e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: AneksLimeryki ambiwalentne

Limeryki ambiwalentne

Aluzyjny komentarz do mgławych niejednoznaczności

"Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi".
BT, 1Kor 1:26-31
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl

Jak to jest z tymi limerykami?

Per analogiam:

Choć ordynator nie znaczy to samo co ordynariusz, to obaj mogą uchodzić za ordynusów niezależnie od tego, czy poznali poczciwego ordynansa...
Przejawem hipokryzji byłoby twierdzenie, że spłacany kredyt hipoteczny jest funkcjonalnością czysto hipotetyczną dla kogoś, komu nie grozi hipotermia w warunkach hipoalergiczności klimatycznej lub hipoglikemia reaktywna po dobrym posiłku...
Pewien szanowany prepozyt oddał w depozyt swój szklano-ceramiczny kompozyt, czemu asystował jego wikariusz ekspozyt...
Nie ważne czy minister był kiedyś ministrantem, pewne jest jednak to, że rekolekcjonista był rekoletantem...

Ad vocem:

Obecnie dominują dwie tendencje retoryczne:
wielomówstwo połączone z pustosłowiem — tu na plan pierwszy wysuwa się niemerytoryczny dyskurs polityczny przesycony emocjonalizmem wypowiedzi często skażonej wulgaryzmami lub inwektywami kierowanymi w stronę adwersarzy;
nowomowa — swego rodzaju językowa «broń masowego rażenia», która charakteryzuje się: pełną dowolnością w kształtowaniu znaczeń wyrazów, ich nacechowywaniem aksjologicznym, operowaniem stereotypami, sloganami i wyrazistymi opozycjami znaczeniowymi, a prowadzi do opresyjnego zubożania i prymityzowania języka oraz sposobu myślenia ogółu społeczeństwa;

A można to wszystko umiejętnie połączyć, kreując zespół ściśle określonych założeń politycznych, etycznych i filozoficznych.
W ten sposób otrzymujemy ideologię
LuxDei
Można zatem wypowiedzieć wiele słów, nie przekazawszy istotnej treści lub dowolnie manipulować umysłami słuchaczy za pomocą słów, które zmieniają tradycyjny obraz świata. A można to wszystko umiejętnie połączyć, kreując zespół ściśle określonych założeń politycznych, etycznych i filozoficznych. W ten sposób otrzymujemy ideologię, która z jednej strony (nierzadko metodami propagandowymi) ma być wcielana w życie przez określoną grupę ludzi (tzw. aktywistów) i przyjmowana przez szeroko rozumiany ogół bez zadawania zbędnych pytań, a z drugiej wspierana lobbingiem wywierającym presję na organy władzy w celu podjęcia działań w odpowiednim kierunku (np. uchwalenia nowej ustawy, wydania rozporządzenia czy decyzji administracyjnej). Jeśli owa grupa aktywistów i lobbystów będzie organizowała się w najróżniejszych stowarzyszeniach i fundacjach finansowanych według klucza ideologicznego przez silne centrum, to tylko kwestią czasu (i doboru najskuteczniejszej metody działania) jest osiągnięcie przez nich ściśle określonych celów politycznych, etycznych czy filozoficznych. Oczywistością przy tym pozostaje fakt, że jeśli sama propaganda jest mało skuteczna, wówczas uruchamia się mechanizmy korupcyjne, potem sięga się po szantaż, mikroagresję, a w końcu po otwartą przemoc — wszystko jednak w imię praw określonej (zwykle mniejszościowej) grupy społecznej.
Wizualizacja ideologii, która logikę zastępuje dialektyką, a prawdę jako taką relatywizuje lub wręcz neguje
LuxDei
We współczesnym znaczeniu pod pojęciem ideologii kryje się zbiór poglądów lub sądów (naukowych, filozoficznych, religijnych, by wymienić tylko najważniejsze), które w przekonaniu danej grupy społecznej nie tylko wyrażają jej interesy, a więc są zgodne z subiektywnym odczuciem interesu grupowego, ale równocześnie nie mogą być oceniane w kategoriach teoretycznych, a więc przede wszystkim z perspektywy prawdy. Zatem ideologia ze swej natury stoi w opozycji nie tylko do logiki, ale i do prawdy. Logikę, która opiera się na racjonalizmie zastępuje dialektyką, a prawdę jako taką relatywizuje lub wręcz neguje. Warto dodatkowo uświadomić sobie fakt, że dialektyka ściśle koresponduje z utopią. Ich wzajemną relację należałoby określić jako paradoksalną «tożsamość w różnicy», tzn.: "z jednej strony utopijny impuls jest tym, co całą dialektyczną maszynerię wprawia w ruch, z drugiej zaś utopia jako kres jest zatrzymaniem pracy pojęcia. Podobnie sama utopia posiada strukturę na wskroś dialektyczną, będąc negacją istniejącej rzeczywistości (jako horyzont niezrealizowanych możliwości), jest także jednocześnie negacją tejże negacji, czyli urzeczywistnieniem utopijnej obietnicy — aktualizacją możliwości" [ * ].
Ideologie, chyba dla niepoznaki, lubią być ubierane w kolorowe szmatki. Wyczuwam tutaj jakieś drugie dno niezależnie od tego, czy myślę o "czerwonej zarazie ze wschodu", czy o "unijnym neomarksistowskiem zielonym ładzie", czy o "tęczowym genderyzmie z zachodu". Może tu chodzi o tzw. "ocieplanie wizerunku", bo gdy zajrzeć głębiej, zawsze "wieje chłodem". A to za sprawą postulatów, które każda z wymienionych (ale nie tylko) stawia w formie dyrektywy/zarządzenia: MUSISZ, obiecując iluzoryczne pożytki oparte na pseudowolności i antywartościach. Inaczej rzecz się ma w przypadku niezideologizowanych, chciałoby się rzec, prawdziwie wolnościowych systemów wartości, które, artykułując swoje wymagania, używają formy MOŻESZ. Zatem zamiast narzucania bezwzględnych idei, a przez to zmuszania do ślepego podporządkowania, umożliwiają podjęcie bliskiej sercu decyzji. Oczywistym więc w tym kontekscie staje się stwierdzenie, że wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub świadomie wybranej wstrzemięźliwości (por. KKK 1731). Wszak to właśnie wolny wybór jest i zawsze powinien być fundamentem ludzkiej aktywności w granicach określonych przez: to co prawdziwe (verum), to co dobre (bonum) i to co piękne (pulchrum), a co nadto jest, od Złego pochodzi (por. BT, Mt 5:37).
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
LuxDei
Tak było już wtedy, gdy przed wiekami Bóg przemówił do ludzi: wybierajcie, kładąc przed nimi życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo (por. BT Pwt 30:15-20). Tak też było wieki później, gdy Ewangelista Mateusz zapisał (skierowane do ludzi wszystkich czasów) słowa samego Jezusa: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (BT, Mt 16:24b).
Jak z tego wynika Bóg JEST konsekwentny: wybieraj — człowieku — to co chcesz, ale pamiętaj o swej odpowiedzialności za podjęte decyzje. Oto zachęta do podjęcia trudnych wymagań. Oto wymagania, którym możesz sprostać. Podejmując dobrowolną decyzję CHCĘ zrozumiesz, że ona może stać się dla ciebie decyzją ostateczną. Taki przekaz dociera do mnie — współczesnego grzesznika — i jest dla mnie czytelny. Boże reguły są bowiem proste i transparentne w przeciwieństwie do zasad płynących mętnym nurtem ideologicznych manipulacji, kalkulacji i interesów. To właśnie kamuflowanie przez ideologów różnego autoramentu owego tajemniczego drugiego dna budzi we mnie uczucia ambiwalentne w relacji do mgławych niejednoznaczności, których nie szczędzi nam współczesna rzeczywistość opisywana przeze mnie w aluzyjnych komentarzach wykreowanych w formie limeryków i poliptyków limerycznych.
Jak zatem nie komentować, gdy z upływem czasu na naszych oczach zachodzi szereg niepokojących zjawisk cywilizacyjnych. Jeszcze niedawno tylko majaczył postmodernistyczny kosmopolityzm pragmatyczny, a dziś to już wręcz ojkofobia o złowrogim obliczu głębokiego kryzysu tożsamości (indywidualnej i grupowej), w schyłkowej fazie rozwoju cywilizacyjnego, właściwa dla środowisk lewicowych, (neo)liberalnych, kosmopolitycznych i nihilistycznych. Dzisiaj to już niejako urzędowa ideologia wielkich instytucji międzynarodowych (np. eurokołchozu).
[mr]
☙❤❧


Limeryk autobiograficzny

Pewien katolik wpadł na godzinkę do Medjugorja.
Zaliczył w ten sposób chyba już wszystkie sanktułoria.
Obejrzał stragany i sklepików całe mnóstwo.
Czego szukał i gdzie? Kupił tylko małe lustro.
W nim znalazł barana jak Abraham na górze Moria [ * ].
[mr]
Limeryk autobiograficzny


04.04.2019

☙❤❧


Limeryk wojenny

Wojna nie jest epifenomenem zła
Tak jak kontur nie jest właścicielem tła.
Jakie są twe imponderabilia?
Drzemią wśród nich incompatibilia?
Dziś Rosja ze światem w Katechona gra.
[mr]
Limeryk wojenny


03.12.2022
☙❤❧


Limeryk kuriozalny

Onegdaj zagrożeniem dla polszczyzny była wulgaryzacja.
Dzisiaj przestrzeń kultury zatruwa powszechna lempartyzacja.
Opozycję totalną toczy rak petruizacji,
A wszystko w rytm kuriozum detotalitaryzacji.
Mezaliansem bezprawia z prawem zatrważa zaś putinizacja.
[mr]
Limeryk kuriozalny


20.12.2022
☙❤❧


Limeryk hipokryzyjny

Gdy na szklanym ekranie raczą nowym briefingiem
Widz wstrzymuje oddech: nie koniec jeszcze z scholzingiem?
Świątynia demokracji korupcją przeżarta.
Kolejny europoseł kichnął niefarta.
Opary hipokryzji gęstnieją macroningiem.
[mr]
Limeryk hipokryzyjny


22.01.2023
☙❤❧


Limeryk abstrakcjonistyczny [ * ]

Zachęcony przez żonę właśnie wybrałem się do Zachęty.
Sztuka współczesna! Bilet trzymam w garści znawczo uśmiechnięty.
Art doznania mąci mi jednak bulgot niepokoju:
Czy dzieła wiszą nie odwrotnie względem ich prakroju?
Głowy nie dam. Prędzej mi na dłoni wyrosną sukulenty.
[mr]
Limeryk abstrakcjonistyczny


28.01.2023
☙❤❧


Limeryk fenomenologiczny (dyptyk limeryczny) [ * ]

Raz do Loretto przybył cieśla srebrnobrody,
By dokończyć dzieło: zbudować siostrom schody.
Wszak biskup zatwierdził kaplicę w Santa Fé
Jako miniaturę paryskiej Saint-Chapelle.
Święty Józefie, to cud nieziemskiej urody!

Tu nie działają odwieczne prawa przyrody.
Kunszt stolarski sprzed wieków, prastare metody.
Schody drewniane, misterne, esowate,
Bez podpory, bez gwoździa i nie kanciate.
Dla Ciebie, Józefie, nie istniały przeszkody.
[mr]
Limeryk fenomenologiczny (dyptyk limeryczny)


12.02.2023; 05.03.2023
☙❤❧


Limeryk lingwistyczny

Odkrywszy w sobie lingwistyczne ciągoty
Surfuję po Sieci, znajdując bon moty.
Już mnie nie kręcą jednak wałęsizmy,
Ani nie dziwią chore petruizmy.
Broń, Panie, od hybryd z chciwością głupoty! [ * ]
[mr]
Limeryk lingwistyczny


14.02.2023
☙❤❧


Limeryk retoryczny (tryptyk limeryczny)

Płynie z Brukseli lewacka indoktrynacja,
A z Kremla krwawy ruski mir i putinflacja.
Choć nie jestem ducha celibatariuszem,
Pytam, nie będąc kultu funkcjonariuszem:
Dokąd brnie ta bezbożna absurdalizacja?

Dyszy Putin od Krymu po Półwysep Kolski,
A Scholz od Turowa po gazoport nadmorski,
Hybryda nas kąsa na wschodniej granicy,
Lewacki zachód gra na klęskę prawicy...
A może tu chodzi o piąty rozbiór Polski?

Dokąd nas — współczesnych — prowadzi Droga Mleczna?
A może to już trwa rozgrywka ostateczna?
Co na nas czeka przed horyzontem zdarzeń?
Kto zainicjuje ciąg superwydarzeń?
Wszystkie odpowiedzi zna Bóg — Mądrość Przedwieczna.
[mr]
Limeryk retoryczny (tryptyk limeryczny)


17.02.2023
☙❤❧


Limeryk antypostępowy

Świat oszalał! Zamiast schabowego z ziemniakami
Na obiad mi podadzą szarańczę z robakami!
Wkrótce będą hard limits, wszak to C40.
Czemu stary świat chce, to w głowie się nie mieści,
Zamiast postępowcami zwać ich postępakami?
[mr]
Limeryk antypostępowy


19.02.2023
☙❤❧


Limeryk okrągło rocznicowy [ * ]

To był inny świat, gdy zapuszczałem swoją pierwszą brodę.
Wujek ksiądz miał wpływ na me wybory, zwłaszcza na te młode.
Wierne blond Słońce ogrzewa całe moje życie,
A ja rozmyślam, krążąc od lat po Jej orbicie:
Jak by wyglądał mój byt, gdybym miał wujka Watzenrode?
[mr]
Limeryk okrągło rocznicowy


21.02.2023
☙❤❧


Limeryk karnawałowy

Pewna celebrytka na »Balu u Wikingów«
Tańczyła jak się tańczy w stylu jive lemingów
I zdominowała wszystkich na parkiecie.
Co jednak nazajutrz zobaczyła w Necie?
Wszystko szło celebrycko, lecz nie miała stringów.
[mr]
Limeryk karnawałowy


21.02.2023
☙❤❧


Limeryk koszmarny (tetraptyk limeryczny)

Onegdaj we śnie trafiłem na wysypisko śmieci.
Tam panuje półmrok i fetor, tam gwiazda nie świeci.
Tam gniją trupy idei, a z haseł zwalisko
Wciąż klecą tyrany. Tak na historii śmietnisko
Trafiają rewolucje, bo zrzerają własne dzieci.

Twój atak, Władimirze, wręcz demonicznie koszmarny,
Choć niby usprawiedliwiony, wbrew wojnie, specjalny...
W dniu, w którym powziąłeś myśl o podboju — przegrałeś.
Naród ci uwierzył, ty niecnie go okłamałeś.
Wnet czeka cię Międzynarodowy Trybunał Karny.

Stwierdzając, żeś zbrodniarz wojenny, wcale nie przesadzę.
Okaż odrobinę dobrej woli — szeptem ci radzę.
Wycofaj swoje hordy, ogłoś kapitulację.
Prawda zawsze wyzwala, ma ostateczną rację,
O czym niebawem ci przypomni Sprawiedliwość w Hadze.

Choć twe imię znaczy kogoś, kto panuje w pokoju,
Tyś wolał rozpętać czas ludobójczego rozboju.
Gwałty, rabunki, tortury i masowe groby...
Ilu matkom zgotowałeć czas gorzkiej żałoby?
W końcu i tak trafisz na śmietnik — turański gieroju!
[mr]
Limeryk koszmarny (tetraptyk limeryczny)


26.02.2023, 22-23.03.2023
☙❤❧


Limeryk frasobliwy

Z przydrożnej kapliczki patrzy Boski Emmanuel,
Frasując się srodze: "Irpień, Bucza i Hostomel...
Wśród was miłosierdzia jest niemało...
Co znów słyszę — czy Mi się zdawało —
Że Polakom się należy pokojowy Nobel?"

[mr]
Limeryk frasobliwy


26.02.2023
☙❤❧


Limeryk modlitewny (tetraptyk limeryczny)

Matko, gdy prosiłaś o modlitwę, o Rosji nawrócenie,
Nikt nie przypuszczał, że Twe, sprzed wieku, Fatimskie Objawienie
Zapowiada wojnę zbrodniczą, bo dziś brat z bratem
Walczy, a świat widzi walkę Dawida z Goliatem.
Daj wnet Ukraińcom, przez ich krwi daninę, łez osuszenie.

W Cova da Iria przekonywałaś, że Rosji poświęcenie
Zagwarantuje globalny pokój — od wojny wybawienie.
Dziś, gdy Ukraina w ogniu, Polska jej kamratem,
Twe Niepokalane Serce otwarte przed światem.
Daj wnet Ukrainie tej wojny sprawiedliwe zakończenie.

Matko, świat z niedowierzaniem patrzy na Rosjan pobłądzenie:
Nikczemność despoty z Kremla i sołdatów zezwierzęcenie.
Mistyczna Skarbnico Łask, któraś jest Boga Kwiatem
Zgrom demona wojny — zawsze był i jest psubratem.
Daj też Ukraińcom od banderowskiej hańby oczyszczenie.

W Pontevedra i w Tuy Niebo znów dało nam swe napomnienie...
Mamusiu, daj bohaterskim obrońcom usprawiedliwienie,
Bo brak litości, bo pięść zaciśnięta z granatem...
Gdy się rozprawią z prokremlowskim degeneratem
Niechaj nastanie sprawiedliwe ludobójstwa rozliczenie.
[mr]
Limeryk modlitewny (tetraptyk limeryczny)


27.02 - 03.03.2023
☙❤❧


Limeryk hybrydowy (tryptyk limeryczny)

Rozmawiał Łukaszenka z młodym z Kaszmiru fakirem,
Aby poczęstował się w Mińsku słynnym ruskim mirem.
— Ja — wyjaśniał — razem z Władimirem
Chcę cię nim upić jak eliksirem.
Rozstań się więc choćby i dzisiaj z tym swoim Kaszmirem.

— Hola, hola! Nie tak bystro! Stop! Ja nie jestem świrem!
Survival na granicy w lesie? Czy wycieczka TIR-em?
Najpierw w Mińsku herbatka z imbirem,
Potem szybki koniec w urnie z kirem?
Muszę przeskanować swój system nowym AntyVir-em!


Oto morałem chcę zakończyć jako suwenirem:
Alaksandr/Władimir — nie ważne, który z nich wampirem.
Obaj trumiennym cuchną zefirem.
Prześladowanym, płacąc Sybirem,
Sami, o hybrydo, onegdaj nazwali się ZBiR-em.
[mr]
Limeryk hybrydowy (tryptyk limeryczny)


09.03.2023
☙❤❧


Limeryk apologetyczny

Apologeta, mój znajomy Kaszub z Rozewia,
Znany jako pamflecista wszelkiego badziewia,
Zyskał sobie społeczny prestiż,
Gdy, uzasadniając stwierdził, iż
Neoateizm to współczesna neobolszewia.
[mr]
Limeryk apologetyczny


10.03.2023
☙❤❧


Limeryk irracjonalnie niekompatybilny (dyptyk limeryczny)

A cóż to za Meksyk, panie magistrze inżynierze,
Że tak długa znajomość, irracjonalne przymierze?
Wspólne wspomnienia to zbyt mało, by
Kroczyć jedną drogą przed siebie, gdy
Pan wybrał błyskotki świata, ja wybrałem pacierze.

Między nami bywa niekompatybilność zupełna:
Z Bożą pomocą moja szklanka jest w połowie pełna
I z wdzięcznością trzymam ją przy ustach...
Tymczasem pana — w połowie pusta.
Pan jedzie na narty w Alpy, ja do Emaus lub Mełna.
[mr]
Limeryk irracjonalnie niekompatybilny (dyptyk limeryczny)


10.03.2023
☙❤❧


Limeryk cywilizacyjny (dyptyk limeryczny) [ * ]

Cywilizacja życia versus cywilizacja śmierci.
To starcie z bestią, którą karmią resortowe dzieci.
Zakuta w zbroję dyktatury reletywizmu
Taszczy zardzewiały miecz antyklerykalizmu,
Haniebnie rozsiewając w mediach z ubeckich teczek śmieci.

Nim Prawda założy buty, kłamstwo glob ziemski obleci.
Gdy zło w mroku się chowa, Dobro wszem na świeczniku świeci.
Błotem i zgnilizną cuchną pseudoargumenty,
Fausz o Papieżu lansują quasi-dokumenty.
Dość oszczerstw! Non possumus! Precz postubeccy katecheci!
[mr]
W obronie św. Jana Pawła II


11.03.2023
☙❤❧


Limeryk sąsiedzki [ * ]

Wielką próbę dla Polaków spreparował zły
Wrogą i szaleńczą propagandą, szczerząc kły.
PAMIĘTAMY! POKOLENIE JP2.
Bronimy Prawdy, bo dzisiaj tak trzeba.
Jesteśmy dumni z Sąsiada, z Franciszkańskiej 3.
[mr]
W obronie św. Jana Pawła II


14.03.2023
☙❤❧


Limeryk niezbędny

Raz jak celnicy, a raz jak faryzeusze.
Tymczasem to my — współcześni Bartymeusze.
Dopóki tak wiele w nas czynnej podłości,
Niezbędny jest nieustanny akt miłości:
»JEZU, MARYJO, KOCHAM WAS, RATUJCIE DUSZE«.
[mr]
Limeryk niezbędny


16.03.2023
☙❤❧


Limeryk dyskretny (dyptyk limeryczny)

Pewien dyskretny Szwed pojechał do słonecznej Grecji,
Zaś znana Greczynka poleciała do chłodnej Szwecji.
Kto z kim i dlaczego bliskie nawiązał kontakty,
Tego nawet nie podały w tefałenie fakty.
Czyżby to był u nich objaw historycznej demencji?

Tak jak do lamusa historii trafiła ubecja,
Tak na wysypisku dziejów sczeźnie overbeecja.
Eurokołchoz się budzi po seksomelanżu.
Prawica do wyborczego już wzbiera rewanżu,
Ale o tym cicho sza, do czasu, pełna dyskrecja.
[mr]
Limeryk dyskretny (dyptyk limeryczny)


17-18.03.2023
☙❤❧


Limeryk (pre)kampanijny

Przemierzyłem dziś wirtualnie sejmowe hole i korytarze,
Gdzie pełnią swą służbę medialne kreatury oraz dziennikarze.
Totalni totalnie zajęci personaliami,
A medialni-lewoskrętni manipulacjami,
Analizują swój ślad węglowy i (pre)kampanijne sondaże.
[mr]
Limeryk (pre)kampanijny


31.03.2023
☙❤❧


Limeryk deweloperski

Wczoraj w Stolicy udzieliła wywiadu znana cheerleaderka,
A materiał autoryzowała wzięta TV reporterka.
Nowe bloki? Porażka architektoniczna.
To nie mieszkania, to przestrzeń klaustrofobiczna.
Oto jak wygląda w pigułce polska patodeweloperka.
[mr]
Limeryk deweloperski


01.04.2023
☙❤❧


Limeryk węgielny (tryptyk limeryczny) [ * ]

Marsz papieski! Oto dziś nasza odpowiedź na akcję defamacyjną,
Którą rozpętały czynne struktury zła polityką destrukcyjną.
Pedagogika wstydu i antypolska histeria —
Oto czym karmi nas w mediach lewacka masoneria.
A wszystko to wpasowane w kampanię antyewangelizacyjną.

Atak na Kościół jednoczy Polaków! Nie tak było w planie piekielnym.
Kto ma Polskę w sercu dzisiaj broni Jana Pawła przed hejtem bezczelnym.
Tak jak koronawirus przez Omikron zmutował w Kraken,
A na przemyśle pogardy ewoluował tefałen,
Tak Papież oskarżony przez szkalujących wciąż jest Kamieniem Węgielnym [ * ].

Tak jak kłamstwo katyńskie było haniebnym PRL-u ornamentem,
A w powtórnym zamachu świętość sponiewierano paradokumentem,
Tak niepodważalna prawda o największym z Polaków
Trwa w determinacji wciąż pamiętających rodaków.
Czuwaj młodzieży! Kamień wzgardzony jest i pozostanie fundamentem [ * ].
[mr]
W obronie św. Jana Pawła II


02.04.2023
☙❤❧


Limeryk wielkosobotni (heksaptyk limeryczny)

Na Watykańskim Wzgórzu, czy w wiejskim kościółku,
Czy z łez srebrnej monstrancji, czy w Grobu przytułku,
JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ dziś, zawsze i wszędzie.
Kto twierdzi inaczej obstaje przy błędzie.
Tobie wdzięczność trwa w każdym mej duszy wyczółku.

Nim cokolwiek się stało, Ty zawsze istniałeś.
Nim błyśnie przesłanka, Ty wszystko przewidziałeś.
Miłość bez Ciebie jest tylko filantropią,
A wiara bez Ciebie fikcją i utopią.
Dziękuję Ci, Jezu, że jutro zmartwychwstałeś.

Gdybyś nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara.
Ciebie w Mszach uobecnia bezkrwawa Ofiara.
Jezu, JESTEŚ mi bliższy, niż ja sam sobie,
Ciebie wielbię, Ciebie kocham, ufam Tobie,
Choć wciąż nas rozdziela transcendencji kotara.

Z Twej Woli istnieją: czas, wymiary, historia...
Tyś Panem życia i śmierci — Tobie więc GLORIA!
Twoją domeną przestrzeń nadprzyrodzona...
Jedność Troista Osób nieodgadniona
Nie jest jak fabularyzowana teoria.

Jezu, prawdziwie zmartwychwstałeś i królujesz
Żywy, Wszechmogący — wieczność nam proklamujesz.
Ja zaś nowinę głoszę w cyberprzestrzeni:
ALLELUJA! Nikt tego faktu nie zmieni!
Próżno, niedowiarku, Żywą Prawdę negujesz.

I wy solą ziemi będziecie z Ojca Woli.
Gdy jednak sól zwietrzeje, czymże ją posolić?
I wy będziecie światłem dla tego świata,
Drogowskazem dla marnotrawnego brata,
Gdy poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.
[mr]
Limeryk wielkosobotni (heksaptyk limeryczny)


08.04.2023
☙❤❧


Parafraza ewangeliczna [ * ]

Jeszcze wiele mam wam do przekazania, ale narazie przyjąć tego nie jesteście w stanie. Gdy zaś zechce On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...


17.05.2023
☙❤❧


Limeryk powyborczy

Coś ty zrobiła moja Bogatynio?
Czym cię omamił kłamca-donaldinio?
Tyś ugryzła rękę karmicielkę,
Źle wybierając pięść burzycielkę!
Kto zbierze perły leżące przed świnią? [ * ]
[mr]
Limeryk powyborczy


29.10.2023
☙❤❧


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII