e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: Profanum IInspiracje biblijne (alokucja)

Inspiracje biblijne (alokucja)

Moja afirmacja Boga

 • Afirmacja Boga...
 • Kim jest dla nas Bóg...
Inspiracje biblijne
LuxDei
Są tacy, którzy boga opisują jako wyższą konieczność determinującą wędrówkę dusz. Są też tacy, którzy bogiem nazywają jakąś bezosobową super energię kosmiczną. Wielu postrzega Go jako sprawiedliwego, lecz surowego i karcącego sędziego-despotę, inni zaś jako świętego, majestatycznego i niedostępnego mędrca-prawodawcę, a jeszcze inni widzą w Nim wyłącznie wielkiego kreatora zajętego tak odległymi sprawami, że brak Mu czasu na nasze przyziemności. Oczywiście wariantów "obrazujących" Boga funkcjonuje wśród nas bez liku, ale jakże często opierają się one na fałszu. Na nic bowiem doktoraty z teologii, święcenia kapłańskie, chrześcijańskie wychowanie, na nic religia w szkole i szkoła religijnej poprawności, jeśli prawdziwie, indywidualnie, osobiście i prywatnie nie poznamy Boga samego — zgodnie z Jego Wolą. A jeśli Go nie poznamy, nigdy za Nim nie będziemy tęsknić, nigdy nie zapragniemy z Nim kolejnego spotkania, rozmowy, wspólnego kroku, nigdy się Nim nie zachwycimy i nigdy nie przyjdzie nam do głowy pomysł na Jego afirmację we własnym życiu.
Bóg nieznany to Ktoś niepoznany, nierozpoznany, obcy, wzbudzający lęk. Lęk kształtowany/podsycany przez ludzi nauczających miłości do Boga przez strach. Ich cele (w zasadzie) są pozytywne, lecz uczynki negatywne. Sami przejęci lękiem, zastraszają innych, stawiając im ultimatum: «Będziecie się bali Boga lub pójdziecie do piekła». Groźba kary nie skłania do kochania Stwórcy. Poza tym strach jest przeciwieństwem miłości i najgroźniejszym orężem szatana. Dopóki boję się Boga, nie mogę Go szczerze kochać, a nie kochając Go, nie mogę też kochać czystą miłością ani siebie, ani innych. Prawo miłości zostaje złamane.
 • Jak nabrać pewności, że On jest moim Tatą...
  Jeśli rozpoznam w Bogu swojego Tatusia (Abba), moją rozmowę z Nim będzie przepełniała radość dziecka bezpiecznego w ramionach kochającego Ojca.
 • Ale czy ja w ogóle chcę poznać Boga...
 • Kogo się lękam...
 • Może wiodę swe życie odwrócony do Niego plecami, a może Go już zwyczajnie pogrzebałem gdzieś tam na rozstaju swych życiowych dróg...
Czy jednak me serce nie dopomina się, abym wreszcie coś zrobił ze swoim życiem, abym się zatrzymał i wyprostował grzbiet pochylony w codziennej gonitwie (za mamoną!), abym szeroko otworzył oczy i zobaczył...
Abym wytężył słuch i usłyszał...
Abym pomyślał i zaczął rozumieć, że mogę żyć inaczej...
Abym zapragnął tego innego — lepszego — uduchowionego życia...
Abym wreszcie Trójjedynego, Trójosobowego Boga ustawił na pierwszym miejscu i otworzył się na Jego Łaskę. Wszak już św. Augustyn przekonywał, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

Bóg patrzy na człowieka z Miłością i dlatego w każdym z nas potrafi dostrzec nawet najmniejszy odruch dobra.
Bóg nigdy nie brzydzi się człowiekiem (nawet wtedy, gdy jego nędza moralna jest wielka); Bóg zawsze brzydzi się grzechem. Jeśli zatem w grzeszniku pojawi się (nawet najlichsza) wola nawrócenia, fakt ten nigdy nie zostanie pominięty przez Wszechmocnego. Łaska Boża wypływająca wprost z Jego Miłosierdzia jest w stanie dokonać reszty. Wszak św. siostra Faustyna zanotowała słowa samego Jezusa, który mówi do duszy grzesznej: "Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisałem cię na rękach swoich. I wyryłaś się głęboką raną w sercu moim" (Dz. 1485.)

Trwa Rok Miłosierdzia i jest on ważnym etapem nieco dłuższego okresu Miłosierdzia (w czasach ostatecznych) zapowiedzianego przez samego Jezusa, który św. siostrze Faustynie powiedział m.in.: "Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim. Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej" (Dz. 1146).
Na naszych oczach dzieją się rzeczy wielkie:
 • W wielu bazylikach, kościołach i sanktuariach na całym świecie zostały otwarte Bramy Miłosierdzia, po przekroczeniu których wierni otrzymują od Trójjedynego Boga całe naręcza Łask; Dla ciebie również Bóg przygotował swe szczodre Dary.
 • Na lotnisku w Hawanie na Kubie doszło do pierwszego, historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.
 • 22 lutego br. obchodziliśmy 85. rocznicę pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie w Płocku.
 • Trwają przygotowania do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.
 • Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
A w tle tych historycznych wydarzeń, gdzieś na pewnej stronie Internetu, anonimowy autor, zainspirowany biblijnym Objawieniem, nieśmiało (z pomocą Trójjedynego) próbuje zmagać się z trudną materią słów niewystarczająco umożliwiających mu afirmację Boga:

Inspiracje biblijne zostały pomyślane jako szkoła życia i afirmacji Boga, bo cóż bardziej pewnego w dzisiejszej, zrelatywizowanej codzienności jak nie księgi mądrościowe (Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami) oraz/lub wskazania ewangeliczne pochodzące z wysoka, a spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Dziś (w dobie kryzysu wartości i autorytetów) Pismo Święte pozostaje jedyną księgą o znaczeniu ponadczasowym oraz uniwersalnym. Nic więc dziwnego, że Biblię przetłumaczono już na wszystkie języki świata, a nakład jej dotychczasowych edycji znacznie przewyższył nakłady pozostałych książek napisanych i wydanych kiedykolwiek w historii druku.
Poza tym bogactwo Biblii, która zawiera opisy Bożych dokonań na przestrzeni określonego wycinka dziejów człowieka, jest tak wspaniałe, że aż onieśmielające. Co dopiero powiedzieć o ogromie wszystkich cudów Trójcy Świętej od zarania dziejów do dzisiaj? To jest DOROBEK wręcz niewyobrażalny, bo gdyby spisać wszystkie cuda Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego (dokonane bezpośrednio lub "przez ręce" Ich wysłanników), powstałby księgozbiór, którego nie pomieściłyby wszystkie biblioteki świata (por. BT, J 21:25).

 • Dlaczego zatem warto z Biblii czerpać inspiracje...
Dobrymi podpowiedziami mogą okazać się dla nas słowa:
 •    świętego Pawła Apostoła: "Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł" (BT, 1Kor 10:12),
 •    z homilii ks. Mirosława (użyj Player MP3 ↴↴↴)
  Posłuchaj homilii o JEZUSIE CUDOTWÓRCY I NAUCZYCIELU (20:01) 

  Nagranie pochodzi ze zbiorów archiwalnych udostępnionych przez Radio Konsolata

 • lub następującej piosenki religijnej

 • ♫ "Rozmyślam nad Miłością" ♫
  Muzyka i słowa: Sylwia Warczak
  Wyk.: Janusz Bigda z zespołem
  Wyd. nutowe: "Pieśni Radości" nr 280
  © Instytut Wydawniczy Agape — Warszawa 1993
  Źródło MP3

☙❤❧


Bibliografia

 Ponadobfita Hojność Boga: 
 • BT — Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań — Warszawa 1980;
 • św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: «Pisma Wybrane: Miłość Mądrości Przedwiecznej», PROMIC, Warszawa 2017.

 Wielkoduszność Boga: 
 • BT - Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań - Warszawa 1980.

 Miłosierdzie Boga: 
 1. Papież Franciszek: "Miłosierdzie to imię Boga", Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2016;
 2. Fransisco Bersini: "Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym", Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", Kraków 2010;
 3. s. Leonia Nastał BDNP: « Uwierzyłam miłości », WYDAWNICTWO WAM, Kraków 2015.
 Skąd we mnie potrzeba afirmacji Boga?: 
 1. Joseph Ratzinger: "Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata",
  Wydawnictwo M, Kraków 2005;
  (tyt. oryg.: Wendezeit für Europa?: Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kirche und Welt, 1992);
 2. Jan Paweł II, Karol Wojtyła: "Tryptyk rzymski Poezje zebrane", Biały Kruk 2003,
  (Wielkie Wydanie Jubileuszowe! Album na 25 rocznicę Pontyfikatu i na 83. urodziny Ojca Świętego!);
 3. s. Leonia Nastał BDNP: « Uwierzyłam miłości », WYDAWNICTWO WAM, Kraków 2015.

☙❤❧


Źródła internetowe

 Ponadobfita Hojność Boga: 
 1. Gość Niedzielny 08/2008: o. Augustyn Pelanowski OSPPE: Nieskończona hojność Boga;
 2. Niedziela 20/2003 (Edycja łomżyńska): ks. Jan Okuła: Modlitwa nauką hojności.

 Wielkoduszność Boga: 
 1. O. Tilman Pesch SJ: "CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA".

 Miłosierdzie Boga: 

 Skąd we mnie potrzeba afirmacji Boga?: 


[mr]: Wielki Post 2016


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII