e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_

Jesteś tutaj: Profanum IIIZnaki czasu


Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa.
A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa.
Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?
I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (BT, Łk 12:54-57)

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy Wielkiej Pokuty, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze...
Z perspektywy uczestnika...
15-10-2016
Już dzieli nas od preludium Intronizacji Chrystusa Króla, które dostojnie wybrzmiało 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystość tę poprzedziła NOWENNA 10-18 listopada 2016 roku

list KEP
LuxDei.pl
 
Chrystus Król
LuxDei.pl
 
list KEP
LuxDei.pl

Jesteśmy na dobrej drodze. Między rokiem 2012 a 2016 nastąpiła wyraźna (ufam, że pod przemożnym wpływem Ducha Świętego), pozytywna zmiana w sposobie myślenia u wielu ważnych osób (w tym również u hierarchów kościelnych). Cel jest jasny: INTRONIZACJA!
Narazie uroczystym aktem przyjęliśmy Jezusa za Króla i Pana. Kiedy zatem doczekamy się pełnej i prawdziwej, bo ogólnonarodowej i ogólnopaństwowej Intronizacji Chrystusa Króla? Tak! Prędzej czy później Intronizacja Chrystusa Króla nastąpi, bo z tym wydarzeniem kościelnym i duchowym sam Jezus związał wielkie obietnice dla naszej Ojczyzny. Zatem tylko kwestią czasu i woli Polaków jest ogłoszenie Jezusa Królem Polski oraz przyjęcie Go w Królewkim Majestacie do wszystkich otwartych polskich serc...
19-11-2016
☙❤❧
☙❤❧
☙❤❧ ☙❤❧
07-10-2017
Pierwsze soboty miesiąca
LuxDei.pl

04-10-2018

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego...
14-09-2019
— Teraz, gdy światu doskwiera inflacja ciszy, a człowieka rujnuje nadprodukcja słowa, Dobry Boże, co chcesz nam przez to wszystko powiedzieć? Co chcesz do mnie powiedzieć, gdym się właśnie zatrzymał i słucham?
— Obudź się śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus (por. BT, Ef 5:14).
— Panie, ale po co to wszystko?
— Po to, aby mogły się spełnić sprawy Boże. Wszak nie tak jak człowiek widzi Bóg; człowiek patrzy na to co zewnętrzne i pozorne, Bóg zaś patrzy na serca i czyta w nich jak w otwartych księgach (por. BT, 1Sm 16:7). Nie bój się więc mała trzódko (por. BT, Łk 12:32). "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? (por. BT, Mk 4:40b)
— Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich. W tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: «Zbudź się, Panie!»" [ * ] .
— Dziś "[...] potrzebuję ludzi ofiarnych, gotowych oddać życie; świat się zatraca, a Ja chcę go uratować.
[...] Tak, uratuję świat przez Miłość Miłosierną, napisz to.
koronawirus mapa
LuxDei
[...] Także aktualna bieda, panująca w świecie, nie jest dziełem Mojej Sprawiedliwości, ale Mego Miłosierdzia.
Ileż grzechów mniej z powodu braku pieniędzy! Ileż modlitw więcej zanoszonych jest do Nieba w materialnej biedzie! Och, nie sądź, że bóle ziemi nie wzruszają Mnie; jednakże Ja kocham dusze, chcę je zbawić, a dla zrealizowania Mego celu Jestem zmuszony posłużyć się rygorami. Uwierz jednak, że to dla czynienia Miłosierdzia. Pośród dobrobytu dusze zapomninają o Mnie i gubią się, w biedzie wracają do Mnie i zbawiają się. Tak jest. Przyjmij to do wiadomości!
[...] Jeśli pozwalam na tak wiele cierpienia w świecie, to w tym jednym celu: aby zbawić dusze na wieczność. Świat zatracał się i zmierzał ku ruinie...
[...] Nie czyńcie ze Mnie Boga surowości, bo Ja Jestem Bogiem Miłości!
[...]
... to, że Ja Jestem Święty, wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że Jestem Dobry" [ * ] .
♫ "Suplikacje"|"Trisagion "♫ Wyk.: Marcin Skrzypczak - gitara i wokal
Źródło MP3

— Panie, mój Dobry Boże, jakże trudny to czas.
— Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a Ja wam mówię, że czas to Miłość...
Dlaczego? Ja Jestem Panem czasu oraz Miłością, która JEST trwającą Nieskończonością. Jestem Kreatorem czasu i Źródłem Miłości...
NIEWYCZERPANEJ...
Upływ czasu można porównać do płynącej wody, która (wypływając ze źródła) tworzy mały strumień. Gdy odmierzysz tysiąc łokci i przejdziesz przez strumień, woda będzie sięgała ci do kostek. Teraz strumień zamienia się w potok. Tysiąc łokci dalej woda sięga już do kolan. Za kolejne tysiąc łokci do bioder, a następnie staje się już tak głęboka, że można ją jedynie przepłynąć (por. BT, Ez 47:1-12)...
Wówczas wróć skąd wyszedłeś...
Zawróć ze swej drogi zatracenia...
Nawróć się do Źródła czyli do Mnie — twojego Stworzyciela i Zbawiciela (por. BT, Ap 3:19)...
Przecież możesz odnaleźć Mnie w tym, co należy do Mego Ojca (por. BT, Łk 2:49)...
Tymczasem wielu nawet tego nie próbuje. Zbyt wielu...
Oni są ludem o twardym karku (por. BT, Wj 32:9)...
Ulali sobie złotego cielca i jemu oddają się bez reszty, idąc ku zatraceniu (por. BT, Wj 32:8).
Moja i wasza Matka — Niewiasta obleczona w słońce — ostrzegała was już wielokrotnie, bo widzi dokąd zmierza ludzkość i zna Moją Wolę. W Medjugorju ostatnio mówiła, m.in.:
  • [...] Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dziatki, pozwólcie, żeby Bóg mówił [do] waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. [...] (25-03-2020);
  • [...] Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. [...] (18-03-2020);
  • [...] Apostołowie mojej miłości, nadszedł czas przebudzenia. [...] (02-03-2020);
  • [...] Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. [...] (25-02-2020);
  • [...] Dzieci moje, złóżcie ręce i w ciszy patrzcie na krzyż. [...] (02-02-2020);
  • [...] Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. [...] (25-01-2020);
  • [...] Wszystkie moje dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem. [...] (02-01-2020);
  • [...] Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci. [...] (25-12-2019);
  • [...] Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. [...] (02-12-2019);
  • [...] Świat [pogrążony] jest w wojnie dlatego, że serca pełne są nienawiści i zazdrości. Dziatki, w oczach widać niepokój, bo nie pozwoliliście Jezusowi, by narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje się wam w dziecięciu, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. (25-11-2019);
Czy wciąż nie rozumiesz po co to wszystko?
— O, Panie! Mądrości Przedwieczna i Słowo Wcielone! Dzięki Twej łasce i światłu Ducha Świętego zaczynam rozumieć, że obecnie ludzkość otrzymała od Boga Ojca wielki dar — CZAS...
To czas na zatrzymanie się, na refleksję, na nawrócenie...
To czas na zmianę myślenia...
To czas na ostateczne odwrócenie się od grzechu... OSTATECZNE...
— Tak! Wszak wiecie, że zapłatą za grzech jest śmierć (por. BT, Rz 6:23), a jeśli ktoś z was o tym zapomniał niech pojedna się z Bogiem, ratując się spośród tego przewrotnego pokolenia! (por. BT, Dz 2:40)
Czas jest krótki (BT, 1Kor 7:29)...
Czy nie czytaliście, że Ja — Syn Boży — Jestem Drogą, Prawdą i Życiem (por. BT, J 14:6)?
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (BT, J 11:25)...
Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą (BT, J 11:4)...
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam (BT, Ez 37:12-14).
— Dlatego pokładam nadzieję w Panu, a dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana (por. BT, Ps 130:5-6a)...
Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej [ * ].
Wiekuisty, Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną Dobroć. Tak jak przed wiekami ulitowałeś się nad swym ludem, dając obietnicę życia związaną z wizerunkiem miedzianego węża, tak i nam — współcześnie szemrającym niewdzięcznikom i współwinnym cierpienia Jezusa Chrystusa — okazujesz litość w swym Jednorodzonym i Miłosiernym Synu — Ukrzyżowanej Miłości, wizerunki której obecnie na krótki czas czynimy niedostępnymi naszym oczom (por. BT, Lb 21:4-9 oraz J 8:21-30).
Obecny czas w wymiarze duchowym kojarzy mi się z przebywaniem w piecu ognistym, lecz pod opieką Wysłannika Niebios (por. BT, Dn 3:14-20.91-92.95). Wokół szaleją płomienie pandemii, a ja TRWAM otulony bezpiecznym płaszczem zaufania: Jezu, ufam Tobie.
— Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem (BT, J 8:58).
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha [ * ].
[...]
Urbi et Orbi
LuxDei
— "Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Wzywasz nas, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: «Wy się nie bójcie!» (Mt 28:5). A my, razem z Piotrem, «wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas» (por. 1P 5:7)" [ * ] .
Panie, przeprowadź nas przez ten trudny czas; przeprowadź również i mnie — ostatniego: Jezu, Ty się tym zajmij...
Umocnieni Słowem i Błogosławieństwem oraz pokrzepieni wiarą w Dobroć Trójjedynego Boga oraz nadzieją na obfitość łask w podarowanym nam czasie, w milczeniu i z miłością adorujmy Krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata...
Matko Bolesna, przyczyń się za nami...
JMKWRD

Teksty źródłowe:
Wielki Post 2020

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPA ☕☕ e-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJE
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIVIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
ZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX