e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

Jesteś tutaj: Profanum IIIZnaki czasu

Znaki czasu

Signa temporum
Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa.
A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa.
Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?
I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (BT, Łk 12:54-57)

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy Wielkiej Pokuty, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze...
Z perspektywy uczestnika...
15-10-2016
Już dzieli nas od preludium Intronizacji Chrystusa Króla, które dostojnie wybrzmiało 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystość tę poprzedziła NOWENNA 10-18 listopada 2016 roku

list KEP
LuxDei.pl
 
Chrystus Król
LuxDei.pl
 
list KEP
LuxDei.pl

Jesteśmy na dobrej drodze. Między rokiem 2012 a 2016 nastąpiła wyraźna (ufam, że pod przemożnym wpływem Ducha Świętego), pozytywna zmiana w sposobie myślenia u wielu ważnych osób (w tym również u hierarchów kościelnych). Cel jest jasny: INTRONIZACJA!
Narazie uroczystym aktem przyjęliśmy Jezusa za Króla i Pana. Kiedy zatem doczekamy się pełnej i prawdziwej, bo ogólnonarodowej i ogólnopaństwowej Intronizacji Chrystusa Króla? Tak! Prędzej czy później Intronizacja Chrystusa Króla nastąpi, bo z tym wydarzeniem kościelnym i duchowym sam Jezus związał wielkie obietnice dla naszej Ojczyzny. Zatem tylko kwestią czasu i woli Polaków jest ogłoszenie Jezusa Królem Polski oraz przyjęcie Go w Królewkim Majestacie do wszystkich otwartych polskich serc...
19-11-2016
☙❤❧
☙❤❧
☙❤❧ ☙❤❧
07-10-2017
Pierwsze soboty miesiąca
LuxDei.pl

04-10-2018

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego...
14-09-2019

W ciszy Wielkiego Postu

— Teraz, gdy światu doskwiera inflacja ciszy, a człowieka rujnuje nadprodukcja słowa, Dobry Boże, co chcesz nam przez to wszystko powiedzieć? Co chcesz do mnie powiedzieć, gdym się właśnie zatrzymał i słucham?
— Obudź się śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus (por. BT, Ef 5:14).
— Panie, ale po co to wszystko?
— Po to, aby mogły się spełnić sprawy Boże. Wszak nie tak jak człowiek widzi Bóg; człowiek patrzy na to co zewnętrzne i pozorne, Bóg zaś patrzy na serca i czyta w nich jak w otwartych księgach (por. BT, 1Sm 16:7). Nie bój się więc mała trzódko (por. BT, Łk 12:32). "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? (por. BT, Mk 4:40b)
— Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich. W tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: «Zbudź się, Panie!»" [ * ] .
— Dziś "[...] potrzebuję ludzi ofiarnych, gotowych oddać życie; świat się zatraca, a Ja chcę go uratować.
[...] Tak, uratuję świat przez Miłość Miłosierną, napisz to.
koronawirus mapa
LuxDei
[...] Także aktualna bieda, panująca w świecie, nie jest dziełem Mojej Sprawiedliwości, ale Mego Miłosierdzia.
Ileż grzechów mniej z powodu braku pieniędzy! Ileż modlitw więcej zanoszonych jest do Nieba w materialnej biedzie! Och, nie sądź, że bóle ziemi nie wzruszają Mnie; jednakże Ja kocham dusze, chcę je zbawić, a dla zrealizowania Mego celu Jestem zmuszony posłużyć się rygorami. Uwierz jednak, że to dla czynienia Miłosierdzia. Pośród dobrobytu dusze zapomninają o Mnie i gubią się, w biedzie wracają do Mnie i zbawiają się. Tak jest. Przyjmij to do wiadomości!
[...] Jeśli pozwalam na tak wiele cierpienia w świecie, to w tym jednym celu: aby zbawić dusze na wieczność. Świat zatracał się i zmierzał ku ruinie...
[...] Nie czyńcie ze Mnie Boga surowości, bo Ja Jestem Bogiem Miłości!
[...]
... to, że Ja Jestem Święty, wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że Jestem Dobry" [ * ] .
♫ "Suplikacje"|"Trisagion "♫ Wyk.: Marcin Skrzypczak - gitara i wokal
Źródło MP3

— Panie, mój Dobry Boże, jakże trudny to czas.
— Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a Ja wam mówię, że czas to Miłość...
Dlaczego? Ja Jestem Panem czasu oraz Miłością, która JEST trwającą Nieskończonością. Jestem Kreatorem czasu i Źródłem Miłości...
NIEWYCZERPANEJ...
Upływ czasu można porównać do płynącej wody, która (wypływając ze źródła) tworzy mały strumień. Gdy odmierzysz tysiąc łokci i przejdziesz przez strumień, woda będzie sięgała ci do kostek. Teraz strumień zamienia się w potok. Tysiąc łokci dalej woda sięga już do kolan. Za kolejne tysiąc łokci do bioder, a następnie staje się już tak głęboka, że można ją jedynie przepłynąć (por. BT, Ez 47:1-12)...
Wówczas wróć skąd wyszedłeś...
Zawróć ze swej drogi zatracenia...
Nawróć się do Źródła czyli do Mnie — twojego Stworzyciela i Zbawiciela (por. BT, Ap 3:19)...
Przecież możesz odnaleźć Mnie w tym, co należy do Mego Ojca (por. BT, Łk 2:49)...
Tymczasem wielu nawet tego nie próbuje. Zbyt wielu...
Oni są ludem o twardym karku (por. BT, Wj 32:9)...
Ulali sobie złotego cielca i jemu oddają się bez reszty, idąc ku zatraceniu (por. BT, Wj 32:8).
Moja i wasza Matka — Niewiasta obleczona w słońce — ostrzegała was już wielokrotnie, bo widzi dokąd zmierza ludzkość i zna Moją Wolę. W Medjugorju ostatnio mówiła, m.in.:
 • [...] Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dziatki, pozwólcie, żeby Bóg mówił [do] waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. [...] (25-03-2020);
 • [...] Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. [...] (18-03-2020);
 • [...] Apostołowie mojej miłości, nadszedł czas przebudzenia. [...] (02-03-2020);
 • [...] Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. [...] (25-02-2020);
 • [...] Dzieci moje, złóżcie ręce i w ciszy patrzcie na krzyż. [...] (02-02-2020);
 • [...] Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. [...] (25-01-2020);
 • [...] Wszystkie moje dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem. [...] (02-01-2020);
 • [...] Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci. [...] (25-12-2019);
 • [...] Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. [...] (02-12-2019);
 • [...] Świat [pogrążony] jest w wojnie dlatego, że serca pełne są nienawiści i zazdrości. Dziatki, w oczach widać niepokój, bo nie pozwoliliście Jezusowi, by narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje się wam w dziecięciu, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. (25-11-2019);
Czy wciąż nie rozumiesz po co to wszystko?
— O, Panie! Mądrości Przedwieczna i Słowo Wcielone! Dzięki Twej łasce i światłu Ducha Świętego zaczynam rozumieć, że obecnie ludzkość otrzymała od Boga Ojca wielki dar — CZAS...
To czas na zatrzymanie się, na refleksję, na nawrócenie...
To czas na zmianę myślenia...
To czas na ostateczne odwrócenie się od grzechu... OSTATECZNE...
— Tak! Wszak wiecie, że zapłatą za grzech jest śmierć (por. BT, Rz 6:23), a jeśli ktoś z was o tym zapomniał niech pojedna się z Bogiem, ratując się spośród tego przewrotnego pokolenia! (por. BT, Dz 2:40)
Czas jest krótki (BT, 1Kor 7:29)...
Czy nie czytaliście, że Ja — Syn Boży — Jestem Drogą, Prawdą i Życiem (por. BT, J 14:6)?
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (BT, J 11:25)...
Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą (BT, J 11:4)...
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam (BT, Ez 37:12-14).
— Dlatego pokładam nadzieję w Panu, a dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana (por. BT, Ps 130:5-6a)...
Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej [ * ].
Wiekuisty, Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną Dobroć. Tak jak przed wiekami ulitowałeś się nad swym ludem, dając obietnicę życia związaną z wizerunkiem miedzianego węża, tak i nam — współcześnie szemrającym niewdzięcznikom i współwinnym cierpienia Jezusa Chrystusa — okazujesz litość w swym Jednorodzonym i Miłosiernym Synu — Ukrzyżowanej Miłości, wizerunki której obecnie na krótki czas czynimy niedostępnymi naszym oczom (por. BT, Lb 21:4-9 oraz J 8:21-30).
Obecny czas w wymiarze duchowym kojarzy mi się z przebywaniem w piecu ognistym, lecz pod opieką Wysłannika Niebios (por. BT, Dn 3:14-20.91-92.95). Wokół szaleją płomienie pandemii, a ja TRWAM otulony bezpiecznym płaszczem zaufania: Jezu, ufam Tobie.
— Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem (BT, J 8:58).
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha [ * ].
[...]
Urbi et Orbi
LuxDei
— "Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Wzywasz nas, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: «Wy się nie bójcie!» (Mt 28:5). A my, razem z Piotrem, «wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas» (por. 1P 5:7)" [ * ] .
Panie, przeprowadź nas przez ten trudny czas; przeprowadź również i mnie — ostatniego: Jezu, Ty się tym zajmij...
Umocnieni Słowem i Błogosławieństwem oraz pokrzepieni wiarą w Dobroć Trójjedynego Boga oraz nadzieją na obfitość łask w podarowanym nam czasie, w milczeniu i z miłością adorujmy Krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata...
Matko Bolesna, przyczyń się za nami...
JMKWRD

Teksty źródłowe:
Wielki Post 2020

Choroba na nasze czasy?

W Internecie krąży teraz taka opinia, że dostaliśmy chorobę na nasze czasy. Ona nas zatrzymała, bo cały czas biegliśmy, a teraz musimy z tego wyciągnąć lekcję... Wnioski na pewno wyciągniemy, ale póki co, cisną się nam do głów najróżniejsze pytania i wątpliwości. To będzie bodaj największy sprawdzian w skali świata. To ogromna próba. Wytrzymamy to wówczas, gdy wszystko gruntownie przewartościujemy w naszych głowach. I to jest najtrudniejsze zadanie na czas pandemii. Dla każdego z nas. A tymczasem w Niedzielę Miłosierdzia Bożego usłyszałem coś dogłębnie poruszającego:
Nadzieja i jej podstawa
"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz" (BT, 1P 1:3-9).
☄ Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń [10:52]
Nagranie pochodzi z własnych zbiorów archiwalnych
— A więc jest nadzieja... wystarczy tylko uwierzyć...
— Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy zechcieli chcieć prawdziwie kochać...
— Udziel nam, Boże, swojej miłości, bo my swoją już dawno rozmieniliśmy na drobne...
— Wszak Ty wszystko możesz, Boże Święty, Sprawiedliwy i Miłosierny...
— Matko Miłosierdzia, wspomagaj nas... przytul do swego Niepokalanego Serca, Maryjo, zwłaszcza tych, których ja nie potrafię kochać...
— Święta siostro Faustyno, oręduj wciąż za nami...
— Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami...
 •   •   •   • 
19-04-2020: Święto Miłosierdzia Bożego

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski
WWW
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą — który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania — my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj — na Jasnej Górze — uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy «w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy». Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. «Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili».
Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy «Polskę stanowią» w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen
W imieniu Kościoła w Polsce
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2020 roku
03-05-2020

Czas pandemii czasem łaski?

Oto minął (daj Boże bezpowrotnie!) okres lockdownu wywołującego niemal całkowite zatrzymanie gospodarki światowej. Obecnie, w związku ze znacznym złagodzeniem restrykcji, które oganiczyły rozprzestrzenianie się infekcji koronawirusem, nastało pewne przyzwyczajenie społeczeństw do utrzymujących się w dalszym ciągu zagrożeń epidemicznych. Oprócz oczywistych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią światu doskwiera już nie tylko inflacja ciszy, ale także i deficyt czasu na właściwe przygotowanie się na wieczność.
— Gdy tak wielu próbuje nadrobić stracony zysk, Dobry Boże, co pragniesz nam w tym czasie powiedzieć? Co chcesz mi powiedzieć, gdym się właśnie zagłębił w przesłanie płynące od Ciebie z kolejnych Orędzi z Medziugorja?
— Matko moja, Królowo Pokoju, mów — słucham Cię uważnie.
 • [...] Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. [...] (18-03-2020);
 • [...] Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. [...] (25-03-2020);
 • [...] Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Dziatki, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. [...] (25-04-2020);
 • [...] Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. [...] (25-05-2020);
 • [...] Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. [...] (25-06-2020);
 • [...] W tym niespokojnym czasie, gdzie diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. [...] (25-07-2020);
 • [...] To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dziatki, wróćcie do Boga i modlitwy dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. [...] (25-08-2020);
JMKWRD

Teksty źródłowe:
30-08-2020

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
ZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX