e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_

Jesteś tutaj:  LuxDei W formacie DD-MM-RRRR  ☕☕☕
Linki usystematyzowane ze względu na datę powstania danego tekstu, jego publikacji lub ostatniej aktualizacji 
"O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym — to miejcie na myśli!"
BT, Flp 4:6-8
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl
Na szlaku życia
LuxDei.pl
Każdy Rok Pański to nie tylko istotny odcinek drogi w życiu człowieka, ale to przede wszystkim dar Boga samego uczyniony nam za wstawiennictwem Najświętszej Maryji Panny. Droga, którą pokonuję w spiekocie dnia lub w zimnych mrokach «ciemnej doliny» najczęściej jest wąska i kamienista. Rosną na niej nie tylko pokrzywy i osty, ale również ciernie. Bywa, że dotkliwie kąsają mnie natarczywe insekty. Bywa też, że na swej drodze spotykam jakąś padlinożerną bestię. Jeśli sam nią jeszcze nie jestem, znaczy, że łaska Boga udzielana mi przez ręce Niepokalanej chroni mnie i uzdolnia do czynienia dobra, które w żadnej mierze nie jest moją zasługą. Sam z siebie bowiem nie mogę nic i sam sobie nic nie zawdzięczam. Nawet moje «chcenie» nie zależy ode mnie. Wszystkie moje źródła są w Trójjedynym Bogu.
Trudności w drodze jest wiele i sam już dawno uległbym pokusie rezygnacji, bo moja niewystarczalność jest moją nędzą, ale na szczęście jest Ona: uosobienie i uobecnienie Opatrzności Bożej, Stolica Jego Mądrości — Najczulsza Matka — która pomaga, zachęca, motywuje, prowadzi i wskazuje Cel. Cel ostateczny. Bez Niej byt ludzki osadzony w okowach czasu nie miałby sensu. Ona zgodziła się być Kolebką Słowa Wcielonego, stając się równocześnie Błogosławioną między niewiastami, Sednem Mądrości Przedwiecznej, Sensem wszystkiego stworzenia, Żywą Monstrancją i Arką Przymierza. Ona — Bogurodzica — dała życie Temu, który Jej dał życie. Ona jest najwspanialszą, bo najpokorniejszą Przedstawicielką rodzaju ludzkiego stworzonego i wciąż stwarzanego przez Wszechmocnego Boga oraz niezawodną Ucieczką nas — grzesznych, a więc bezpośrednim Celem dla tych wszystkich, którzy we wszelakim strapieniu doń wołają: módl się za nami. Ona — Przeczysta Dziewica, która przez swoje fiat odmieniła los potomków Adama i Ewy, dostała od Boga Wszystko, tj. Syna Bożego, który przed śmiercią krzyżową i Zmartwychwstaniem, oddając Ją nam za Matkę, uczynił nas dziedzicami Nieba, a przez to wypełnił odwieczny zamysł Opatrzności Bożej.
Świątynia Opatrzności Bożej
LuxDei.pl
Zatem co to jest Opatrzność Boża? Właściwie należałoby zapytać: Kto to jest lub Kim jest Opatrzność Boża? Nim samym, w Nim samym, z Niego samego. Providentia czyli Opatrzność Boża (podobnie jak Oblubienica Chrystusa — Kościół czyli Ecclesia) jest «kobietą». To dzięki Niej potrafię wyobrażać sobie Boga jako kochającego Ojca o sercu Matki. Nie chodzi tu jednak o opowiadanie o wyobrażeniach dotyczących Boga (jakie są lub jakie mogą być wspaniałe). Wręcz przeciwnie: chodzi o spotykanie się z Żywym Bogiem na modlitwie i opowiadanie Mu o swojej nędznej drodze (jaka byłaby lub jest bezsensowna bez Niego i bez Niej). Tylko na modlitwie możemy zaistnieć jako ci, którzy, próbując zgłębić chwalebną tajemnicę Boga, zaledwie się o nią ocieramy. Wieczności będzie za mało, aby należycie podziękować Opatrzności Bożej za wielkie rzeczy, które dla nas przygotowała od zarania dziejów.
☙❤❧

5xMiłość
LuxDei.pl
— Oto (daty) kamienie milowe z mojej duchowej drogi do Domu Ojca znaczone potem, a czasami łzami i krwią. Są jak paciorki nieustannego Różańca. Panie, przyjmij je wszystkie przez ręce Maryji jako moje skromne dziękczynienie.
— Gdy mój czas się wypełni (a wiem, że to nieuchronnie nastanie) i powołasz mnie do siebie, o Trójjedyny, uczyń ze mnie najmniejszą kropelkę rosy w Twoim Ogrodzie, w której skrzyć się będzie najjaśniejszy promień Twojego Nieskończonego, Bożego Miłosierdzia spływającego na dusze wprost z Drzewa Życia, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa.
— Nic nie jest w stanie oderwać mnie od Twojej Miłości, przesłaniając mi Ciebie. Ty, Boże, sam mi wystarczasz, bo JESTEŚ dla mnie Wszystkim.
— Spraw, Panie, pokornie Cię o to proszę, aby kolejne kamienie milowe, które za sprawą Twej Opatrzności mam jeszcze przed sobą, stawały się coraz bardziej podobne do kamiennych paciorków mojego Różańca św. rozważanego nieporadnie, lecz nieustannie (daj Boże!) po kres doczesności.
[mr]: 26 listopada 2018
04-01-2019 "Koniec = początek" (kontynuacja)
12-01-2019 "Często" (kontynuacja)
12-01-2019 "Przestań/zacznij"
17...29-01-2019 "Akt osobistego poddaństwa Miłości za przyczyną NMP"
22-01-2019 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
26-01-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
26-01-2019 "Odkrywaj..." (kontynuacja)
28-01-2019 "Ile jestem dla Ciebie wart?"
04-02-2019 "004/19" (Dlaczego mi nie wierzysz?)
10-02-2019 "MP3 (fragment o sensie cierpienia)" (kontynuacja)
17-03-2019 "Fraszka garbata"
23-03-2019 "Można wszystko" (kontynuacja)
04-04-2019 "Limeryk autobiograficzny"
12-04-2019 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie" (kontynuacja)
13-04-2019 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
16-04-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
20-04-2019 "Co to znaczy żyć Jezusem?" (kontynuacja)
22-04-2019 "005/19" (A gdzie miłość bliźniego?)
22-04-2019 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
10-06-2019 "Wierzysz w Boga? Nie jesteś sam..." (kontynuacja)
16-06-2019 "Moja Pięćdziesiątnica?" (kontynuacja)
30-06-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
10...11-07-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
14-07-2019 "Wiara" (kontynuacja)
01-08-2019 "Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego"
08-08-2019 "Nawrócenie" (kontynuacja)
08-08-2019 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
10-08-2019 "Największe tajemnice" (kontynuacja)
11-08-2019 "Okruch 6" (kontynuacja)
18-08-2019 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia" (kontynuacja)
19-08-2019 "Któż mógłby godnie...?" (kontynuacja)
25-08-2019 "Tyle — ile"
07-09-2019 "Miara wielkości" (kontynuacja)
08-09-2019 "Czyim jestem?"
12-09-2019 "Pod Krzyżem"
15-09-2019 "Pod Krzyżem" (kontynuacja)
17-09-2019 "Betelgeza"
22-09-2019 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?" (kontynuacja)
22-09-2019 "Wiara, nadzieja, miłość czyli jak ostatni stają się pierwszymi?" (kontynuacja)
28-09-2019 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?" (kontynuacja)
01-10-2019 "Tożsamość wyższych form" (kontynuacja)
02-10-2019 "Wartości chrześcijańskie"
03-10-2019 "Cnoty teologalne"
04-10-2019 "Kamień węgielny"
05-10-2019 "Mieszkanie kryształowe"
06-10-2019 "Kamień filozoficzny"
07-10-2019 "W opozycji" (kontynuacja)
październik 2019 "Platon czy Arystoteles" (kontynuacja)
01-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
29-01-2018 "Cel główny..." (kontynuacja)
30-01-2018 "Dożywocie" (kontynuacja)
05-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
27-02-2018 "Bez" (kontynuacja)
03-02-2018 "Wiara, Nadzieja, Miłość" (kontynuacja)
30-06-2018 "Homilia bpa Józefa Zawitkowskiego z Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie"
01-07-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
21-07-2018 "001/18" (Świadectwo cudu uzdrowienia za wstawiennictwem św. Charbela)
24-07-2018 "002/18" (Panie, spraw, żeby usłyszał...)
01-08-2018 "003/18" (... ten jest dla ciebie)
04-08-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
17-08-2018 "Finem loquendi omnes pariter"
12-09-2018 "Chwilo trwaj!"
15-09-2018 "Mowa ludzka a Słowo Boga" (kontynuacja)
wrzesień 2018 "Rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
02-10-2018 "Bądź"
06-10-2018 "Z perspektywy lat widać lepiej..." (kontynuacja)
27-10-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?"
08-11-2018 "Jestem gotowy a nieprzygotowany" (kontynuacja)
08-11-2018 "Jedynie słuszny wybór"
18-11-2018 "Reasumpcja po latach. Kartka wyrwana z nieistniejącego zeszytu" (kontynuacja)
30-11-2018 "Gdzież tam"
08-12-2018 "Moja modlitwa w Godzinie Łaski"
17-12-2018 "Wszystko jest kwestią Łaski! Nawet cierpienie"
18-12-2018 "Jak świeca. Autorefleksja modlitewna czy modlitwa autorefleksyjna?" (kontynuacja)
30-12-2018 "Jezus Chrystus" (kontynuacja)
2018 "Finem loquendi omnes pariter" (kontynuacja)
2018 "Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa" (kontynuacja)
2018 "Z księgi pisanej na klęczkach" (kontynuacja)
2018 "Wybrane miejsca kultu NMP (on-line)" (kontynuacja)
2018 "Perełki homiletyczne czyli przez uszy do duszy" (kontynuacja)
2018 "Modlitwa zakonna z XVII wieku" (kontynuacja)
2018 "Okazja do autorefleksji według ks. Josepha Follieta" (kontynuacja)
2018 "Akcent VIII: Paradoksalne przykazania: "Mimo wszystko"" (kontynuacja)
01-01-2017 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
02.01.2017 "Kim jestem?" (kontynuacja)
28-01-2017 "Zapłatą za grzech jest śmierć?" (kontynuacja)
09-02-2017 "W opozycji"
18-02-2017 "Tożsamość wyższych form"
19-02-2017 "Można wszystko"
21-02-2017 "Koniec = początek"
24-02-2017 "W rzeczy samej"
25-02-2017 "Ta jedyna"
08-03-2017 "Esc czyli ↵"
12-03-2017 "Zbyt"
16-03-2017 "Często"
17-03-2017 "Często" (kontynuacja)
18-03-2017 "Często" (kontynuacja)
20-03-2017 "Bardziej"
21-03-2017 "Bardziej" (kontynuacja)
26-03-2017 "Całość ośmiu błogosławieństw"
26-03-2017 "Nie sposób"
29-03-2017 "Zwykle"
04-04-2017 "Miara wielkości"
09-04-2017 "Miara wielkości" (kontynuacja)
14-04-2017 "Wiara, Nadzieja, Miłość"
15-04-2017 "Bardziej być czy bardziej mieć?"
17-04-2017 "Modlitwa Wielkanocna"
24-04-2017 "Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?"
29-04-2017 "Zaufaj mocno"
07-05-2017 "Coś więcej" (kontynuacja)
13-05-2017 "Przez Maryję"
23-05-2017 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
lipiec 2017 "Fascynujący wizerunek Jezusa..." (kontynuacja)
04-10-2017 "Tajemnica cierpienia" (kontynuacja)
03-11-2017 "Praca?" (kontynuacja)
10-11-2017 "Starość" (kontynuacja)
02-12-2017 "Problem współczesnego człowieka"
20-12-2017 "Dożywocie"
2017 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
27-01-2016 "Kiedy zaczyna się starość?"
styczeń 2016 "wg Cataliny Rivas z Boliwii"
10-02-2016 "Ponadobfita Hojność Boga"
29-02-2016 "Afirmacja Boga"
06-03-2016 "Mylić się..." (kontynuacja)
17.03.2016 "Kim jestem?" (kontynuacja)
Wielki Post 2016 "Moja afirmacja Boga"
Wielki Post 2016 "Wielkoduszność Boga"
Wielki Post 2016 "Skąd we mnie potrzeba afirmacji Boga?"
10-04-2016 "Bolesny wykrzyknik" (kontynuacja)
10...12-04-2016 "Miłosierdzie Boga"
01-05-2016 "Praca?" (kontynuacja)
22-05-2016 "Mówimy..."
25-09-2016 "Starość"
12-11-2016 "Modlitwa?"
30-12-2016 "Poczuć siłę przebaczenia" (kontynuacja)
2016 "czyli jeden z najbardziej godnych pożałowania błędów popełnionych przez ludzkość"
2016 "czyli piękno i głębia słów płynących z duszy ludzkiej" (kontynuacja)
15-02-2015 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie" (kontynuacja)
23-03-2015 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?"
31-03-2015 "Błogosławieni ubodzy w duchu?" (kontynuacja)
Wielki Post 2015 "Zrozumieć czyściec"
15-04-2015 "Plotkarstwo"
Kwiecień 2015 "Zabić w sobie pychę"
30-04-2015 "Oddać wszystko"
31-05-2015 "Opatrzność czy przeznaczenie?" (kontynuacja)
14-06-2015 "Rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego" (kontynuacja)
01-10-2015 "Uczynić ze swego życia akt miłości" (kontynuacja)
11-10-2015 "Odwieczny dylemat istnienia"
18-10-2015 "Okruch 5" (kontynuacja)
2015 "Fotoksiążeczka LuxDei"
04...05-01-2014 "Decyzja najbardziej doniosła życiowo?"
11-02-2014 "Między miłością a nienawiścią" (kontynuacja)
11-02-2014 "Co się (nie)liczy?" (kontynuacja)
15-02-2014 "Sztuka nazywania" (kontynuacja)
06...08-04-2014 "Jaki jest największy dar Stwórcy?"
12...13-04-2014 "Jak mocno mnie kochasz?"
12-05-2014 "Okruch 3" (kontynuacja)
08-06-2014 "Moja Pięćdziesiątnica?"
czerwiec 2014 "Mój strzelisty akt hołdu i wdzięczności Bogu"
17-08-2014 "Patrząc oczyma rozkochanej duszy"
12-09-2014 "Epizod IV: 2013 — 50 lat życia w niewiedzy" (kontynuacja)
27-11-2014 "Coś niezbywalnego?"
28-11-2014 "Okruch 4" (kontynuacja)
lato-jesień 2014 "Rady i wskazówki dotyczące życia wewnętrznego"
01-12-2014 "Platon czy Arystoteles"
20-01-2010 "Od stongwi oczyszczenia"
19-02-2010 "Istota postu"
19-02-2010 "Wielki czy mały post?"
10-04-2010 "Bolesny wykrzyknik"
22-08-2010 "Sztuka nazywania"
28-09-2010 "Dobre rady"
28-09-2010 "Dobre rady?"
29-09-2010 "Grzech zaniechania"
29-09-2010 "Grzech zaniechania?"
30-09-2010 "Okruch 2" (kontynuacja)
26-11-2010 "Toksyczna miłość"
2010 "TKontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2010 "Zamiast przedmowy" (kontynuacja)
2010 "Refleksja końcowa" (kontynuacja)
06-01-2009 "Odkrywaj..."
18-01-2009 "Niemożliwe..."
18-01-2009 "Pragniesz cudu?"
23-01-2009 "Największe tajemnice"
09-02-2009 "Ego"
26-02-2009 "Dusze/ciała"
26-02-2009 "Któż mógłby godnie...?"
06-03-2009 "Triumf Mądrości"
17-03-2009 "Szansa"
19-03-2009 "Awans/degradacja"
19-03-2009 "Ciekawość/ciekawskość"
06-04-2009 "Dzielenie pomnażające"
15-04-2009 "Wobec tajemnicy Opatrzności Bożej"
27-06-2009 "Będziesz miłował..."
lipiec-październik 2009 "Fascynujący wizerunek Jezusa..."
16-08-2009 "Inaczej..."
24-10-2009 "W Krzyżu jest wszystko"
15-12-2009 "Spełnienie a szczęście"
15-12-2009 "Czego szukamy: spełnienia czy szczęścia, pokoju czy spokoju?"
2009 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2009 "Adoracja Grobu Pańskiego"
07...16-01-2008 "NIC [Nemo inter creaturas]"
22-02...03-03-2008 "O pokucie chrześcijańskiej"
21...26-03-2008 "Adoracja Grobu Pańskiego"
27...28-03-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności"
07...09-04-2008 "O pokorze"
08-04-2008 "Godność a duma"
10...14-04-2008 "O powołaniu do bezgrzeszności" (kontynuacja)
10-04-2008 "Jezus Chrystus"
17-04-2008 "O pokucie chrześcijańskiej" (kontynuacja)
21...25-04-2008 "O Boskich paradoksach"
15-05-2008 "Niebo..."
16-05-2008 "Małe szczęście"
02-06-2008 "Ład i porządek"
05-06-2008 "TAK, TAK; NIE, NIE"
06-06-2008 "Życie wieczne..."
06-06-2008 "Główny cel..."
08-06-2008 "Krzyż codzienności"
09-06-2008 "Dobro a zło"
10-06-2008 "To nie dowód"
12-06-2008 "To nie krzyż"
15-06-2008 "Pełny biust"
16-06-2008 "Zdrada małżeńska"
20-06-2008 "Pokusy..."
22-06-2008 "Pielgrzymka"
27-06-2008 "Wiara"
04-07-2008 "Mowa ludzka a Słowo Boga"
08-07-2008 "W ręce Boga"
08-07-2008 "Czy wiesz, że można się nie bać?"
09-07-2008 "Bodaj na końcu"
09-07-2008 "Tu/wszędzie — teraz/zawsze"
14-07-2008 "Racja ostateczna"
18-07-2008 "Wszystko może być modlitwą"
21-07-2008 "W imię Miłości"
21-07-2008 "W imię Miłości"
22-07-2008 "...(nie)(d)(o)stateczna"
23-07-2008 "Nawrócenie"
25...29-07-2008 "Myśli rozmodlone"
27-07-2008 "Opatrzność kontra przeznaczenie"
27-07-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
29-07-2008 "Modlitwa"
30...31-07-2008 "Łaska opamiętania"
01-08-2008 "Brak miłości"
02-08-2008 "Eucharystia"
03-08-2008 "Biblia"
21-08-2008 "Z wysokości 10 km"
06-10-2008 "Jak sieć"
10-10-2008 "Przeznaczenie do świętości?"
10-10-2008 "Opatrzność czy przeznaczenie?"
16-10-2008 "Mój Szkaplerz święty"
16-10-2008 "Do czego mi Szkaplerz święty?"
28-10-2008 "Moja sykomora"
02-11-2008 "Coś więcej"
02-11-2008 "Więcej niż być"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
09-11-2008 "Od sprawiedliwości do miłosierdzia"
14-11-2008 "Piątkowe posty"
14-11-2008 "Po co mi piątkowe posty?"
14-12-2008 "Duchowa lekcja"
19-12-2008 "Pierwsze i ostateczne"
19-12-2008 "Kochać. Dlaczego to takie trudne?"
21-12-2008 "Adwent Słowa"
2008 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka" (kontynuacja)
2008 "Adoracja Krzyża Świętego"
08-01-2007 "Twoja decyzja o wieczności należy do ciebie i zależy od ciebie"
22...23-05-2007 "Kim jestem?"
25-05...20-06-2007 "Litania Płocka (fragmenty)"
30-05-2007 "Wszystko"
06-06-2007 "Jestem gotowy a nieprzygotowany"
08-06-2007 "Zrozumieć wiarą"
10...19-06-2007 "Kołysanka na wieczność"
21-06-2007 "O Panie"
21-06-2007 "Do Marty"
22-06-2007 "Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej"
22-06-2007 "Klucz do nieba"
25-06-2007 "Krzyżu Święty"
02...03-07-2007 "Cóż pozostaje?"
03-07-2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
04...06-07-2007 "Modlitwa na dobranoc"
09-07-2007 "On Bogiem w nas"
13...17-07-2007 "Sacrum"
26-07-2007 "Okruch 1"
10-08-2007 "Ziarno"
23-08-2007 "Krzyż drabiną do nieba"
23-12-2007 "Modlitwa adwentowa"
2007 "Kontemplacja Oblicza Boga-Człowieka"
2007 "Adoracja Najświętszego Sakramentu"
20-02-1997 "Zło!"
10-07-1999 "Lęk przed śmiercią?"
06-07-2001 "Mylić się..."
20-03-2002 "O wychowaniu młodego pokolenia Polaków na progu trzeciego millennium"
24-12-2002 "Życie jest szlakiem pielgrzyma"
24-12-2002 "Epizod I: 1994 — Adwentowy cud"
24-12-2002 "Epizod II: 1996 — Matka Boska Fatimska"
24-12-2002 "Epizod III: 1996 — Siostra Natanaela"
24-12-2002 "Epizod IV: 1999 — Brama Niebios"
24-12-2002 "Epizod V: 2000 — Święte Schody"
24-12-2002 "Epizod VI: 2000 — Jezus"
24-12-2002 "Epizod VII: 2001 — Różaniec Łez"
24-12-2002 "Epizod VIII: 2002 — Cud uzdrowienia"
15-01...14-02-2003 "Modlitwa na czasy ostateczne..."
14-02-2003 "Wolna wola..."
18-04...26-08-2003 "Któż jak nie Bóg? (Suplement do «Modlitwy na czasy ostateczne»"
04-09...16-12-2003 "Rozważania Męki Pańskiej"
20-11...29-12-2003 "Zeszyt 1. Nie samym chlebem... Refleksja biblijna według św. Mateusza"
24-12-03...12-01-2004 "Zeszyt 2. Marność nad marnościami... Refleksja biblijna według Koheleta"
14...29-01-2004 "Zeszyt 3. Wypłyń na głębię... Refleksja biblijna według św. Łukasza"
02...18-02-2004 "Zeszyt 4. Trzeba nam się powtórnie narodzić... Refleksja biblijna według św. Jana"
13-02...01-03-2004 "Zeszyt 5. «Effatha», to znaczy: «Otwórz się!»... Refleksja biblijna według św. Marka"
08...22-03-2004 "Zeszyt 6. Świętymi bądźmy, bo On jest święty... Refleksja biblijna według św. Piotra"
23-01-2005 "Guadalupe. Wizerunek NMP wykonany nie ludzką ręką"
02-02-2005 "Orędzia i wydarzenia w Naju. Wybór autorski 2005"
10-03-2005 "Grzechy"
21-03-2005 "Postać Marty Robin w zarysie"
22-03-2005 "Niebiańska manifestacja w Egipcie (1968-70)"
05-04-2005 "Niezniszczalne znamię młodości i piękności"
2005 "Wspomnienia i dywagacje rozmodlone"
17-10-2006 "Modlitwa na urodziny dla nieba"
2006 "Wzniosła Tajemnica Boga"
2006 "Warto przeczytać, posłuchać, obejrzeć..."
2006 "Okazja do rozpoczęcia pogłębionej refleksji nad Dziełem Bożej Miłości..."
2006 "czyli zdecydowane «nie możemy» (!) dawać na to naszego przyzwolenia"
2006 "Klipy, animacje oraz video-prezentacje"

♫ "Bóg map nie rozdaje" ♫
Muzyka i słowa: zespół Stróże Poranka
Wyk.: Tomasz Żółtko
Wyd.: płyta pt. «Drogi»
reedycja utworów zarejestrowanych w latach 2002-2005
Źródło MP3

Player mp3 Maxi

• GŁÓWNAMAPA ☕☕☕ e-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJE
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIE
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIVIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓG
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA


© 2007-19 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXIX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-19 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXIX