e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: Profanum IVWideoteka LuxDei

Wideoteka LuxDei

Klipy, animacje oraz wideoprezentacje

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
BT, Kol 3:16-17
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl
"Radości przeżywane w czasie modlitwy są czystym darem Boga. Gdyby On ci ich nie udzielił, nie mógłbyś ich posiadać, nawet umierając z pragnienia. Nie sądź, że jesteś lepszy od innych, jeśli ubogacony jesteś specjalnymi łaskami modlitwy. Dar modlitwy nie opiera się na twoich zasługach, ale na Bożym miłosierdziu. Owocem więzi z Bogiem w modlitwie jest skarb ukryty w twym wnętrzu. Bez pomocy Boga nie będziesz mógł go znaleźć. W przygnębieniu nie zaniedbuj modlitwy, ani nie sądź, że Bóg cię opuścił. Gdy nawiedzi cię oschłość obejmuj krzyż, a to już jest wielka rzecz".
Francesco Bersini:
"Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym"
Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym

Tytułem wstępu

Modlitwa jest sekretem płodności duchowej. Sekretem Bożego owocowania. Sekretnym wątkiem dialogu stworzenia ze Stwórcą.
Modlitwa, jak każda rozmowa, miewa wiele form, znaczeń i sposobów wyrażania myśli. Może być pacierzem, westchnieniem, wzruszeniem, żalem, buntem, płaczem, prośbą, wołaniem, przeproszeniem, wyznaniem, zawierzeniem, podziękowaniem, śpiewem, tańcem, muzyką lub ... milczeniem. Może być tym wszystkim osobno, albo wszystkim kolejno, albo wszystkim razem. Bez względu jednak na to, czym jest w danej chwili, zawsze w tajemniczy sposób prowadzi duszę człowieka do stanu, w którym zaczyna się i trwa ... uwielbienie.
Tak! Modlitwa jest tajemnicą, w której realizuje się na wskroś intymna relacja stworzenia ze swoim Stwórcą. Relacja, której najgłębszy sens wyraża właśnie uwielbienie.
Uwielbienie jest taką formą modlitwy (indywidualnej lub zbiorowej), w której człowiek realnie uznaje, że Bóg jest Bogiem, jego Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, składa dziękczynienie i oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On JEST. Jak zatem uwielbiać Trójjedynego Boga? Sposobów jest wiele i każdy z nich jest dobry, jednak pod warunkiem, że wypływa prosto z serca jako osobista odpowiedź na Jego bezwarunkową Miłość.
Niech zatem zabrzmi w naszych uszach muzyka i ogrzeje nasze serca żarem uwielbienia i dziękczynienia. Niech zagrane dźwięki i wyśpiewane słowa staną się dla nas okazją do nawiązania intymnej relacji z Bogiem Ojcem, Jego Synem — Jezusem i Jego Boskim Tchnieniem — Duchem Świętym.
[mr]

Autopromocja Jeśli masz swoją ulubioną modlitwę w wersji klipu, animacji lub video-prezentacji, prześlij do nas link, a my udostępnimy go/ją bezpłatnie w ramach "Videoteki LuxDei"|.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modlitwy — zapraszamy do naszej szkoły.
☙❤❧


"Indescribable" (Niepojęty, niezmierzony...) — wykonawca: Chris Tomlin

Chris Tomlin
LuxDei.pl
"Indescribable"
From the highest of heights to the depths of the sea
Creation`s revealing Your majesty
From the colors of fall to the fragrance of spring
Every creature unique in the song that it sings
All exclaiming

Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky and You know them by name.
You are amazing God
All powerful, untamable,
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
You are amazing God

Who has told every lightning bolt where it should go
Or seen heavenly storehouses laden with snow
Who imagined the sun and gives source to its light
Yet conceals it to bring us the coolness of night
None can fathom

Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky and You know them by name
You are amazing God
All powerful, untamable,
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
You are amazing God
You are amazing God

Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky and You know them by name.
You are amazing God
All powerful, untamable,
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
You are amazing God
Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky and You know them by name.
You are amazing God
Incomparable, unchangeable
You see the depths of my heart and You love me the same
You are amazing God
You are amazing God
"Niepojęty, niezmierzony..."
Z głębokości mórz aż po szczyty gór,
Stworzenie objawia majestat Twój,
Od kolorów jesieni po wiosenny nów,
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając:

Niepojęty, Niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz.
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Wszechmogący, Nieskończony,
w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci że,
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.

Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz?
Kto maluje kolory polarnych zórz?
Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc?
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc?
Tylko Ty.

Niepojęty, Niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz.
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Zawsze dobry, miłujący,
Ty znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie.
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
☙❤❧


"W cieniu Twoich rąk" — wykonawca: zespół Trzecia Godzina Dnia

Trzecia Godzina Dnia
LuxDei.pl
☙❤❧


"Mój ląd" (Twoje Ręce) — wykonawca: zespół Trzecia Godzina Dnia

Trzecia Godzina Dnia
LuxDei.pl
☙❤❧


"Blisko, blisko..." — wykonawca: zespół Deus Meus

Deus Meus
LuxDei.pl
☙❤❧


"Twoje Słowo" — wykonawca: zespół Deus Meus

Deus Meus
LuxDei.pl
☙❤❧


"Powietrzem dla mnie jest" — wykonawca: zespół Amicus Dei

Amicus Dei
LuxDei.pl
☙❤❧


"Jezu, Tyś wszystkim" — wykonawca: Amicus Dei

Amicus Dei
LuxDei.pl
☙❤❧


"Jesteś Królem" — wykonawca: zespół Wesołe Nutki

Wesołe Nutki
LuxDei.pl
☙❤❧


"List do Boga" — wykonawca: Wesołe Nutki

Wesołe Nutki
LuxDei.pl
☙❤❧


"Pod niebem pełnym cudów" — wykonawca: Raz, Dwa, Trzy

Raz, Dwa, Trzy
LuxDei.pl
☙❤❧


"Jutro możemy być szczęśliwi" — wykonawca: Raz, Dwa, Trzy

Raz, Dwa, Trzy
LuxDei.pl
☙❤❧


"Zło dobrem zwyciężaj" — wykonawca: zespół Revolucja

Revolucja
LuxDei.pl
☙❤❧


"Modlitwa III; Pozwól mi" — wykonawca: zespół Dżem

Dżem
LuxDei.pl
☙❤❧


"Kto jak nie On" — wykonawca: zespół ELOHIM

ELOHIM
LuxDei.pl
☙❤❧


"Czytasz to?" — wykonawca: zespół ELOHIM

ELOHIM
LuxDei.pl
☙❤❧


"Modlitwa" — wykonawca: Tadeusz Nalepa

Tadeusz Nalepa
LuxDei.pl
☙❤❧


"Modlitwa do dobrego Boga" — wykonawca: Edyta Geppert

Edyta Geppert
LuxDei.pl
☙❤❧


"Zamiast" — wykonawca: Edyta Geppert

Edyta Geppert
LuxDei.pl
☙❤❧


"Modlitwa" (Bułata Okudżawy) — wykonawca: Mariusz Domaszewicz

Mariusz Domaszewicz
LuxDei.pl
☙❤❧


"Moja modlitwa" — wykonawca: Danuta Błażejczyk

Danuta Błażejczyk
LuxDei.pl
☙❤❧


"Modlitwa Jonasza" — Teatr A: Musical "Jonasz"

Modlitwa Jonasza
LuxDei.pl
☙❤❧


"Moja Modlitwa" (DonKillA Beats Remix)

Moja Modlitwa
LuxDei.pl
☙❤❧


"Dzięki Jezu" — wykonawca: zespół Bayer Full

Bayer Full
LuxDei.pl
☙❤❧


"The Great Gig In The Sky" (Wielki koncert na niebie) — wykonawca: Pink Floyd

Pink Floyd
LuxDei.pl
"The Great Gig In The Sky"
And I am not frightened of dying.
Any time will do, I don`t mind.
Why should I be frightened of dying?
There`s no reason for it.
You`ve gotta go sometime.
I never said I was frightened of dying.
"Wielki koncert na niebie"
I nie boję się umrzeć.
Kiedykolwiek to będzie. Nie przejmuję się.
Dlaczego miałbym bać się umrzeć?
Nie ma żadnego powodu.
Każdy kiedyś odejdzie.
Nigdy nie powiedziałem, że się boję umrzeć.
☙❤❧


"Wiem, że Jesteś tam" — wykonawca: Ania Wyszkoni

Ania Wyszkoni
LuxDei.pl
☙❤❧


"Take My Hand Precious Lord" (Weź mą rękę, Dobry Boże) — wykonawca: Elvis Presley

Elvis Presley
LuxDei.pl
Precious Lord take my hand
Lead me on, let me stand
I am tired, I am weak, I am worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the light
Take my hand precious Lord, lead me home

When my way grows drear precious Lord linger near
When my life is almost gone
Hear my cry, hear my call
Hold my hand the lest I well fall
Take my hand precious Lord, lead me home

When the darkness appears and the night draws near
And the day is past and gone
At the river I stand
Guide my feet, hold my hand
Take my hand, precious Lord, lead me home

Precious Lord, take my hand
Lead me on, let me stand
I am tired, I am weak, I am worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the light
Take my hand precious Lord, lead me home
Dobry Boże weź mą rękę
Prowadź mnie, pozwól wstać
Jestem zmęczony, jestem słaby, jestem wycieńczony
Przez sztorm, przez noc
Prowadź mnie do światła
Weź mą dłoń dobry Boże zaprowadź mnie do domu

Kiedy moja droga rośnie w ciemność dobry Boże bądź w pobliżu
Kiedy moje życie prawie uchodzi
Usłysz mój płacz, usłysz me wołanie
Trzymaj mnie za rękę abym nie upadł
Weź mą dłoń dobry Boże, zaprowadź mnie do domu

Kiedy pojawia się ciemność i noc się zbliża
A dzień jest przeszłością i odszedł
Nad rzeką stoję
Przewodź mymi stopami, trzymaj mnie za rękę
Weź mą dłoń dobry Boże zaprowadź mnie do domu

Dobry Boże weź mą rękę
Prowadź mnie, pozwól wstać
Jestem zmęczony, jestem słaby, jestem wycieńczony
Przez sztorm, przez noc
Prowadź mnie do światła
Weź mą dłoń dobry Boże zaprowadź mnie do domu
☙❤❧


"Amazing Grace" (Zdumiewająca łaska) — wykonawca: Whitney Houston

Whitney Houston
LuxDei.pl
Amazing grace, oh how sweet the sound
That saved a wreck like me
I once was lost, though now I`m found
I was blind, but now I see
When we`ve been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We`ve no less days to sing God`s praise
Then when, when we first begun
Too many ages false and spent
I have already hung
This face and flock He saved us by
His endless grace will leave me whole
Amazing grace, oh how sweet the sound
To save a wreck like me
I once was lost, but now I`m found
I was blind, but now I see.
Zdumiewająca łaska, och, jaki słodki dźwięk,
Który uratował rozbitka takiego właśnie jak ja.
Byłem kiedyś zagubiony, a jednak odnalazłem się.
Byłem ślepy, a odzyskałem wzrok.
Odkąd jesteśmy tutaj - dziesięć tysięcy lat -
Jasność błyszczy jak słońce,
Od samego naszego początku.
Mamy nie mało dni, aby chwalić Boga.
Zdumiewająca łaska, och, jaki słodki dźwięk,
Który uratował rozbitka takiego właśnie jak ja.
Byłem kiedyś zagubiony, a jednak odnalazłem się.
Byłem ślepy, a odzyskałem wzrok.
Przeszedłem wiele niebezpieczeństw i pułapek
I modlitwa jak dotąd przynosiła mi ratunek,
I modlitwa doprowadziła mnie do domu.
Zdumiewająca łaska, och, jaki słodki dźwięk,
Który uratował rozbitka takiego właśnie jak ja.
Byłem kiedyś zagubiony, a jednak odnalazłem się.
Byłem ślepy, a odzyskałem wzrok.
☙❤❧


"Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam" — wykonawca: ks. Stefan Ceberek

ks. Stefan Ceberek
LuxDei.pl
☙❤❧


"Ty, który wszystko wiesz" — wykonawca: Halina Frąckowiak

Halina Frąckowiak
LuxDei.pl
☙❤❧


"Bądź wśród nas" — wykonawca: Seweryn Krajewski

Seweryn Krajewski
LuxDei.pl
☙❤❧


"Hallelujah" — wykonawca: Pentatonix

Pentatonix
LuxDei.pl
I'd heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well, your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips, she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well baby, I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well, maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah


Autor utworu: Leonard Cohen
Tekst utworu Hallelujah © Sony/ATV Music Publishing LLC

Słyszałem, że był tajemny akord
Który grał Dawid i to radowało Pana
Ale tak naprawdę nie przejmujesz się muzyką, tak?
A to szło tak
Kwarta, kwinta
Opadająco w moll, wznosząco w dur
Zmieszany król komponujący Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

Twoja wiara była silna, lecz potrzebowałeś dowodu
Widziałeś ją kąpiącą się na dachu
Jej piękno w świetle księżyca cię zwyciężyło
Przywiązała cię do kuchennego krzesła
Zniszczyła twój tron i ścięła ci włosy
A z Twych ust wydobyła Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

Skarbie, byłem tu wcześniej
Znam ten pokój, chodziłem po tej podłodze
Żyłem samotnie, nim cię poznałem
Widziałem twoją flagę na marmurowym łuku
Miłość to nie zwycięski marsz
To zimne i niepewne Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

Może tam w górze jest Bóg
Ale wszystko czego kiedykolwiek nauczyłem się od miłości
To jak strzelić do kogoś, kto chciał zremisować
To nie lament, który możesz usłyszeć w nocy
To nie ktoś, kto widział światło
To zimne i niepewne Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
☙❤❧


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII