e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: Profanum IVWyzwalający aromat prawdy

Wyzwalający aromat prawdy

czyli tylko prawda cię wyzwoli


Prawda nie jest formą, lecz treścią...
Prawda nie jest tym co »ja« chcę, ale tym co ukazuje mi powinność, która nie pochodzi ode mnie...
Prawda nie może być subiektywna, lecz powinna być obiektywna...
Prawdę można przyjąć, poddać zaniechaniu lub odrzucić...
Prawda nie jest kreowana manipulacją...
Manipulacja jest jak wyjątkowo zjadliwy wirus lub toksyna o względnie powolnym, ale bezwzględnie skutecznym działaniu...
Półprawda jest karykaturą Prawdy...
Prawda prowadzi do Pełni, a kłamstwo do pustki...
Tylko Prawda ma moc wyzwalania i ostatecznego uszczęśliwiania...
Prawda jest Darem, a wolność Łaską, szczęście zaś skutkiem akceptacji Prawdy...
Prawda to Jezus Chrystus...
On — Prawda — JEST Źródłem prawdy...
[...]
Stając w prawdzie o sobie warto dokonać gruntownej autorefleksji pod kierunkiem naszej Mamusi, która z właściwą sobie delikatnością i mądrością przekazała swojemu oddanemu powiernikowi o. Emilowi Neubertowi trudną prawdę o nas samych, a on spisał ją w 14-tu punktach i opublikował w swej książce pt.:
« Mój ideał Jezus, Syn Maryi »: Księga trzecia: Przeobrażenie się w Jezusa: Wielki nieprzyjaciel Jezusa w tobie
Mój synu, samo poznanie myśli Jezusa nie wystarcza na to, żeby zaraz żyć Jego życiem. Musisz jednocześnie walczyć i pokonać nieprzyjaciół, którzy się sprzeciwiają życiu Jezusa w tobie.
Otóż wiedz, że najniebezpieczniejszym z tych nieprzyjaciół — jesteś ty sam.
Chciałbyś żyć tylko dla Jezusa, jednocześnie jednak chciałbyś dawać folgę swojej zepsutej naturze. Nie oszukuj sam siebie: «Nikt nie może dwom panom służyć». Dopóki natura tobą rządzi, Jezus nie może zapanować w tobie.
Musisz więc wydać tej naturze wojnę nieubłaganą, póki nie ustąpi całkiem miejsca Jezusowi [ * ].
Twardy to warunek, ale konieczny.
Ileż widziałam swoich dzieci dawniej pobożnych, szlachetnych, stworzonych do świętości, do roztaczania wokół siebie przemożnego wpływu! Niestety! Pozostały mierne i nie wykonały ani setnej części dobrego, do którego były powołane, a niektóre zginęły nędznie, pociągając za sobą w swoim upadku mnóstwo dusz — tylko dlatego że nie rozpoznawały w sobie lub nie zwalczyły zepsutej swej natury! [ * ].
Naucz się więc poznawać zepsute skłonności swojej natury. Jest ich legion. Albowiem grzech pierworodny, wzmocniony złymi przyzwyczajeniami, odziedziczonymi po ojcach twoich lub nabytymi przez ciebie samego, zepsuł wszystkie działania twego ciała i twojej duszy.
Nie trap się jednak wielką ilością swoich nieprzyjaciół. Ponieważ są posłuszni jednemu wodzowi, gdy tego zwyciężysz, wszyscy upadną lub słaby tylko będą stawiać opór. Główną swoją złą skłonność musisz poznać koniecznie. Któraż to jest? — powiedz [ * ].
Może miłość własna? Czy chciwy jesteś pochwał, szczęśliwy, gdy je otrzymujesz, nawet gdybyś na nie nie zasługiwał? Czy przyłapujesz się na marzeniu o rzeczach nadzwyczajnych, mających ci przynieść poklask ludzi? [ * ].
A może pycha? Czy wysokie masz wyobrażenie o swojej wartości i czy ci się zdarza pogardzać innymi? Czy traktujesz ich z wysoka, twardo lub z gniewem, zwłaszcza tych, którzy nie uginają się przed twoją wyższością? [ * ].
Albo drażliwość? Przyznaj, czy nie gniewają ciebie nagany prawdziwe lub urojone, objawy niegrzeczności, choćby mimowolne? Czy często myślisz o krzywdach, jakich doznajesz od innych? Czy umiesz im wybaczyć? Czy masz ochotę porzucić jakąś dobrą sprawę dlatego tylko, że cię obrażono? [ * ].
Lub też ambicja? Czy starasz się pchać naprzód? Czy pragniesz swojej chwały czy chwały Chrystusa? Czy sprawie jakiejś możesz się poświęcić tylko jako wódz, a usuwasz się, gdy ci przychodzi służyć w charakterze prostego żołnierza? [ * ].
A zazdrość? Czy nie możesz ścierpieć tego, żeby się innym udawało równie dobrze jak tobie? Czy się cieszysz z ich niepowodzenia? [ * ].
A może niestałość? Czy jesteś igraszką swoich wrażeń: raz pełen zapału i gotów do każdej ofiary, to znów przygnębiony smutkiem, tak że ci jest wszystko obojętne? Czy ci się zdarza zacząć mnóstwo rzeczy, a nie skończyć żadnej? [ * ].
Albo lekkomyślność? Czy się nie oddajesz zbyt łatwo rzeczom zewnętrznym? Czy trudno ci się skupić wewnętrznie i poświęcić uwagę doniosłym rzeczom, na jaką one zasługują? [ * ].
Lub też zmysłowość? Czy dogadzasz swemu ciału, czy troszczysz się o zadowolenie go całkowite pod względem jedzenia, picia, odpoczynku lub niższych jeszcze popędów? [ * ].
Czy może lenistwo? Powiedz, czy się boisz wysiłku, czy zaniedbujesz pracę, czy się cofasz przed najmniejszą ofiarę? [ * ].
Wreszcie może samolubstwo? Czy myślisz tylko o sobie?
Czy wiesz, że inni mają także swoje prawa i że powinieneś raczej sam siebie krępować, niźli ich krępować? [ * ].
Badając siebie, odkryjesz w sobie oznaki wielu tych nieporządnych skłonności. I pewnie masz zarodki wszystkich złych skłonności, ale nie wszystkie są tak silne.
Która ci się wydaje najsilniejsza i najszkodliwsza? Która najczęściej bywa powodem twoich strapień i smutków, złego humoru lub radości?
Kiedy się spostrzegasz, że marzysz — jakież to myśli cię zajmują? Myśli samolubne, mściwe czy zmysłowe?
Skąd pochodzą rozrywki, które ci się najbardziej podobają i bez których najtrudniej ci się obyć?
Co ci zarzucają rodzice twoi, otoczenie twoje lub osoby, które się na ciebie gniewają?
Jaka jest skłonność, o której byś mógł powiedzieć: gdybym nie był taki, to o wiele łatwiej byłoby mi obcować z Bogiem i z ludźmi.
[...]
Bądź bardzo szczery w swoim rachunku sumienia i proś, ażeby światło było ci dane z góry. Bo łatwo jest mylić się w tych rzeczach, biorąc za wadę główną wadę bardziej widoczną, ale mało głęboką, lub wadę, którą nam łatwiej poświęcić. Ludzie bowiem dbają bardzo o swoją wadę główną: to jest towarzyszka, z którą się urodzili, wychowali i zawsze razem żyli, a ona im ciągle dawała zadowolenie. Czasem biorą ją nawet za swoją główną zaletę. I rzeczywiście, każdy kocha siebie bardzo, ale trzeba mieć odwagę kochać Jezusa więcej niż siebie.
Miej odwagę rozpoznać swoją główną wadę i przyznać po prostu, co masz Mu poświęcić w sobie.
Nie bój się: wyrzekając się próżnego bożyszcza, posiadać będziesz prawdziwego Boga; umierając w swej zepsutej naturze, żyć będziesz życiem Jezusa [ * ].
[...]
Słowa Jezusa skierowane do Alicji Lenczewkiej:
"Miłość czysta to miłość uwolniona od miłości własnej.
Cała tragedia ludzkości i każdego człowieka jest owocem miłości własnej.
Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie i to was zaślepia tak dalece, że wyrządzacie krzywdę sobie: największą krzywdę sobie samym i wskutek tego innym.
Wszystko chcecie czynić w imię swoje i dla swego imienia. Jesteście niewolnikami samych siebie — to Święty Paweł nazywa cielesnością waszą. I nie chodzi mu o ciało, ale o zniewolenie ducha, który wskutek tego jest tak ślepy, tak głuchy, że nie dostrzega Prawdy i nie przyjmuje Dobra. Okłamuje samego siebie i przyjmuje zło.
Źródłem waszych emocji jest miłość własna i one są tym łańcuchem, którym pęta was szatan.
W miłosierdziu swoim ciągle objawiam wam tę samą prawdę, bo Prawda jest jedna. Pokazuję ją wam i uczę was wieloma sposobami z nieskończoną cierpliwością i miłością, bo ciągle oddajecie się tej samej ślepocie miłości własnej, która was zabija i dla której zabijacie innych.
Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej, byś mogła przyjąć Moje prawo miłości i żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro.
Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne.
Módl się o to i błagaj, i pragnij stale, albowiem tylko Ja mogę cię uwolnić, gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic i Ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia. A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienie Mnie samego, albowiem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. We Mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz".
Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Słowo Pouczenia, nr 175
"W tych ciemnościach, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat, jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność Mojej nauce oraz powierzenie się opiece Mojej Matki, która zmiażdży głowę węża".
Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Słowo Pouczenia, nr 308
"Świat jest oszukiwany i oszukuje sam siebie, bojąc się Prawdy. Bo Prawda go boli i wymaga pokory. A przecież rządzi nim pycha i egoizm. A Ja ukazałem pokorę i miłość tak wielką, że nikt i nic jej dorównać nie może".
Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Słowo Pouczenia, nr 408
"Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła — czas ofiary chrześcijan. Czas ofiary krzyżowej Mojego Ciała, jakim jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem w szatanie. Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego.
Nie lękaj się krzyża. Stań pod nim ufnie i z miłością spoglądaj na nadchodzący świt zmartwychwstania. Czas łaski trwa — to czas na nawrócenie, na opamiętanie, na ocalenie wielu przez ofiarę synów Moich i córek — dzieci Miłości. Każdy, kto stanie pod krzyżem, kto przyjmie krzyż, jest razem z Maryją — Matką Boleści, która pomoże wytrwać w miłości i ofiarowaniu. Przez Nią powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy jako Zwycięzca i Król".
Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Słowo Pouczenia, nr 420
"Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości".
Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Słowo Pouczenia, nr 432
Jezus w koronie cierniowej
LuxDei.pl
"Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów".
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego:
MASONERIA: tekst kard. Karola Wojtyły, USA, sierpień 1976 r.

(fragment przemówienia wygłoszonego dwa lata przed wyborem na papieża)
kard. K. Wojtyła
"Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna".
Dz. 1038
"Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna.558 Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie".
Dz. 1188
św. s. Faustyna
"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".
św. Jan Paweł II
św. Jan Paweł II

Homilia bpa Józefa Zawitkowskiego z Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie 30-06-2018 [41:53]

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie w sobotę 30.06.2018 odbył się ogólnopolski Dzień Pokutny pod hasłem "Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej", a inspiracją do jego zorganizowania była 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego dnia była Msza św. odprawiona na placu celebry (obok cudownego źródełka) i homilia bpa J. Zawitkowskiego, której treść ze wszech miar zasługuje na uwagę.
Homilia bpa Józefa Zawitkowskiego z Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie 30.06.2018
LuxDei.pl
☙❤❧


Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01-08-2019 [27:26]

"[...] Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa. [...]"
Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.2019
LuxDei.pl
☙❤❧


Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)

Komentarz dotyczy, m.in.:
 • skutków wypisywania dzieci z lekcji religii w szkołach;
 • profanacji Matki Bożej w Płocku...
 • "[...] Przypadek czy znak? [...]"
  Rozmowa telefoniczna na antenie radiowej [9:24] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 20-09-2019 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)

  Kontekstem felietonu są, m.in.:
 • niedawne wielkie wydarzenie modlitewne
  POLSKA POD KRZYŻEM;
 • zbliżające się wybory parlamentarne 2019.
 • "[...] musimy o tym pamiętać również wtedy, gdy będziemy głosować w nadchodzących wyborach".
  Polska pod Krzyżem [5:03] Źródło MP3 i video

  ☙❤❧


  Nasz Dziennik (wyd. 2-3.11.2019): Małgorzata Rutkowska: Operacja na duchu Polski

  W ramach Katechezy w dniu 4 listopada 2019 roku odczytano przejmujący do głębi artykuł Małgorzaty Rutkowskiej z Naszego Dziennika pt. «Operacja na duchu Polski». Każdy, komu miła jest nasza Ojczyzna i jej przyszłość powinien zapoznać się z treścią tego artykułu. U nas w wersji audio. Gorąco polecamy...
  Artykuł czyta o. Dariusz Drążek cssr [18:33] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 21-03-2020 (prof. dr hab. Mieczysław Ryba)

  Oto realia pandemii koronawirusa w okresie Wielkiego Postu 2020 uchwycone wnikliwym komentarzem prof. dra hab. Mieczyslawa Ryby.
  Obyśmy jak najszybciej (jeśli taka jest Wola Boga) doczekali się jej wygaśnięcia i byśmy mogli usłyszeć optymistyczne wnioski końcowe.
  Żyjemy w czasach epidemii... [5:16] Źródło MP3 i video

  ☙❤❧


  Homilia ks. Ryszarda Andrzejewskiego: Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu (29 września 2020)

  Oto niektóre przepowiednie na czasy ostateczne, które pozostawili nam:
 • 120 lat temu ks. Bronisław Markiewicz (polski ksiądz katolicki, założyciel zakonu Michalitów czyli Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (CSMA), pedagog, błogosławiony Kościoła Rzymsko-Katolickiego od 19 czerwca 2005 roku);
 • 15 lat temu o. Daniel Ange OSB (francuski duchowny katolicki i pisarz);
 • 70 lat temu Hilaire Belloc (pisarz angielski pochodzenia francuskiego, przedstawiciel nurtu katolickiego w literaturze angielskiej);
 • To się dzieje na naszych oczach! Żyjemy w czasach ostatecznych!
  Z transmisji porannej Mszy św. [7:57] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 30-10-2020 (prof. Paweł Skrzydlewski)

  Oto realia pandemii koronawirusa jesienią 2020 roku, tuż przed zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, w czasie, gdy przez Polskę przetacza się fala demonstracji po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Kontytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej. Tym razem głos zabrał prof. Paweł Skrzydlewski, który odpowiada na ważne pytanie: Jak można przezwyciężyć rozzuchwalone zło?
  Poranna audycja w Radio Maryja [6:11] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 04-11-2020 (ks. prof. Andrzej Maryniarczyk)

  [...] Na naszych oczach toczy się bitwa o duszę, umysł i serce poskiej kobiety.
  [...] Tak wczaśnie jak to możliwe, tak późno jak to konieczne i dokładnie tyle razy ile potrzebujesz.
  Oto lansowany przez Fundację Dziewuchy Dziewuchom feministyczny przepis na dzieciobójstwo w majestacie prawa!
  [...] Trzeba zatem zdekonspirować szatana, który takim fortelem wkradł się w serca, dusze i umysły naszych polskich kobiet: matek i dziewcząt, a wówczas staną w prawdzie i Prawda je wyzwoli. Szczęść Boże.
  Poranna audycja w Radio Maryja [6:39] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 22-12-2020 (ks. dr Krzysztof Czapla SAC)

  Wizerunek Matki Bożej sprofanowany na okładce jednego z magazynów!
  Co my — katolicy — powinniśmy zrobić w tej sytuacji?
  O to prosi cię Niebo!!!
  Rozmowa telefoniczna na antenie radiowej [10:32] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Homilia abpa Wacława Depo z XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 11-07-2021

  "[...] Zbyt dużo jest dzisiaj reformatorów i oczyszczaczy prawdy i wiary Kościoła. Prawda,którą Bóg nam objawił nie uczyniła nas niewolnikami wiary i moralności, przeciwnie czyni nas ludźmi wolnymi obdarowanymi obietnicą życia poza granicami cierpienia i śmierci.
  [...] Prawda, którą Bóg nam objawił, zwłaszcza w tajemnicy życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie uczyniła nas więźniami i niewolnikami wiary i moralności. Przeciwnie — czyni nas ludźmi wolnymi, obdarowanymi radosną obietnicą życia".
  Homilia abpa Wacława Depo z XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 11.07.2021
  LuxDei.pl
  ☙❤❧


  Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 21-09-2021 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)

  Komentarz dotyczy, m.in. skandalicznych zjawisk, zachowań i wydarzeń jakie ostatnio obserwowała cała katolicka Polska (link kurtuazyjny)...
  Autorzy tej audycji nadali jej bardzo trafny tytuł: "Forma Mszy św. w Kościele katolickim"...
  Rozmowa telefoniczna na antenie radiowej [31:22] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 14-10-2022 (dr Leszek Pietrzak)

  Do czego prowadzi duch cynizmu totalitarnego systemu państwowego i bestialstwo jego aparatczyków? Oto przykład sprzed lat, z PRL-u, ale czy dzisiejsza wojenna rzeczywistość nie obnaża takiego samego zwyrodnienia i zakłamania z tym, że na wiele większą skalę?
  Południowa audycja w Radio Maryja [7:59] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Komentarz w Radio Maryja: Aktualności dnia: 04-01-2023 (Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości)

  Oto przykład do naśladowania: być po stronie prawdy...
  tym razem w sporze wokół sylwestrowego koncertu na antenie TVP i kwestii LGBT.
  Rozmowa telefoniczna na antenie radiowej [15:27] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w Radio Maryja: Spróbuj pomyśleć; 10-03-2023 (prof. Paweł Skrzydlewski)

  Oto głos w obronie dobrego imienia św. JPII. W swoim felietonie prof. Paweł Skrzydlewski odpowiada na ważne pytanie: Jakie są prawdziwe powody medialnych ataków na św. papieża Polaka?
  Poranna audycja w Radio Maryja [6:01] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Felieton w TV Trwam: Myśląc Ojczyzna; 16-06-2023 (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz)

  SPÓR O PRAWDĘ...
  To jak odwieczna walka dobra ze złem...
  Spór o prawdę [5:31] Źródło MP3 i video

  ☙❤❧


  Wykład ks. prof. Waldemara Chrostkowskiego: "DALIŚMY SIĘ UWIEŚĆ, BY PATRZEĆ NA KOŚCIÓŁ OCZAMI ŚWIATA"

  Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za dar takich kapłanów.
  W ramach porannej katechezy w Radio Maryja [37:51] Źródło MP3

  ☙❤❧


  Prawa autorskie

  • GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
  REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
  PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
  GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
  WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
  TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
  SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
  O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

  © 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


  A.D. MMXXIII

  U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
  odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
  © 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


  A.D. MMXXIII