Limeryk hybrydowy (tryptyk limeryczny)"
10-03-2023 "Limeryk apologetyczny"
10-03-2023 "Limeryk irracjonalnie niekompatybilny (dyptyk limeryczny)"
10-03-2023 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 10-03-2023 (prof. Paweł Skrzydlewski)"
10-03-2023 "Homilia ks. prof. Roberta Skrzypczaka"
11-03-2023 "Limeryk cywilizacyjny (dyptyk limeryczny)"
14-03-2023 "Limeryk sąsiedzki"
16-03-2023 "Limeryk niezbędny"
17...18-03-2023 "Limeryk dyskretny (dyptyk limeryczny)"
18-03-2023 "Nie sposób" (kontynuacja)
22...23-03-2023 "Limeryk koszmarny (tetraptyk limeryczny)" (kontynuacja)
25-03-2023 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
27-03-2023 "Wiara, Nadzieja, Miłość" (kontynuacja)
31-03-2023 "Limeryk (pre)kampanijny"
01-04-2023 "Limeryk deweloperski"
02-04-2023 "Limeryk węgielny (tryptyk limeryczny)"
08-04-2023 "Limeryk wielkosobotni (heksaptyk limeryczny)"
18-04-2023 "Coś więcej" (kontynuacja)
17-05-2023 "Parafraza ewangeliczna"
16-06-2023 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 16-06-2023 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
29-06-2023 "008/23" Pod płaszczem Maryi...
05-10-2023 "Ks. prof. W. Chrostkowski: «DALIŚMY SIĘ UWIEŚĆ, BY PATRZEĆ NA KOŚCIÓŁ OCZAMI ŚWIATA»"
29-10-2023 "Limeryk powyborczy"
29-11-2023 "Modlitwa spod krzyża codzienności" (kontynuacja)
...
20-12-2022 "Limeryk kuriozalny"
17-12-2022 "Finem loquendi omnes pariter" (kontynuacja)
03-12-2022 "Limeryk wojenny"
26...27-11-2022 "Quo vadis Europo?"
19-11-2022 "Od Początku"
19-11-2022 "Czuwanie modlitewne »Przyjdź Królestwo Twoje«"
15-10-2022 "Oddać wszystko" (kontynuacja)
14-10-2022 "Felieton w Radio Maryja: Myśląc Ojczyzna; 14-10-2022 (dr Leszek Pietrzak)"
09-10-2022 "Praca" (kontynuacja)
02-10-2022 "Realność świata duchowego?"
24-09-2022 "Pełny biust" (kontynuacja)
22-09-2022 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
16-07-2022 "Miara wielkości" (kontynuacja)
26-06-2022 "Koniec z konstytucyjnym prawem do aborcji w USA"
31-05-2022 "Postscriptum"
22-05-2022 "Łaska wyborowa i inne łaski"
23...24-04-2022 "Noc walki duchowej o błogosławieństwo dla Polski"
22-04-2022 "Wiara, nadzieja, miłość czyli jak ostatni stają się pierwszymi?" (kontynuacja)
12-04-2022 "Kiedy zaczyna się wiara w Boga Żywego i na czym polega?" (kontynuacja)
10-04-2022 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
25-03-2022 "Akt zawierzenia i poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi"
20-03-2022 "Miłość bliźniego w praktyce"
luty 2022 "Ofiara jest niezbędna"
luty 2022 "Wolna przestrzeń dla Łaski"
12-02-2022 "Dary Ducha Świętego"
06...10-02-2022 "Dziwny świat"
31-01-2022 "Ubóstwo duchowe"
30-01-2022 "Imię Maryja"
29-01-2022 "Wszechmoc Boża"
16-01-2022 "Mieszkanie kryształowe" (kontynuacja)
styczeń 2022 "Poznając Trójjedynego Boga" (kontynuacja)
styczeń 2022 "Poznając Trójjedynego Boga" (kontynuacja)
16-01-2022 "Mieszkanie kryształowe" (kontynuacja)
29-01-2022 "Wszechmoc Boża"
30-01-2022 "Imię Maryja"
31-01-2022 "Ubóstwo duchowe"
06...10-02-2022 "Dziwny świat"
12-02-2022 "Dary Ducha Świętego"
luty 2022 "Wolna przestrzeń dla Łaski"
luty 2022 "Ofiara jest niezbędna"
20-03-2022 "Miłość bliźniego w praktyce"
25-03-2022 "Akt zawierzenia i poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi"
10-04-2022 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
12-04-2022 "Kiedy zaczyna się wiara w Boga Żywego i na czym polega?" (kontynuacja)
22-04-2022 "Wiara, nadzieja, miłość czyli jak ostatni stają się pierwszymi?" (kontynuacja)
23...24-04-2022 "Noc walki duchowej o błogosławieństwo dla Polski"
22-05-2022 "Łaska wyborowa i inne łaski"
31-05-2022 "Postscriptum"
26-06-2022 "Koniec z konstytucyjnym prawem do aborcji w USA"
16-07-2022 "Miara wielkości" (kontynuacja)
22-09-2022 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
24-09-2022 "Pełny biust" (kontynuacja)
02-10-2022 "Realność świata duchowego?"
09-10-2022 "Praca" (kontynuacja)
14-10-2022 "Felieton w Radio Maryja: Myśląc Ojczyzna; 14-10-2022 (dr Leszek Pietrzak)"
15-10-2022 "Oddać wszystko" (kontynuacja)
19-11-2022 "Czuwanie modlitewne »Przyjdź Królestwo Twoje«"
19-11-2022 "Od Początku"
26...27-11-2022 "Quo vadis Europo?"
03-12-2022 "Limeryk wojenny"
17-12-2022 "Finem loquendi omnes pariter" (kontynuacja)
20-12-2022 "Limeryk kuriozalny"
06-12-2021 "Murem za polskim mundurem"
listopad 2021 "Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla"
19-10-2021 "Różaniec Do Granic Nieba"
07-10-2021 "Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi"
21-09-2021 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 21-09-2021 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
17-08-2021 "Prawo co się zowie"
01-08-2021 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
24-07-2021 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
11-07-2021 "Homilia abpa Wacława Depo z XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 11-07-2021"
11-07-2021 "Przestroga dla nieświadomych lub zmanipulowanych"
11-07-2021 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia" (kontynuacja)
13-06-2021 "Oddać wszystko" (kontynuacja)
11-06-2021 "Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa"
08-05-2021 "Miłość"
03-05-2021 "Okruch 9" (kontynuacja)
kwiecień 2021 "Szkoła Bożego Serca dla dusz maleńkich, szukających Drogi, Prawdy i Życia"
25-04-2021 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
10-04-2021 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
09-04-2021 "Życie"
27-03-2021 "Kapsuła czasu"
14-03-2021 "(D)o nas — umarłych wskutek grzechu a zbawionych przez Łaskę"
07-03-2021 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
05-03-2021 "Pragnę..."
luty 2021 "Puenta kwarantanny 2021..."
luty 2021 "Szczyt powołania człowieka na ziemi"
25-02-2021 "Kecharitomene"
17...22-02-2021 "Troiście"
05-02-2021 "Wiara"
31-01-2021 "Okruch 8" (kontynuacja)
30-01-2021 "Koniec drogi"
24-01-2021 "Okruch 7" (kontynuacja)
08...09-01-2021 "Wynagradzanie"
03-01-2021 "Starość" (kontynuacja)
02-01-2021 "Grzechy" (kontynuacja)
01-01-2021 "Eucharystia" (kontynuacja)
01-01-2021 "Eucharystia" (kontynuacja)
02-01-2021 "Grzechy" (kontynuacja)
03-01-2021 "Starość" (kontynuacja)
08...09-01-2021 "Wynagradzanie"
24-01-2021 "Okruch 7" (kontynuacja)
30-01-2021 "Koniec drogi"
31-01-2021 "Okruch 8" (kontynuacja)
05-02-2021 "Wiara"
17...22-02-2021 "Troiście"
25-02-2021 "Kecharitomene"
luty 2021 "Szczyt powołania człowieka na ziemi"
luty 2021 "Puenta kwarantanny 2021..."
05-03-2021 "Pragnę..."
07-03-2021 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
14-03-2021 "(D)o nas — umarłych wskutek grzechu a zbawionych przez Łaskę"
27-03-2021 "Kapsuła czasu"
09-04-2021 "Życie"
10-04-2021 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
25-04-2021 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
kwiecień 2021 "Szkoła Bożego Serca dla dusz maleńkich, szukających Drogi, Prawdy i Życia"
03-05-2021 "Okruch 9" (kontynuacja)
08-05-2021 "Miłość"
11-06-2021 "Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa"
13-06-2021 "Oddać wszystko" (kontynuacja)
11-07-2021 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia" (kontynuacja)
11-07-2021 "Przestroga dla nieświadomych lub zmanipulowanych"
11-07-2021 "Homilia abpa Wacława Depo z XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 11-07-2021"
24-07-2021 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
01-08-2021 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
17-08-2021 "Prawo co się zowie"
21-09-2021 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 21-09-2021 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
07-10-2021 "Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi"
19-10-2021 "Różaniec Do Granic Nieba"
listopad 2021 "Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla"
06-12-2021 "Murem za polskim mundurem"
2020 "Wątki nieprzypadkowo wybrane... (fragmenty)"
2020 "Akcent IX: Wdzięczność Bogu" (kontynuacja)
22-12-2020 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 22-12-2020 (ks. dr Krzysztof Czapla SAC)"
Adwent 2020 "Maleńka droga miłości szkołą dziecięctwa Bożego dusz najmniejszych" (kontynuacja)
29-11-2020 "Pandemia 2020" (Aby stać się w pełni wolnymi prawdziwą wolnością dzieci Bożych)
24-11-2020 "Pandemia 2020" (Otucha dla ducha)
22-11-2020 "Alleluja!"
14-11-2020 "Zwykle" (kontynuacja)
13-11-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
04-11-2020 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 04-11-2020 (ks. prof. Andrzej Maryniarczyk)"
30...31-10-2020 "Pandemia 2020" (Polsko, co się z tobą stało?)
30-10-2020 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 30-10-2020 (prof. Paweł Skrzydlewski)"
23...26-10-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
18-10-2020 "Pandemia 2020" (»Proroctwo«)
15-10-2020 "Zmartwychwstanie"
14-10-2020 "W opozycji" (kontynuacja)
09-10-2020 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
04-10-2020 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
02...03-10-2020 "Bezpieczny"
30-09-2020 "Pandemia 2020" (Profetycznie i realistycznie)
29-09-2020 "Homilia ks. Ryszarda Andrzejewskiego z Sanktuarium NMP GNE i św. Jana Pawła II w Toruniu"
20-09-2020 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
12-09-2020 "Małżeństwo... ponadobfity tort" (kontynuacja)
11-09-2020 "Chcesz być taki jak ja?"
04-09-2020 "Życie" (kontynuacja)
30-08-2020 "Życie" (kontynuacja)
30-08-2020 "Pandemia 2020" (Czas pandemii czasem łaski?)
23-08-2020 "Życie"
19-07-2020 "Coś więcej" (kontynuacja)
28-06-2020 "W imię Miłości" (kontynuacja)
21-06-2020 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
19...20-06-2020 "Chwilo trwaj!" (kontynuacja)
31-05-2020 "007/20" (Lektura pod natchnieniem Ducha Świętego)
30-05-2020 "Mówimy/Mówią" (kontynuacja)
25-05-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
03-05-2020 "Pandemia 2020" (Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski)
02-05-2020 "Bywa mędrzec; Bywa głupiec"
19-04-2020 "Pandemia 2020" (Choroba na nasze czasy?)
16-04-2020 "Chrystus Zmartwychwstały"
13-04-2020 "Byle nie"
22-03-2020 "Promienie Miłosierdzia"
21...22-03-2020 "Istota postu" (kontynuacja)
21-03-2020 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 21-03-2020 (prof. dr hab. Mieczysław Ryba)"
18-03-2020 "Imię Jezus"
14-03-2020 "Bywa przyjaciel/Bywają przyjaźnie" (kontynuacja)
13-03-2020 "Cierpliwość, modlitwa i milczenie"
Wielki Post 2020 "Pandemia 2020" (W ciszy Wielkiego Postu)
Wielki Post 2020 "Maleńka droga miłości szkołą dziecięctwa Bożego dusz najmniejszych"
22-02-2020 "Jak pojąć Bożą Miłość?" (kontynuacja)
19-02-2020 "Wierzysz w Boga? Nie jesteś sam..." (kontynuacja)
10-02-2020 "Ofiara Mszy świętej"
10-02-2020 "Opatrzność kontra przeznaczenie" (kontynuacja)
30-01-2020 "Czy wiesz, że można się nie bać?" (kontynuacja)
22-01-2020 "Brak miłości" (kontynuacja)
21...22-01-2020 "Starość" (kontynuacja)
12-01-2020 "Kiedy zaczyna się starość?" (kontynuacja)
11-01-2020 "Czyim jestem?" (kontynuacja)
11-01-2020 "Czyim jestem?" (kontynuacja)
12-01-2020 "Kiedy zaczyna się starość?" (kontynuacja)
21...22-01-2020 "Starość" (kontynuacja)
22-01-2020 "Brak miłości" (kontynuacja)
30-01-2020 "Czy wiesz, że można się nie bać?" (kontynuacja)
10-02-2020 "Opatrzność kontra przeznaczenie" (kontynuacja)
10-02-2020 "Ofiara Mszy świętej"
19-02-2020 "Wierzysz w Boga? Nie jesteś sam..." (kontynuacja)
22-02-2020 "Jak pojąć Bożą Miłość?" (kontynuacja)
Wielki Post 2020 "Maleńka droga miłości szkołą dziecięctwa Bożego dusz najmniejszych"
Wielki Post 2020 "Pandemia 2020" (W ciszy Wielkiego Postu)
13-03-2020 "Cierpliwość, modlitwa i milczenie"
14-03-2020 "Bywa przyjaciel/Bywają przyjaźnie" (kontynuacja)
18-03-2020 "Imię Jezus"
21-03-2020 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 21-03-2020 (prof. dr hab. Mieczysław Ryba)"
21...22-03-2020 "Istota postu" (kontynuacja)
22-03-2020 "Promienie Miłosierdzia"
13-04-2020 "Byle nie"
16-04-2020 "Chrystus Zmartwychwstały"
19-04-2020 "Pandemia 2020" (Choroba na nasze czasy?)
02-05-2020 "Bywa mędrzec; Bywa głupiec"
03-05-2020 "Pandemia 2020" (Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski)
25-05-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
30-05-2020 "Mówimy/Mówią" (kontynuacja)
31-05-2020 "007/20" (Lektura pod natchnieniem Ducha Świętego)
19...20-06-2020 "Chwilo trwaj!" (kontynuacja)
21-06-2020 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
28-06-2020 "W imię Miłości" (kontynuacja)
19-07-2020 "Coś więcej" (kontynuacja)
23-08-2020 "Życie"
30-08-2020 "Pandemia 2020" (Czas pandemii czasem łaski?)
30-08-2020 "Życie" (kontynuacja)
04-09-2020 "Życie" (kontynuacja)
11-09-2020 "Chcesz być taki jak ja?"
12-09-2020 "Małżeństwo... ponadobfity tort" (kontynuacja)
20-09-2020 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
29-09-2020 "Homilia ks. Ryszarda Andrzejewskiego z Sanktuarium NMP GNE i św. Jana Pawła II w Toruniu"
30-09-2020 "Pandemia 2020" (Profetycznie i realistycznie)
02...03-10-2020 "Bezpieczny"
04-10-2020 "Bardziej być czy więcj mieć?" (kontynuacja)
09-10-2020 "Błądzi kto mniema, że..." (kontynuacja)
14-10-2020 "W opozycji" (kontynuacja)
15-10-2020 "Zmartwychwstanie"
18-10-2020 "Pandemia 2020" (»Proroctwo«)
23...26-10-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
30-10-2020 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 30-10-2020 (prof. Paweł Skrzydlewski)"
30...31-10-2020 "Pandemia 2020" (Polsko, co się z tobą stało?)
04-11-2020 "Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 04-11-2020 (ks. prof. Andrzej Maryniarczyk)"
13-11-2020 "Wszystko" (kontynuacja)
14-11-2020 "Zwykle" (kontynuacja)
22-11-2020 "Alleluja!"
24-11-2020 "Pandemia 2020" (Otucha dla ducha)
29-11-2020 "Pandemia 2020" (Aby stać się w pełni wolnymi prawdziwą wolnością dzieci Bożych)
Adwent 2020 "Maleńka droga miłości szkołą dziecięctwa Bożego dusz najmniejszych" (kontynuacja)
22-12-2020 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 22-12-2020 (ks. dr Krzysztof Czapla SAC)"
2020 "Akcent IX: Wdzięczność Bogu" (kontynuacja)
2020 "Wątki nieprzypadkowo wybrane... (fragmenty)"
31-12-2019 "Czyim jestem?" (kontynuacja)
22-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
21-12-2019 "Wartości chrześcijańskie" (kontynuacja)
15-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
09-12-2019 "Jest taki/taka/takie"
08-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
07-12-2019 "Zbyt" (kontynuacja)
06-12-2019 "Pokuta"
01-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?"
25-11-2019 "Jedyną/jedynie" (kontynuacja)
24-11-2019 "Bądź" (kontynuacja)
24-11-2019 "Misteria i obietnice"
23-11-2019 "Grzechy" (kontynuacja)
20-11-2019 "Bywa przyjaciel/Bywają przyjaźnie"
19-11-2019 "Nieważne"
18-11-2019 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?" (kontynuacja)
16-11-2019 "Jedyną/jedynie" (kontynuacja)
14-11-2019 "Mądrość"
13-11-2019 "Moc krwi Chrystusa"
08-11-2019 "Moc łaski Jezusa"
04-11-2019 "Nasz Dziennik (wyd. 2-3.11.2019): Małgorzata Rutkowska: Operacja na duchu Polski"
03-11-2019 "Czym (nie) jest?" (kontynuacja)
03-11-2019 "Dla iluzji" (kontynuacja)
02-11-2019 "Awans/degradacja" (kontynuacja)
01-11-2019 "006/19" (... zapraszam Ciebie do tego domu...)
01-11-2019 "W rzeczy samej/W gruncie rzeczy" (kontynuacja)
01-11-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
październik 2019 "Wszystkie drogi"
październik 2019 "Platon czy Arystoteles" (kontynuacja)
27-10-2019 "Tak jak" (kontynuacja)
27-10-2019 "Czym (nie) jest?"
26-10-2019 "Tak jak"
26-10-2019 "Błądzi kto mniema, że..."
26-10-2019 "Litania Płocka (fragmenty)" (kontynuacja)
25-10-2019 "Bardziej" (kontynuacja)
23-10-2019 "Nie sposób" (kontynuacja)
20-10-2019 "Zwykle" (kontynuacja)
20-10-2019 "Zdradziecka odmowa"
19-10-2019 "Istność Boga"
19-10-2019 "Gdzież tam/Tam, gdzie" (kontynuacja)
17...19-10-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
13-10-2019 "Potrójna korona"
07-10-2019 "W opozycji" (kontynuacja)
06-10-2019 "Kamień filozoficzny"
05-10-2019 "Mieszkanie kryształowe"
04-10-2019 "Kamień węgielny"
03-10-2019 "Cnoty teologalne"
02-10-2019 "Wartości chrześcijańskie"
01-10-2019 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
28-09-2019 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?" (kontynuacja)
22-09-2019 "Wiara, nadzieja, miłość czyli jak ostatni stają się pierwszymi?" (kontynuacja)
22-09-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
20-09-2019 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 20-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
17-09-2019 "Betelgeza"
15-09-2019 "Pod Krzyżem" (kontynuacja)
14-09-2019 "Polska pod Krzyżem"
12-09-2019 "Pod Krzyżem"
08-09-2019 "Czyim jestem?"
07-09-2019 "Miara wielkości" (kontynuacja)
04-09-2019 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
25-08-2019 "Tyle — ile"
19-08-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
18-08-2019 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia" (kontynuacja)
11-08-2019 "Okruch 6" (kontynuacja)
10-08-2019 "Największe tajemnice" (kontynuacja)
08-08-2019 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
08-08-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
01-08-2019 "Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego"
14-07-2019 "Wiara" (kontynuacja)
10...11-07-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
30-06-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
16-06-2019 "Moja Pięćdziesiątnica?" (kontynuacja)
10-06-2019 "Wierzysz w Boga? Nie jesteś sam..." (kontynuacja)
22-04-2019 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
22-04-2019 "005/19" (A gdzie miłość bliźniego?)
20-04-2019 "Co to znaczy żyć Jezusem?" (kontynuacja)
16-04-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
13-04-2019 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
12-04-2019 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie" (kontynuacja)
04-04-2019 "Limeryk autobiograficzny"
23-03-2019 "Wszystko" (kontynuacja)
17-03-2019 "Fraszka garbata"
10-02-2019 "MP3 (fragment o sensie cierpienia)" (kontynuacja)
04-02-2019 "004/19" (Dlaczego mi nie wierzysz?)
28-01-2019 "Ile jestem dla Ciebie wart?"
26-01-2019 "Odkrywaj..." (kontynuacja)
26-01-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
22-01-2019 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
17...29-01-2019 "Akt osobistego poddaństwa Miłości za przyczyną NMP"
12-01-2019 "Przestań/zacznij"
12-01-2019 "Często" (kontynuacja)
04-01-2019 "Koniec = początek" (kontynuacja)
04-01-2019 "Koniec = początek" (kontynuacja)
12-01-2019 "Często" (kontynuacja)
12-01-2019 "Przestań/zacznij"
17...29-01-2019 "Akt osobistego poddaństwa Miłości za przyczyną NMP"
22-01-2019 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
26-01-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
26-01-2019 "Odkrywaj..." (kontynuacja)
28-01-2019 "Ile jestem dla Ciebie wart?"
04-02-2019 "004/19" (Dlaczego mi nie wierzysz?)
10-02-2019 "MP3 (fragment o sensie cierpienia)" (kontynuacja)
17-03-2019 "Fraszka garbata"
23-03-2019 "Wszystko" (kontynuacja)
04-04-2019 "Limeryk autobiograficzny"
12-04-2019 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie" (kontynuacja)
13-04-2019 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
16-04-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
20-04-2019 "Co to znaczy żyć Jezusem?" (kontynuacja)
22-04-2019 "005/19" (A gdzie miłość bliźniego?)
22-04-2019 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
10-06-2019 "Wierzysz w Boga? Nie jesteś sam..." (kontynuacja)
16-06-2019 "Moja Pięćdziesiątnica?" (kontynuacja)
30-06-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
10...11-07-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
14-07-2019 "Wiara" (kontynuacja)
01-08-2019 "Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego"
08-08-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
08-08-2019 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
10-08-2019 "Największe tajemnice" (kontynuacja)
11-08-2019 "Okruch 6" (kontynuacja)
18-08-2019 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia" (kontynuacja)
19-08-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
25-08-2019 "Tyle — ile"
04-09-2019 "Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
07-09-2019 "Miara wielkości" (kontynuacja)
08-09-2019 "Czyim jestem?"
12-09-2019 "Pod Krzyżem"
14-09-2019 "Polska pod Krzyżem"
15-09-2019 "Pod Krzyżem" (kontynuacja)
17-09-2019 "Betelgeza"
20-09-2019 "Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 20-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)"
22-09-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
22-09-2019 "Wiara, nadzieja, miłość czyli jak ostatni stają się pierwszymi?" (kontynuacja)
28-09-2019 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?" (kontynuacja)
01-10-2019 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
02-10-2019 "Wartości chrześcijańskie"
03-10-2019 "Cnoty teologalne"
04-10-2019 "Kamień węgielny"
05-10-2019 "Mieszkanie kryształowe"
06-10-2019 "Kamień filozoficzny"
07-10-2019 "W opozycji" (kontynuacja)
13-10-2019 "Potrójna korona"
17...19-10-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
19-10-2019 "Gdzież tam/Tam, gdzie" (kontynuacja)
19-10-2019 "Istność Boga"
20-10-2019 "Zdradziecka odmowa"
20-10-2019 "Zwykle" (kontynuacja)
23-10-2019 "Nie sposób" (kontynuacja)
25-10-2019 "Bardziej" (kontynuacja)
26-10-2019 "Litania Płocka (fragmenty)" (kontynuacja)
26-10-2019 "Błądzi kto mniema, że..."
26-10-2019 "Tak jak"
27-10-2019 "Czym (nie) jest?"
27-10-2019 "Tak jak" (kontynuacja)
październik 2019 "Platon czy Arystoteles" (kontynuacja)
październik 2019 "Wszystkie drogi"
01-11-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
01-11-2019 "W rzeczy samej/W gruncie rzeczy" (kontynuacja)
01-11-2019 "006/19" (... zapraszam Ciebie do tego domu...)
02-11-2019 "Awans/degradacja" (kontynuacja)
03-11-2019 "Dla iluzji" (kontynuacja)
03-11-2019 "Czym (nie) jest?" (kontynuacja)
04-11-2019 "Nasz Dziennik (wyd. 2-3.11.2019): Małgorzata Rutkowska: Operacja na duchu Polski"
08-11-2019 "Moc łaski Jezusa"
13-11-2019 "Moc krwi Chrystusa"
14-11-2019 "Mądrość"
16-11-2019 "Jedyną/jedynie" (kontynuacja)
18-11-2019 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?" (kontynuacja)
19-11-2019 "Nieważne"
20-11-2019 "Bywa przyjaciel/Bywają przyjaźnie"
23-11-2019 "Grzechy" (kontynuacja)
24-11-2019 "Misteria i obietnice"
24-11-2019 "Bądź" (kontynuacja)
25-11-2019 "Jedyną/jedynie" (kontynuacja)
01-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?"
06-12-2019 "Pokuta"
07-12-2019 "Zbyt" (kontynuacja)
08-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
09-12-2019 "Jest taki/taka/takie"
15-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
21-12-2019 "Wartości chrześcijańskie" (kontynuacja)
22-12-2019 "Jak zaowocowały Wieczernice Adwentowe u Klaretynów?" (kontynuacja)
31-12-2019 "Czyim jestem?" (kontynuacja)
2018 "Akcent VIII: Paradoksalne przykazania: "Mimo wszystko"" (kontynuacja)
2018 "Okazja do autorefleksji według ks. Josepha Follieta" (kontynuacja)
2018 "Modlitwa zakonna z XVII wieku" (kontynuacja)
2018 "Perełki homiletyczne czyli przez uszy do duszy" (kontynuacja)
2018 "Wybrane miejsca kultu NMP (on-line)" (kontynuacja)
2018 "Z księgi pisanej na klęczkach" (kontynuacja)
2018 "Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa" (kontynuacja)
2018 "Finem loquendi omnes pariter" (kontynuacja)
30-12-2018 "Jezus Chrystus" (kontynuacja)
18-12-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
17-12-2018 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie"
08-12-2018 "Moja modlitwa w Godzinie Łaski"
30-11-2018 "Gdzież tam/Tam, gdzie"
18-11-2018 "Reasumpcja po latach. Kartka wyrwana z nieistniejącego zeszytu" (kontynuacja)
08-11-2018 "Jedynie słuszny wybór"
08-11-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
27-10-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?"
06-10-2018 "Z perspektywy lat widać lepiej..." (kontynuacja)
04-10-2018 "Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca"
02-10-2018 "Bądź"
wrzesień 2018 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
15-09-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
12-09-2018 "Chwilo trwaj!"
17-08-2018 "Finem loquendi omnes pariter"
04-08-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
01-08-2018 "003/18" (... ten jest dla ciebie)
24-07-2018 "002/18" (Panie, spraw, żeby usłyszał...)
21-07-2018 "001/18" (Świadectwo cudu uzdrowienia za wstawiennictwem św. Charbela)
01-07-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
30-06-2018 "Homilia bpa Józefa Zawitkowskiego z Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie"
03-02-2018 "Wiara, Nadzieja, Miłość" (kontynuacja)
27-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
05-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
30-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
29-01-2018 "Cel główny..." (kontynuacja)
01-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
01-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
29-01-2018 "Cel główny..." (kontynuacja)
30-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
05-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
27-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
03-02-2018 "Wiara, Nadzieja, Miłość" (kontynuacja)
30-06-2018 "Homilia bpa Józefa Zawitkowskiego z Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie"
01-07-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
21-07-2018 "001/18" (Świadectwo cudu uzdrowienia za wstawiennictwem św. Charbela)
24-07-2018 "002/18" (Panie, spraw, żeby usłyszał...)
01-08-2018 "003/18" (... ten jest dla ciebie)
04-08-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
17-08-2018 "Finem loquendi omnes pariter"
12-09-2018 "Chwilo trwaj!"
15-09-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
wrzesień 2018 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
02-10-2018 "Bądź"
04-10-2018 "Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca"
06-10-2018 "Z perspektywy lat widać lepiej..." (kontynuacja)
27-10-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?"
08-11-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
08-11-2018 "Jedynie słuszny wybór"
18-11-2018 "Reasumpcja po latach. Kartka wyrwana z nieistniejącego zeszytu" (kontynuacja)
30-11-2018 "Gdzież tam/Tam, gdzie"
08-12-2018 "Moja modlitwa w Godzinie Łaski"
17-12-2018 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie"
18-12-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
30-12-2018 "Jezus Chrystus" (kontynuacja)
2018 "Finem loquendi omnes pariter" (kontynuacja)
2018 "Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa" (kontynuacja)
2018 "Z księgi pisanej na klęczkach" (kontynuacja)
2018 "Wybrane miejsca kultu NMP (on-line)" (kontynuacja)
2018 "Perełki homiletyczne czyli przez uszy do duszy" (kontynuacja)
2018 "Modlitwa zakonna z XVII wieku" (kontynuacja)
2018 "Okazja do autorefleksji według ks. Josepha Follieta" (kontynuacja)
2018 "Akcent VIII: Paradoksalne przykazania: "Mimo wszystko"" (kontynuacja)
2017 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
20-12-2017 "Dożywocie"
02-12-2017 "Problem współczesnego człowieka"
10-11-2017 "Starość" (kontynuacja)
03-11-2017 "Praca?" (kontynuacja)
07-10-2017 "Różaniec do granic"
04-10-2017 "Tajemnica cierpienia" (kontynuacja)
lipiec 2017 "Fascynujący wizerunek Jezusa..." (kontynuacja)
23-05-2017 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
13-05-2017 "Przez Maryję"
07-05-2017 "Coś więcej" (kontynuacja)
29-04-2017 "Zaufaj mocno"
24-04-2017 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?"
17-04-2017 "Modlitwa Wielkanocna"
15-04-2017 "Bardziej być czy więcj mieć?"
14-04-2017 "Wiara, Nadzieja, Miłość"
09-04-2017 "Miara wielkości" (kontynuacja)
04-04-2017 "Miara wielkości"
29-03-2017 "Zwykle"
26-03-2017 "Nie sposób"
26-03-2017 "Całość ośmiu błogosławieństw"
21-03-2017 "Bardziej" (kontynuacja)
20-03-2017 "Bardziej"
18-03-2017 "Często" (kontynuacja)
17-03-2017 "Często" (kontynuacja)
16-03-2017 "Często"
12-03-2017 "Zbyt"
08-03-2017 "Esc czyli ↵"
25-02-2017 "Jedyną/jedynie"
24-02-2017 "W rzeczy samej/W gruncie rzeczy"
21-02-2017 "Koniec = początek"
19-02-2017 "Wszystko"
18-02-2017 "Tożsamość wyższych form"
09-02-2017 "W opozycji"
28-01-2017 "Zapłatą za grzech jest śmierć?" (kontynuacja)
02.01.2017 "Kim jestem?" (kontynuacja)
01-01-2017 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
01-01-2017 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
02.01.2017 "Kim jestem?" (kontynuacja)
28-01-2017 "Zapłatą za grzech jest śmierć?" (kontynuacja)
09-02-2017 "W opozycji"
18-02-2017 "Tożsamość wyższych form"
19-02-2017 "Wszystko"
21-02-2017 "Koniec = początek"
24-02-2017 "W rzeczy samej/W gruncie rzeczy"
25-02-2017 "Jedyną/jedynie"
08-03-2017 "Esc czyli ↵"
12-03-2017 "Zbyt"
16-03-2017 "Często"
17-03-2017 "Często" (kontynuacja)
18-03-2017 "Często" (kontynuacja)
20-03-2017 "Bardziej"
21-03-2017 "Bardziej" (kontynuacja)
26-03-2017 "Całość ośmiu błogosławieństw"
26-03-2017 "Nie sposób"
29-03-2017 "Zwykle"
04-04-2017 "Miara wielkości"
09-04-2017 "Miara wielkości" (kontynuacja)
14-04-2017 "Wiara, Nadzieja, Miłość"
15-04-2017 "Bardziej być czy więcj mieć?"
17-04-2017 "Modlitwa Wielkanocna"
24-04-2017 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?"
29-04-2017 "Zaufaj mocno"
07-05-2017 "Coś więcej" (kontynuacja)
13-05-2017 "Przez Maryję"
23-05-2017 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
lipiec 2017 "Fascynujący wizerunek Jezusa..." (kontynuacja)
04-10-2017 "Tajemnica cierpienia" (kontynuacja)
07-10-2017 "Różaniec do granic"
03-11-2017 "Praca?" (kontynuacja)
10-11-2017 "Starość" (kontynuacja)
02-12-2017 "Problem współczesnego człowieka"
20-12-2017 "Dożywocie"
2017 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
2016 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
2016 "czyli jeden z najbardziej godnych pożałowania błędów popełnionych przez ludzkość"
30-12-2016 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
19-11-2016 "Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana"
12-11-2016 "Modlitwa?"
15-10-2016 "Wielka Pokuta: Narodowy Egzorcyzm"
25-09-2016 "Starość"
22-05-2016 "Mówimy/Mówią"
01-05-2016 "Praca?" (kontynuacja)
10...12-04-2016 "Miłosierdzie Boga"
10-04-2016 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
Wielki Post 2016 "Skąd we mnie potrzeba afirmacji Boga?"
Wielki Post 2016 "Wielkoduszność Boga"
Wielki Post 2016 "Moja afirmacja Boga"
17-03-2016 "Kim jestem?" (kontynuacja)
06-03-2016 "Mylić się..." (kontynuacja)
29-02-2016 "Afirmacja Boga"
10-02-2016 "Ponadobfita Hojność Boga"
styczeń 2016 "wg Cataliny Rivas z Boliwii"
27-01-2016 "Kiedy zaczyna się starość?"
27-01-2016 "Kiedy zaczyna się starość?"
styczeń 2016 "wg Cataliny Rivas z Boliwii"
10-02-2016 "Ponadobfita Hojność Boga"
29-02-2016 "Afirmacja Boga"
06-03-2016 "Mylić się..." (kontynuacja)
17-03-2016 "Kim jestem?" (kontynuacja)
Wielki Post 2016 "Moja afirmacja Boga"
Wielki Post 2016 "Wielkoduszność Boga"
Wielki Post 2016 "Skąd we mnie potrzeba afirmacji Boga?"
10-04-2016 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
10...12-04-2016 "Miłosierdzie Boga"
01-05-2016 "Praca?" (kontynuacja)
22-05-2016 "Mówimy..."
25-09-2016 "Starość"
15-10-2016 "Wielka Pokuta: Narodowy Egzorcyzm"
12-11-2016 "Modlitwa?"
19-11-2016 "Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana"
30-12-2016 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
2016 "czyli jeden z najbardziej godnych pożałowania błędów popełnionych przez ludzkość"
2016 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
2015 "Fotoksiążeczka LuxDei"
18-10-2015 "Okruch 5" (kontynuacja)
11-10-2015 "Odwieczny dylemat istnienia"
01-10-2015 "Uczynić ze swego życia akt miłości" (kontynuacja)
14-06-2015 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
31-05-2015 "Opatrzność czy przeznaczenie?" (kontynuacja)
30-04-2015 "Oddać wszystko"
Kwiecień 2015 "Zabić w sobie pychę"
15-04-2015 "Plotkarstwo"
Wielki Post 2015 "Zrozumieć czyściec"
31-03-2015 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
22-03-2015 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?" (kontynuacja)
15-02-2015 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie" (kontynuacja)
15-02-2015 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie" (kontynuacja)
22-03-2015 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?" (kontynuacja)
31-03-2015 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
Wielki Post 2015 "Zrozumieć czyściec"
15-04-2015 "Plotkarstwo"
Kwiecień 2015 "Zabić w sobie pychę"
30-04-2015 "Oddać wszystko"
31-05-2015 "Opatrzność czy przeznaczenie?" (kontynuacja)
14-06-2015 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
01-10-2015 "Uczynić ze swego życia akt miłości" (kontynuacja)
11-10-2015 "Odwieczny dylemat istnienia"
18-10-2015 "Okruch 5" (kontynuacja)
2015 "Fotoksiążeczka LuxDei"
01-12-2014 "Platon czy Arystoteles"
lato-jesień 2014 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego"
28-11-2014 "Okruch 4" (kontynuacja)
27-11-2014 "Coś niezbywalnego?"
12-09-2014 "Epizod IV: 2013 — 50 lat życia w niewiedzy" (kontynuacja)
17-08-2014 "Patrząc oczyma rozkochanej duszy"
czerwiec 2014 "Mój strzelisty akt hołdu i wdzięczności Bogu"
08-06-2014 "Moja Pięćdziesiątnica?"
12-05-2014 "Okruch 3" (kontynuacja)
12...13-04-2014 "Jak mocno mnie kochasz?"
06...08-04-2014 "Jaki jest największy dar Stwórcy?"
15-02-2014 "Sztuka nazywania" (kontynuacja)
11-02-2014 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
11-02-2014 "Między miłością a nienawiścią" (kontynuacja)
04...05-01-2014 "Decyzja najbardziej doniosła życiowo?"
04...05-01-2014 "Decyzja najbardziej doniosła życiowo?"
11-02-2014 "Między miłością a nienawiścią" (kontynuacja)
11-02-2014 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
15-02-2014 "Sztuka nazywania" (kontynuacja)
06...08-04-2014 "Jaki jest największy dar Stwórcy?"
12...13-04-2014 "Jak mocno mnie kochasz?"
12-05-2014 "Okruch 3" (kontynuacja)
08-06-2014 "Moja Pięćdziesiątnica?"
czerwiec 2014 "Mój strzelisty akt hołdu i wdzięczności Bogu"
17-08-2014 "Patrząc oczyma rozkochanej duszy"
12-09-2014 "Epizod IV: 2013 — 50 lat życia w niewiedzy" (kontynuacja)
27-11-2014 "Coś niezbywalnego?"
28-11-2014 "Okruch 4" (kontynuacja)
lato-jesień 2014 "Niespekulatywne rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego"
01-12-2014 "Platon czy Arystoteles"
2010 "Refleksja końcowa" (kontynuacja)
2010 "Zamiast przedmowy" (kontynuacja)
2010 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
26-11-2010 "Toksyczna miłość"
30-09-2010 "Okruch 2" (kontynuacja)
29-09-2010 "Grzech zaniechania?"
29-09-2010 "Grzech zaniechania"
28-09-2010 "Dobre rady?"
28-09-2010 "Dobre rady"
22-08-2010 "Sztuka nazywania"
10-04-2010 "Bolesny wykrzyknik"
19-02-2010 "Wielki czy mały post?"
19-02-2010 "Istota postu"
20-01-2010 "Od stongwi oczyszczenia"
20-01-2010 "Od stongwi oczyszczenia"
19-02-2010 "Istota postu"
19-02-2010 "Wielki czy mały post?"
10-04-2010 "Bolesny wykrzyknik"
22-08-2010 "Sztuka nazywania"
28-09-2010 "Dobre rady"
28-09-2010 "Dobre rady?"
29-09-2010 "Grzech zaniechania"
29-09-2010 "Grzech zaniechania?"
30-09-2010 "Okruch 2" (kontynuacja)
26-11-2010 "Toksyczna miłość"
2010 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2010 "Zamiast przedmowy" (kontynuacja)
2010 "Refleksja końcowa" (kontynuacja)
2009 "Adoracja Grobu Pańskiego"
2009 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
15-12-2009 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?"
15-12-2009 "Spełnienie a szczęście"
24-10-2009 "W Krzyżu jest wszystko"
16-08-2009 "Inaczej..."
lipiec-październik 2009 "Fascynujący wizerunek Jezusa..."
27-06-2009 "Będziesz miłował..."
15-04-2009 "Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej"
06-04-2009 "Dzielenie pomnażające"
19-03-2009 "Ciekawość/ciekawskość"
19-03-2009 "Awans/degradacja"
17-03-2009 "Szansa"
06-03-2009 "Triumf Mądrości"
26-02-2009 "Któż mógłby godnie...?"
26-02-2009 "Dusze/ciała"
09-02-2009 "Ego"
23-01-2009 "Największe tajemnice"
18-01-2009 "Pragniesz cudu?"
18-01-2009 "Niemożliwe..."
06-01-2009 "Odkrywaj..."
06-01-2009 "Odkrywaj..."
18-01-2009 "Niemożliwe..."
18-01-2009 "Pragniesz cudu?"
23-01-2009 "Największe tajemnice"
09-02-2009 "Ego"
26-02-2009 "Dusze/ciała"
26-02-2009 "Któż mógłby godnie...?"
06-03-2009 "Triumf Mądrości"
17-03-2009 "Szansa"
19-03-2009 "Awans/degradacja"
19-03-2009 "Ciekawość/ciekawskość"
06-04-2009 "Dzielenie pomnażające"
15-04-2009 "Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej"
27-06-2009 "Będziesz miłował..."
lipiec-październik 2009 "Fascynujący wizerunek Jezusa..."
16-08-2009 "Inaczej..."
24-10-2009 "W Krzyżu jest wszystko"
15-12-2009 "Spełnienie a szczęście"
15-12-2009 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?"
2009 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2009 "Adoracja Grobu Pańskiego"
2008 "Adoracja Krzyża Świętego"
2008 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
21-12-2008 "Adwent Słowa"
19-12-2008 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?"
19-12-2008 "Pierwsze i ostateczne"
14-12-2008 "Duchowa lekcja"
14-11-2008 "Po co mi piątkowe posty?"
14-11-2008 "Piątkowe posty"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
02-11-2008 "Więcej niż być"
02-11-2008 "Coś więcej"
28-10-2008 "Moja sykomora"
16-10-2008 "Do czego mi Szkaplerz święty?"
16-10-2008 "Mój Szkaplerz święty"
10-10-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
10-10-2008 "Przeznaczenie do świętości?"
06-10-2008 "Jak sieć"
21-08-2008 "Z wysokości 10 km"
03-08-2008 "Biblia"
02-08-2008 "Eucharystia"
01-08-2008 "Brak miłości"
30...31-07-2008 "Łaska opamiętania"
29-07-2008 "Modlitwa"
27-07-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
27-07-2008 "Opatrzność kontra przeznaczenie"
25...29-07-2008 "Myśli rozmodlone"
23-07-2008 "Nawrócenie"
22-07-2008 "...(nie)(d)(o)stateczna"
21-07-2008 "W imię Miłości"
21-07-2008 "W imię Miłości"
18-07-2008 "Wszystko może być modlitwą"
14-07-2008 "Racja ostateczna"
09-07-2008 "Tu/wszędzie — teraz/zawsze"
09-07-2008 "Bodaj na końcu"
08-07-2008 "Czy wiesz, że można się nie bać?"
08-07-2008 "W ręce Boga"
04-07-2008 "Mowa ludzka a Słowo Boga"
27-06-2008 "Wiara"
22-06-2008 "Pielgrzymka"
20-06-2008 "Pokusy..."
16-06-2008 "Zdrada małżeńska"
15-06-2008 "Pełny biust"
12-06-2008 "To nie krzyż"
10-06-2008 "To nie dowód"
09-06-2008 "Dobro a zło"
08-06-2008 "Krzyż codzienności"
06-06-2008 "Główny cel..."
06-06-2008 "Życie wieczne..."
05-06-2008 "TAK, TAK; NIE, NIE"
02-06-2008 "Ład i porządek"
16-05-2008 "Małe szczęście"
15-05-2008 "Niebo..."
21...25-04-2008 "O Boskich paradoksach"
17-04-2008 "O pokucie chrześcijańskiej" (kontynuacja)
10-04-2008 "Jezus Chrystus"
10...14-04-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności" (kontynuacja)
08-04-2008 "Godność a duma"
07...09-04-2008 "O pokorze"
27...28-03-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności"
21...26-03-2008 "Adoracja Grobu Pańskiego"
22-02...03-03-2008 "O pokucie chrześcijańskiej"
07...16-01-2008 "NIC [Nemo inter creaturas]"
07...16-01-2008 "NIC [Nemo inter creaturas]"
22-02...03-03-2008 "O pokucie chrześcijańskiej"
21...26-03-2008 "Adoracja Grobu Pańskiego"
27...28-03-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności"
07...09-04-2008 "O pokorze"
08-04-2008 "Godność a duma"
10...14-04-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności" (kontynuacja)
10-04-2008 "Jezus Chrystus"
17-04-2008 "O pokucie chrześcijańskiej" (kontynuacja)
21...25-04-2008 "O Boskich paradoksach"
15-05-2008 "Niebo..."
16-05-2008 "Małe szczęście"
02-06-2008 "Ład i porządek"
05-06-2008 "TAK, TAK; NIE, NIE"
06-06-2008 "Życie wieczne..."
06-06-2008 "Główny cel..."
08-06-2008 "Krzyż codzienności"
09-06-2008 "Dobro a zło"
10-06-2008 "To nie dowód"
12-06-2008 "To nie krzyż"
15-06-2008 "Pełny biust"
16-06-2008 "Zdrada małżeńska"
20-06-2008 "Pokusy..."
22-06-2008 "Pielgrzymka"
27-06-2008 "Wiara"
04-07-2008 "Mowa ludzka a Słowo Boga"
08-07-2008 "W ręce Boga"
08-07-2008 "Czy wiesz, że można się nie bać?"
09-07-2008 "Bodaj na końcu"
09-07-2008 "Tu/wszędzie — teraz/zawsze"
14-07-2008 "Racja ostateczna"
18-07-2008 "Wszystko może być modlitwą"
21-07-2008 "W imię Miłości"
21-07-2008 "W imię Miłości"
22-07-2008 "...(nie)(d)(o)stateczna"
23-07-2008 "Nawrócenie"
25...29-07-2008 "Myśli rozmodlone"
27-07-2008 "Opatrzność kontra przeznaczenie"
27-07-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
29-07-2008 "Modlitwa"
30...31-07-2008 "Łaska opamiętania"
01-08-2008 "Brak miłości"
02-08-2008 "Eucharystia"
03-08-2008 "Biblia"
21-08-2008 "Z wysokości 10 km"
06-10-2008 "Jak sieć"
10-10-2008 "Przeznaczenie do świętości?"
10-10-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
16-10-2008 "Mój Szkaplerz święty"
16-10-2008 "Do czego mi Szkaplerz święty?"
28-10-2008 "Moja sykomora"
02-11-2008 "Coś więcej"
02-11-2008 "Więcej niż być"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
14-11-2008 "Piątkowe posty"
14-11-2008 "Po co mi piątkowe posty?"
14-12-2008 "Duchowa lekcja"
19-12-2008 "Pierwsze i ostateczne"
19-12-2008 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?"
21-12-2008 "Adwent Słowa"
2008 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2008 "Adoracja Krzyża Świętego"
2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
2007 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka"
23-12-2007 "Modlitwa adwentowa"
23-08-2007 "Krzyż drabiną do nieba"
10-08-2007 "Ziarno"
26-07-2007 "Okruch 1"
13...17-07-2007 "Sacrum"
09-07-2007 "On Bogiem w nas"
04...06-07-2007 "Modlitwa na dobranoc"
03-07-2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
02...03-07-2007 "Cóż pozostaje?"
25-06-2007 "Krzyżu Święty"
22-06-2007 "Klucz do nieba"
22-06-2007 "Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej"
21-06-2007 "Do Marty"
21-06-2007 "O Panie"
10...19-06-2007 "Kołysanka na wieczność"
08-06-2007 "Zrozumieć wiarą"
06-06-2007 "Jestem gotowy a nieprzygotowany"
30-05-2007 "Wszystko"
25-05...20-06-2007 "Litania Płocka (fragmenty)"
22...23-05-2007 "Kim jestem?"
08-01-2007 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie"
08-01-2007 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie"
22...23-05-2007 "Kim jestem?"
25-05...20-06-2007 "Litania Płocka (fragmenty)"
30-05-2007 "Wszystko"
06-06-2007 "Jestem gotowy a nieprzygotowany"
08-06-2007 "Zrozumieć wiarą"
10...19-06-2007 "Kołysanka na wieczność"
21-06-2007 "O Panie"
21-06-2007 "Do Marty"
22-06-2007 "Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej"
22-06-2007 "Klucz do nieba"
25-06-2007 "Krzyżu Święty"
02...03-07-2007 "Cóż pozostaje?"
03-07-2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
04...06-07-2007 "Modlitwa na dobranoc"
09-07-2007 "On Bogiem w nas"
13...17-07-2007 "Sacrum"
26-07-2007 "Okruch 1"
10-08-2007 "Ziarno"
23-08-2007 "Krzyż drabiną do nieba"
23-12-2007 "Modlitwa adwentowa"
2007 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka"
2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
2006 "Klipy, animacje oraz video-prezentacje"
2006 "czyli zdecydowane «nie możemy» (!) dawać na to naszego przyzwolenia"
2006 "Okazja do rozpoczęcia pogłębionej refleksji nad Dziełem Bożej Miłości..."
2006 "Warto przeczytać, posłuchać, obejrzeć..."
2006 "Wzniosła Tajemnica Boga"
17-10-2006 "Modlitwa na urodziny dla nieba"
2005 "Wspomnienia i dywagacje rozmodlone"
05-04-2005 "Niezniszczalne znamię młodości i piękności"
22-03-2005 "Niebiańska manifestacja w Egipcie (1968-70)"
21-03-2005 "Postać Marty Robin w zarysie"
10-03-2005 "Grzechy"
02-02-2005 "Orędzia i wydarzenia w Naju. Wybór autorski 2005"
23-01-2005 "Guadalupe. Wizerunek NMP wykonany nie ludzką ręką"
08...22-03-2004 "Zeszyt 6. Świętymi bądźmy, bo On jest święty... Refleksja biblijna według św. Piotra"
13-02...01-03-2004 "Zeszyt 5. «Effatha», to znaczy: «Otwórz się!»... Refleksja biblijna według św. Marka"
02...18-02-2004 "Zeszyt 4. Trzeba nam się powtórnie narodzić... Refleksja biblijna według św. Jana"
14...29-01-2004 "Zeszyt 3. Wypłyń na głębię... Refleksja biblijna według św. Łukasza"
24-12-03...12-01-2004 "Zeszyt 2. Marność nad marnościami... Refleksja biblijna według Koheleta"
20-11...29-12-2003 "Zeszyt 1. Nie samym chlebem... Refleksja biblijna według św. Mateusza"
04-09...16-12-2003 "Rozważania Męki Pańskiej"
18-04...26-08-2003 "Któż jak nie Bóg? (Suplement do «Modlitwy na czasy ostateczne»"
14-02-2003 "Wolna wola..."
15-01...14-02-2003 "Modlitwa na czasy ostateczne..."
24-12-2002 "Epizod VIII: 2002 — Cud uzdrowienia"
24-12-2002 "Epizod VII: 2001 — Różaniec Łez"
24-12-2002 "Epizod VI: 2000 — Jezus"
24-12-2002 "Epizod V: 2000 — Święte Schody"
24-12-2002 "Epizod IV: 1999 — Brama Niebios"
24-12-2002 "Epizod III: 1996 — Siostra Natanaela"
24-12-2002 "Epizod II: 1996 — Matka Boska Fatimska"
24-12-2002 "Epizod I: 1994 — Adwentowy cud"
24-12-2002 "Życie jest szlakiem pielgrzyma"
20-03-2002 "O wychowaniu młodego pokolenia Polaków na progu trzeciego millennium"
06-07-2001 "Mylić się..."
10-07-1999 "Lęk przed śmiercią?"
20-02-1997 "Zło!"
20-02-1997 "Zło!"
10-07-1999 "Lęk przed śmiercią?"
06-07-2001 "Mylić się..."
20-03-2002 "O wychowaniu młodego pokolenia Polaków na progu trzeciego millennium"
24-12-2002 "Życie jest szlakiem pielgrzyma"
24-12-2002 "Epizod I: 1994 — Adwentowy cud"
24-12-2002 "Epizod II: 1996 — Matka Boska Fatimska"
24-12-2002 "Epizod III: 1996 — Siostra Natanaela"
24-12-2002 "Epizod IV: 1999 — Brama Niebios"
24-12-2002 "Epizod V: 2000 — Święte Schody"
24-12-2002 "Epizod VI: 2000 — Jezus"
24-12-2002 "Epizod VII: 2001 — Różaniec Łez"
24-12-2002 "Epizod VIII: 2002 — Cud uzdrowienia"
15-01...14-02-2003 "Modlitwa na czasy ostateczne..."
14-02-2003 "Wolna wola..."
18-04...26-08-2003 "Któż jak nie Bóg? (Suplement do «Modlitwy na czasy ostateczne»"
04-09...16-12-2003 "Rozważania Męki Pańskiej"
20-11...29-12-2003 "Zeszyt 1. Nie samym chlebem... Refleksja biblijna według św. Mateusza"
24-12-03...12-01-2004 "Zeszyt 2. Marność nad marnościami... Refleksja biblijna według Koheleta"
14...29-01-2004 "Zeszyt 3. Wypłyń na głębię... Refleksja biblijna według św. Łukasza"
02...18-02-2004 "Zeszyt 4. Trzeba nam się powtórnie narodzić... Refleksja biblijna według św. Jana"
13-02...01-03-2004 "Zeszyt 5. «Effatha», to znaczy: «Otwórz się!»... Refleksja biblijna według św. Marka"
08...22-03-2004 "Zeszyt 6. Świętymi bądźmy, bo On jest święty... Refleksja biblijna według św. Piotra"
23-01-2005 "Guadalupe. Wizerunek NMP wykonany nie ludzką ręką"
02-02-2005 "Orędzia i wydarzenia w Naju. Wybór autorski 2005"
10-03-2005 "Grzechy"
21-03-2005 "Postać Marty Robin w zarysie"
22-03-2005 "Niebiańska manifestacja w Egipcie (1968-70)"
05-04-2005 "Niezniszczalne znamię młodości i piękności"
2005 "Wspomnienia i dywagacje rozmodlone"
17-10-2006 "Modlitwa na urodziny dla nieba"
2006 "Wzniosła Tajemnica Boga"
2006 "Warto przeczytać, posłuchać, obejrzeć..."
2006 "Okazja do rozpoczęcia pogłębionej refleksji nad Dziełem Bożej Miłości..."
2006 "czyli zdecydowane «nie możemy» (!) dawać na to naszego przyzwolenia"
2006 "Klipy, animacje oraz video-prezentacje"

♫ "Bóg map nie rozdaje" ♫
Muzyka i słowa: zespół Stróże Poranka
Wyk.: Tomasz Żółtko
Wyd.: płyta pt. «Drogi»
reedycja utworów zarejestrowanych w latach 2002-2005
Źródło MP3

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII