e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_ ✝✟✝ _BEZKOMPROMISOWO OPOWIADAMY SIĘ ZA ŻYCIEM_
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

Jesteś tutaj: Profanum IIIZnaki czasu

Znaki czasu

Signa temporum
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.
BT, Mk 1:3
Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa.
A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa.
Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?
I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
BT, Łk 12:54-57
Jezus przychodzi do nas nieustannie. By Go godnie przyjąć mamy prostować ścieżki czyli nieustannie się nawracać, otwierając się na Jego Miłość i czyniąc dobro wokół siebie. Im więcej z nas miłości podarowanej, tym większa przestrzeń w nas na przyjęcie Jezusa. Tym, co uzdalnia człowieka do nieustannego przyjmowania Jezusa, jest życie w prawdzie chwilą obecną rozumiane jako świadoma otwartość i trwanie w gotowości na przyjęcie Łaski w każdej chwili. Poza tym jesteśmy wezwani, aby czytać znaki, a więc rozpoznawać to, w jaki sposób Jezus działa dzisiaj, jak do nas przychodzi oraz jaka jest Jego Wola w tym konkretnym czasie, w którym żyjemy.
[Jezus:] "Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i Słowa Bożego i wypełniać wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich" [ * ].
☙❤❧

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy
Wielkiej Pokuty, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze...
Z perspektywy uczestnika...

15-10-2016
Już dzieli nas od preludium Intronizacji Chrystusa Króla, które dostojnie wybrzmiało 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystość tę poprzedziła NOWENNA 10-18 listopada 2016 roku

list KEP
LuxDei.pl
 
Chrystus Król
LuxDei.pl
 
list KEP
LuxDei.pl

Jesteśmy na dobrej drodze. Między rokiem 2012 a 2016 nastąpiła wyraźna (ufam, że pod przemożnym wpływem Ducha Świętego), pozytywna zmiana w sposobie myślenia u wielu ważnych osób (w tym również u hierarchów kościelnych). Cel jest jasny: INTRONIZACJA!
Narazie uroczystym aktem przyjęliśmy Jezusa za Króla i Pana. Kiedy zatem doczekamy się pełnej i prawdziwej, bo ogólnonarodowej i ogólnopaństwowej Intronizacji Chrystusa Króla? Tak! Prędzej czy później Intronizacja Chrystusa Króla nastąpi, bo z tym wydarzeniem kościelnym i duchowym sam Jezus związał wielkie obietnice dla naszej Ojczyzny. Zatem tylko kwestią czasu i woli Polaków jest ogłoszenie Jezusa Królem Polski oraz przyjęcie Go w Królewkim Majestacie do wszystkich otwartych polskich serc...
19-11-2016
☙❤❧
☙❤❧
☙❤❧ ☙❤❧
07-10-2017
Pierwsze soboty miesiąca
LuxDei.pl

04-10-2018
☙❤❧

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego...

14-09-2019
Repertorium:
W ciszy Wielkiego Postu

— Teraz, gdy światu doskwiera inflacja ciszy, a człowieka rujnuje nadprodukcja słowa, Dobry Boże, co chcesz nam przez to wszystko powiedzieć? Co chcesz do mnie powiedzieć, gdym się właśnie zatrzymał i słucham?
— Obudź się śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus (por. BT, Ef 5:14).
— Panie, ale po co to wszystko?
— Po to, aby mogły się spełnić sprawy Boże. Wszak nie tak jak człowiek widzi Bóg; człowiek patrzy na to co zewnętrzne i pozorne, Bóg zaś patrzy na serca i czyta w nich jak w otwartych księgach (por. BT, 1Sm 16:7). Nie bój się więc mała trzódko (por. BT, Łk 12:32). "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? (por. BT, Mk 4:40b)
— Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich. W tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: «Zbudź się, Panie!»" [ * ] .
— Dziś "[...] potrzebuję ludzi ofiarnych, gotowych oddać życie; świat się zatraca, a Ja chcę go uratować.
[...] Tak, uratuję świat przez Miłość Miłosierną, napisz to.
koronawirus mapa
LuxDei
[...] Także aktualna bieda, panująca w świecie, nie jest dziełem Mojej Sprawiedliwości, ale Mego Miłosierdzia.
Ileż grzechów mniej z powodu braku pieniędzy! Ileż modlitw więcej zanoszonych jest do Nieba w materialnej biedzie! Och, nie sądź, że bóle ziemi nie wzruszają Mnie; jednakże Ja kocham dusze, chcę je zbawić, a dla zrealizowania Mego celu Jestem zmuszony posłużyć się rygorami. Uwierz jednak, że to dla czynienia Miłosierdzia. Pośród dobrobytu dusze zapomninają o Mnie i gubią się, w biedzie wracają do Mnie i zbawiają się. Tak jest. Przyjmij to do wiadomości!
[...] Jeśli pozwalam na tak wiele cierpienia w świecie, to w tym jednym celu: aby zbawić dusze na wieczność. Świat zatracał się i zmierzał ku ruinie...
[...] Nie czyńcie ze Mnie Boga surowości, bo Ja Jestem Bogiem Miłości!
[...]
... to, że Ja Jestem Święty, wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że Jestem Dobry" [ * ] .
♫ "Suplikacje"|"Trisagion "♫ Wyk.: Marcin Skrzypczak - gitara i wokal
Źródło MP3

— Panie, mój Dobry Boże, jakże trudny to czas.
— Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a Ja wam mówię, że czas to Miłość...
Dlaczego? Ja Jestem Panem czasu oraz Miłością, która JEST trwającą Nieskończonością. Jestem Kreatorem czasu i Źródłem Miłości...
NIEWYCZERPANEJ...
Upływ czasu można porównać do płynącej wody, która (wypływając ze źródła) tworzy mały strumień. Gdy odmierzysz tysiąc łokci i przejdziesz przez strumień, woda będzie sięgała ci do kostek. Teraz strumień zamienia się w potok. Tysiąc łokci dalej woda sięga już do kolan. Za kolejne tysiąc łokci do bioder, a następnie staje się już tak głęboka, że można ją jedynie przepłynąć (por. BT, Ez 47:1-12)...
Wówczas wróć skąd wyszedłeś...
Zawróć ze swej drogi zatracenia...
Nawróć się do Źródła czyli do Mnie — twojego Stworzyciela i Zbawiciela (por. BT, Ap 3:19)...
Przecież możesz odnaleźć Mnie w tym, co należy do Mego Ojca (por. BT, Łk 2:49)...
Tymczasem wielu nawet tego nie próbuje. Zbyt wielu...
Oni są ludem o twardym karku (por. BT, Wj 32:9)...
Ulali sobie złotego cielca i jemu oddają się bez reszty, idąc ku zatraceniu (por. BT, Wj 32:8).
Moja i wasza Matka — Niewiasta obleczona w słońce — ostrzegała was już wielokrotnie, bo widzi dokąd zmierza ludzkość i zna Moją Wolę. W Medjugorju ostatnio mówiła, m.in.:
 • [...] Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dziatki, pozwólcie, żeby Bóg mówił [do] waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. [...] (25-03-2020);
 • [...] Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. [...] (18-03-2020);
 • [...] Apostołowie mojej miłości, nadszedł czas przebudzenia. [...] (02-03-2020);
 • [...] Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. [...] (25-02-2020);
 • [...] Dzieci moje, złóżcie ręce i w ciszy patrzcie na krzyż. [...] (02-02-2020);
 • [...] Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. [...] (25-01-2020);
 • [...] Wszystkie moje dzieci pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem. [...] (02-01-2020);
 • [...] Wasze serce tęskni za pokojem, którego na ziemi jest coraz mniej. Dlatego ludzie są daleko od Boga i dusze są chore i idą ku duchowej śmierci. [...] (25-12-2019);
 • [...] Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. [...] (02-12-2019);
 • [...] Świat [pogrążony] jest w wojnie dlatego, że serca pełne są nienawiści i zazdrości. Dziatki, w oczach widać niepokój, bo nie pozwoliliście Jezusowi, by narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje się wam w dziecięciu, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. (25-11-2019);
Czy wciąż nie rozumiesz po co to wszystko?
— O, Panie! Mądrości Przedwieczna i Słowo Wcielone! Dzięki Twej łasce i światłu Ducha Świętego zaczynam rozumieć, że obecnie ludzkość otrzymała od Boga Ojca wielki dar — CZAS...
To czas na zatrzymanie się, na refleksję, na nawrócenie...
To czas na zmianę myślenia...
To czas na ostateczne odwrócenie się od grzechu... OSTATECZNE...
— Tak! Wszak wiecie, że zapłatą za grzech jest śmierć (por. BT, Rz 6:23), a jeśli ktoś z was o tym zapomniał niech pojedna się z Bogiem, ratując się spośród tego przewrotnego pokolenia! (por. BT, Dz 2:40)
Czas jest krótki (BT, 1Kor 7:29)...
Czy nie czytaliście, że Ja — Syn Boży — Jestem Drogą, Prawdą i Życiem (por. BT, J 14:6)?
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (BT, J 11:25)...
Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą (BT, J 11:4)...
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam (BT, Ez 37:12-14).
— Dlatego pokładam nadzieję w Panu, a dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana (por. BT, Ps 130:5-6a)...
Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem; spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej [ * ].
Wiekuisty, Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną Dobroć. Tak jak przed wiekami ulitowałeś się nad swym ludem, dając obietnicę życia związaną z wizerunkiem miedzianego węża, tak i nam — współcześnie szemrającym niewdzięcznikom i współwinnym cierpienia Jezusa Chrystusa — okazujesz litość w swym Jednorodzonym i Miłosiernym Synu — Ukrzyżowanej Miłości, wizerunki której obecnie na krótki czas czynimy niedostępnymi naszym oczom (por. BT, Lb 21:4-9 oraz J 8:21-30).
Obecny czas w wymiarze duchowym kojarzy mi się z przebywaniem w piecu ognistym, lecz pod opieką Wysłannika Niebios (por. BT, Dn 3:14-20.91-92.95). Wokół szaleją płomienie pandemii, a ja TRWAM otulony bezpiecznym płaszczem zaufania: Jezu, ufam Tobie.
— Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem (BT, J 8:58).
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha [ * ].
[...]
Urbi et Orbi
LuxDei
— "Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Wzywasz nas, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: «Wy się nie bójcie!» (Mt 28:5). A my, razem z Piotrem, «wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas» (por. 1P 5:7)" [ * ] .
Panie, przeprowadź nas przez ten trudny czas; przeprowadź również i mnie — ostatniego: Jezu, Ty się tym zajmij...
Umocnieni Słowem i Błogosławieństwem oraz pokrzepieni wiarą w Dobroć Trójjedynego Boga oraz nadzieją na obfitość łask w podarowanym nam czasie, w milczeniu i z miłością adorujmy Krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata...
Matko Bolesna, przyczyń się za nami...
JMKWRD

Teksty źródłowe:
Wielki Post 2020

Choroba na nasze czasy?

W Internecie krąży teraz taka opinia, że dostaliśmy chorobę na nasze czasy. Ona nas zatrzymała, bo cały czas biegliśmy, a teraz musimy z tego wyciągnąć lekcję... Wnioski na pewno wyciągniemy, ale póki co, cisną się nam do głów najróżniejsze pytania i wątpliwości. To będzie bodaj największy sprawdzian w skali świata. To ogromna próba. Wytrzymamy to wówczas, gdy wszystko gruntownie przewartościujemy w naszych głowach. I to jest najtrudniejsze zadanie na czas pandemii. Dla każdego z nas. A tymczasem w Niedzielę Miłosierdzia Bożego usłyszałem coś dogłębnie poruszającego:
Nadzieja i jej podstawa
"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz" (BT, 1P 1:3-9).
☄ Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń [10:52]
Nagranie pochodzi z własnych zbiorów archiwalnych
— A więc jest nadzieja... wystarczy tylko uwierzyć...
— Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy zechcieli chcieć prawdziwie kochać...
— Udziel nam, Boże, swojej miłości, bo my swoją już dawno rozmieniliśmy na drobne...
— Wszak Ty wszystko możesz, Boże Święty, Sprawiedliwy i Miłosierny...
— Matko Miłosierdzia, wspomagaj nas... przytul do swego Niepokalanego Serca, Maryjo, zwłaszcza tych, których ja nie potrafię kochać...
— Święta siostro Faustyno, oręduj wciąż za nami...
— Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami...
 •   •   •   • 
19-04-2020: Święto Miłosierdzia Bożego

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski
WWW
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą — który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania — my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj — na Jasnej Górze — uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy «w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy». Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. «Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili».
Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy «Polskę stanowią» w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen
W imieniu Kościoła w Polsce
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2020 roku
03-05-2020

Czas pandemii czasem łaski?

Oto minął (daj Boże bezpowrotnie!) okres lockdownu wywołującego niemal całkowite zatrzymanie gospodarki światowej. Obecnie, w związku ze znacznym złagodzeniem restrykcji, które oganiczyły rozprzestrzenianie się infekcji koronawirusem, nastało pewne przyzwyczajenie społeczeństw do utrzymujących się w dalszym ciągu zagrożeń epidemicznych. Oprócz oczywistych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią światu doskwiera już nie tylko inflacja ciszy, ale także i deficyt czasu na właściwe przygotowanie się na wieczność.
— Gdy tak wielu próbuje nadrobić stracony zysk, Dobry Boże, co pragniesz nam w tym czasie powiedzieć? Co chcesz mi powiedzieć, gdym się właśnie zagłębił w przesłanie płynące od Ciebie z kolejnych Orędzi z Medziugorja?
— Matko moja, Królowo Pokoju, mów — słucham Cię uważnie.
 • [...] Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. [...] (18-03-2020);
 • [...] Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. [...] (25-03-2020);
 • [...] Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Dziatki, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. [...] (25-04-2020);
 • [...] Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. [...] (25-05-2020);
 • [...] Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. [...] (25-06-2020);
 • [...] W tym niespokojnym czasie, gdzie diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. [...] (25-07-2020);
 • [...] To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dziatki, wróćcie do Boga i modlitwy dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. [...] (25-08-2020);
JMKWRD

Teksty źródłowe:
30-08-2020

Profetycznie i realistycznie [ * ]

Oto niektóre przepowiednie na czasy ostateczne, które pozostawili nam:
 • 120 lat temu ks. Bronisław Markiewicz (polski ksiądz katolicki, założyciel zakonu Michalitów czyli Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (CSMA), pedagog, błogosławiony Kościoła Rzymsko-Katolickiego od 19 czerwca 2005 roku);
 • 15 lat temu o. Daniel Ange OSB (francuski duchowny katolicki i pisarz);
 • 70 lat temu Hilaire Belloc (pisarz angielski pochodzenia francuskiego, przedstawiciel nurtu katolickiego w literaturze angielskiej);
 • To się dzieje na naszych oczach! Żyjemy w czasach ostatecznych!
  Z transmisji porannej Mszy św. [7:57] Źródło MP3

  30-09-2020

  »Proroctwo« [ * ]

  "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. Bracia, módlcie się także i za nas! Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym! Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!" (BT, 1Tes 5:19-28)
  WWW
  18-10-2020

  Polsko, co się z tobą stało?

  QUITO (Ekwador): 20 stycznia 1610 roku Matka Boża, ukazując się przełożonej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia, Mariannie Franciszce de Jesús Torres y Berriochoa (1563-1635), przekazała orędzie, które zapowiadało wydarzenia z XX i XXI w. (fragmenty):
  "Wiedz, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo Szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty. Aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada dzieciom w owych czasach! Trudno będzie przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi. [...] To samo będzie z Komunią świętą. Niestety! Jak bardzo zasmuca Mnie, że muszę ci wyjawić tak liczne i okropne świętokradztwa — tak publiczne, jak i tajne — popełnione z powodu profanacji Najświętszej Eucharystii! W czasach tych wrogowie Chrystusa, zachęcani przez diabła, często kraść będą z kościołów konsekrowane Hostie, aby bezcześcić Postacie Eucharystyczne. Mój Najświętszy Syn widzi samego siebie rzuconego na ziemię i zdeptanego przez nieczyste nogi.
  [...]
  Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, niewłączonych do Kościoła. Duch chrześcijański szybko upadnie, drogocenne światło Wiary zgaszone będzie do tego stopnia, że nastąpi prawie całkowite zepsucie obyczajów. Skutki zeświecczonego wychowania będą się nawarstwiać, powodując m. in. niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych.
  Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby uwieść wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła.
  Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. Nie będzie można znaleźć niewinności w dzieciach ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej potrzeby Kościoła ci, którzy mają mówić, będą milczeć!"
  Modlitwa o wyzwolenie (fragment):
  "Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz, gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł? Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza Panem. [...] Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, na jego języku udręka i złośliwość".
  BT, Ps 10:1-3,7 (Wlg 9:22-24,28)
  Słowa Matki Bożej, Królowej Pokoju:
  "Drogie dzieci!
  W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić [na] drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".
  Orędzie dla świata, Medjugorje 25 października 2020 r.
  "TO JEST WOJNA":
  — Wszechobecne bluźnierstwa i wandalizm...
  — Agresja i prowokacje...
  — Dewastacje kościołów, klasztorów, pomników, symboli narodowych...
  — Profanacje Mszy św. oraz wizerunków Jezusa i Niepokalanej Maryi Dziewicy...
  — Napaści na duchownych i wiernych świeckich...
  — Demonstacje, blokady ulic/skrzyżowań w wielu miastach Polski, marsze i burdy uliczne...
  — Zastraszanie sędziów TK, członków Rządu RP, Posłów/Senatorów Zjednoczonej Prawicy i ich zwolenników...
  — Ignorowanie zasad sanitarnych obowiązujących w okresie pandemii...
  — Lekceważenie obecnego porządku prawnego i służb mundurowych...
  — Podsycanie negatywnych emocji i nastrojów społecznych przez totalną opozycję parlamentarną...
  [...]
  A wszystko to w ramach tzw. strajku kobiet, które formułują coraz to szerzej zakrojone żądania, domagając się ... [ ] ... oraz chcąc podpalić Polskę (!). Totalna opozycja łączy swe destrukcyjne siły z feministkami, lewackimi fundamentalistami, aktywistami LGBT+ oraz bojówkarzami międzynarodowej ANTIFY. Cała operacja została dyskretnie przygotowana, jest finansowana z zewnątrz, a jej główny cel (obalenie prawicowego, demokratycznie wybranego Rządu RP) został zwerbalizowany nie tylko w realu, ale i w wirtualu. Dziś jest już jasne dla wszystkich, że orzeczenie TK (z 22 października br.) było jedynie pretekstem dla tych, którzy za wszelką cenę dążą do siłowego przejęcia władzy (bodajby na zgliszczach chrześcijańskiej tożsamości narodowej, wielowiekowej wiary, kultury i tradycji oraz patriotyzmu wyrażanego dewizą:
  »Bóg, Honor, Ojczyzna«).
  [...]
  "Polsko, to nie twoja droga. Polsko, wracaj do Boga!"
  JMKWRD
  Roratka
  LuxDei.pl
  Cała prawda o tzw. strajku kobiet(!!!) OHYDA!
  LuxDei
  ♫ "Ojczyzna"♫ Muzyka, słowa i wykonanie: Adam Szewczyk
  Źródło MP3 | Teledysk  O czystość łez, o wolność dusz,
  o wolny kraj błagamy cię, Panie.
  O lepszy dzień, spokojną noc,
  o Polskę błagamy cię, Panie.
  Ojczyzno, co się z tobą stało?
  Czy chcesz, aby bolało?
  Polsko, czy już zapomniałaś,
  Polsko, kiedy płakałaś?
  Ojczyzno, gdzie jest twoja siła,
  Ojczyzno, gdy walczyłaś?
  Polsko, to nie twoja droga.
  Polsko, wracaj do Boga!
  Od kłamstw i bólu, od bezbożności,
  od ludzi złych zachowaj nas, Panie.
  Od krzywdy dziecka, od płaczu matki,
  od krwi przelanej zachowaj nas, Panie.
  Ojczyzno, co się z tobą stało?
  Czy chcesz, aby bolało?
  Polsko, czy już zapomniałaś,
  Polsko, kiedy płakałaś?
  Ojczyzno, gdzie jest twoja siła,
  Ojczyzno, gdy walczyłaś?
  Polsko, to nie twoja droga.
  Polsko, wracaj do Boga!

  [w tle:]
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


  Ojczyzno, co się z tobą stało?
  Czy chcesz, aby bolało?
  Polsko, czy już zapomniałaś,
  Polsko, kiedy płakałaś?
  Ojczyzno, gdzie jest twoja siła,
  Ojczyzno, gdy walczyłaś?
  Polsko, to nie twoja droga.
  Polsko, wracaj do Boga!
  30...31-10-2020

  Otucha dla ducha

  HOMILIA KS. ABP MARKA JĘDRASZEWSKIEGO
  WYGŁOSZONA W UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA [27:59]
  Źródło MP3

  24-11-2020

  Aby stać się w pełni wolnymi prawdziwą wolnością dzieci Bożych

  "Zanim zmrok zapadnie nad historią, Bóg odepchnięty i odrzucony przez człowieka przygotowuje ludzkości schronienie i tak jak na Kalwarii, tak i dziś zawierza ludzkość swojej i naszej Matce" [ * ].

  "Wszystko, co Bogu przysługuje z natury, przysługuje też Maryi z Łaski — mówią święci. Dlatego można nazywać się niewolnikiem z miłości Najświętszej Maryi Panny, aby przez to stać się w sposób doskonały niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Najświętsza Panna jest środkiem, jakim posłużył się Zbawiciel, aby przyjść do nas. Ona też jest środkiem, którym my mamy się posługiwać, aby dojść do Niego. Maryja nie jest jak inne stworzenia, które, gdy się do nich przywiążemy, raczej nas oddalają od Boga, niż nas do Niego zbliżają. Największym pragnieniem Maryi jest to, aby nas zjednoczyć z Chrystusem — swoim Synem, a największym pragnieniem Jej Syna — byśmy przychodzili do Niego przez Matkę Najświętszą. Tak paradoksalnie owa niewola Miłości sprawia, że człowiek staje się w pełni wolny prawdziwą wolnością dzieci Bożych" [ * ].
  33-DNIOWE REKOLEKCJE W CELU POŚWIĘCENIA SIĘ PANU JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
    WWW
  Orędzie fatimskie a nasze zadania
  "To, co się dokonało ostatnio w Polsce i co trwa w swoich skutkach, to ostateczna konfrontacja dobra i zła. Walka prowadzona już od 40 lat weszła w fazę ostateczną. Stanęliśmy oko w oko w obliczu siły, która ukazała nam się z całą brutalnością, bez żadnej maski zakłamania. W tej sytuacji także i my musimy stanąć mocno na gruncie prawd i praw ostatecznych określających naszą walkę. Wydarzenia ostatnich tygodni musimy odczytać jako wezwanie do określenia swoich postaw w oparciu o ostateczne i najgłębsze motywy naszej wiary. Motywacja wiary nie jest nam obca, ostatecznie zawsze określała ona naszą walkę i naszą postawę. Wydaje się jednak, że orędzie fatimskie może nam dopomóc do jaśniejszego uświadomienia sobie zasad strategii duchowej walki na chwilę obecną.
  Skoro Polska znalazła się w samym centrum tej walki, której przewodzi Niepokalane Serce Maryi, musimy dziś szczególnie, my — Polacy, wsłuchać się w orędzie Fatimy. Dlatego podsumowując powyższe refleksje inspirowane przez spotkanie z Fatimą, możemy sformułować pięć następujących zasad dla naszego działania w obecnej sytuacji.
  1. Prawda nas wyzwoli
   Musimy wyzwolić się sami wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy zdemaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!
  2. Oddajcie się mojemu Niepokalanemu Sercu
   Znając prawdę i wiedząc z jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się Niepokalanej, uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej rycerstwem, jak uczył nas św. Maksymilian Kolbe.
  3. Módlcie się o nawrócenie grzeszników
   Módlmy się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku! Za tyranów, za zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych i zniewolonych przez żądzę władzy albo przez lęk. Obejmijmy tą modlitwą o nawrócenie wszystkich tych ludzi, przez których utrzymywany jest i niesiony ten system zniewalania narodów. Przeciwstawiajmy tej potędze wiarę i ufność wyzwalające moc Boga Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej intencji codzienny Różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić.
  4. Czyńcie pokutę
   Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem Niepokalanej, skoro sami jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni do wyzwalania innych. Musimy jako naród szczególnie wyzwalać się z niewoli alkoholizmu, zabijania poczętego życia i pokutować za te grzechy, bo one są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść.
  5. Składajcie ofiary
   Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi przyjąć na siebie cierpienia i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami! Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością. Wtedy zwyciężamy przez Krzyż — tak jak zwyciężył Chrystus.
  W ten sposób, przyjmując i wypełniając Orędzie Fatimskie w naszej aktualnej sytuacji, wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie zwyciężymy, jeżeli gwałtowi przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło dobrem!" [ * ].
  «Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje». Ta obietnica jest dla każdego, kto poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi. Maryja odniesie tryumf w życiu każdego dziecka Bożego, które odda się Jej całkowicie.

  Teksty źródłowe:
  29-11-2020
  ☙❤❧

  ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

  Panie nasz Jezu Chryste,
  Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych — staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
  Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!».
  W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.
  Świadomi naszych wad i słabości — stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny — z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników — w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.
  Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.
  Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.
  Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy — w darze od Ciebie — mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.
  Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.
  Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia.
  Amen.
  11-06-2021

  Prawa autorskie

  • GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
  REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
  PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
  GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
  WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
  TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
  SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
  O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

  © 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

  A.D. MMXXI

  U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
  odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
  © 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

  A.D. MMXXI