e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_

Jesteś tutaj: Profanum I Inspiracje biblijne (wstęp) Ponadobfita Hojność Boga


Ponadobfita Hojność Boga

"Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście".
BT, Syr 11:17
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl
W Biblii przykładów świadczących o ponadobfitej Hojności Trójjedynego Boga znajdziemy wiele. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie Bóg jawi się człowiekowi jako Transcendentny Dawca prawa (naturalnego), prawdy (ponadczasowej) i wszelkiego życia. Wszak inaczej być nie może, skoro On sam o sobie mówi, że JEST Drogą, Prawdą i Życiem.
Hojność Boga jest wręcz onieśmielająca. Wszak inaczej być nie może, skoro On JEST Nieskończony, a więc niczym Nieograniczony.
Bóg nigdy nie męczy się dawaniem, a dając chętnie, hojnie i skutecznie, nigdy nie uszczupla swoich "zasobów". Wszak inaczej być nie może, skoro im więcej rozdaje, tym więcej ma do ofiarowania.
Hojność Boga jest na równi z Jego gotowością obdarowywania, ale w owej Bożej gotowości nie ma cienia naiwności. Wszak inaczej być nie może, skoro Mądrość Boga jest niezrównana i absolutnie nieporównywalna.
Boża Hojność jest jak niewyczerpany, życiodajny potok i nic w tym dziwnego, skoro sam Bóg JEST Źródłem wszelkiego dobra i miłości. On bowiem (u)stanowi(ł) dla nas niedościgły wzorzec, według którego mamy uczyć się Go naśladować: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" (BT, Mt 10:8).

"Gdy wykonujemy choćby najmniejsze dobro, Bóg odpłaca się w sposób przekraczający nawet najśmielsze spodziewanie. Za kubek wody — źródła wieczystych wzruszeń w samym Sercu Boga Nieskończona hojność Boga.
Jezus powiedział, że nawet za kubek wody podany jednemu z Jego najmniejszych uczniów zostanie wyznaczona nagroda w niebie. Samarytanka była gotowa poczęstować Jezusa czerpakiem pełnym źródlanej wody. Kiedy Jezus ją poprosił, sięgnęła ręką po naczynie, ciągle z Nim rozmawiając. Słowa wylewały się z niej jak woda. Nie zdążyła nawet wykonać swej posługi, gdy Jezus wynagrodził tę gościnną gotowość, napełniając jej serce miłością Ducha Świętego.
Bogu wystarczy gotowość, pragnienie zaspokojenia Jego pragnienia, chęć uczynienia dla Niego czegokolwiek, nawet znikomego. Bóg chce pochwycić nas na tym dobrym odruchu. Jest to człowiekowi potrzebne, szczególnie wtedy, gdy sam nie dostrzega w sobie niczego dobrego. Tak niewiele człowiek może uczynić dla Boga, dlatego w Bożych oczach liczy się cokolwiek, choćby kubek wody. Za tak skromną przysługę, jaką było tych kilka łyków wody, Jezus obdarował Samarytankę nagrodą strumieni wytryskujących z Jego Serca. Za kubek wody — źródła wieczystych wzruszeń w samym Sercu Boga" [ 1| ].

  Obdarowanie Samarytanki przez Jezusa (BT, J 4:5-42):    

Innym przykładem ponadobfitej Hojności Boga jest obdarowanie króla Salomona, który otrzymał nie tylko to, o co prosił, ale i to, o co potencjalnie mógł poprosić, a jednak...

  Bóg wysłuchuje prośby Salomona (BT, 1Krl 3:4-13):    

Kolejne przykłady znajdujemy w ewangelicznych relacjach z życia rybaków.

  Ponadobfity połów ryb (BT, Łk 5:1-11):    
  153 wielkie ryby (BT, J 21:1-11):    

Wyżej przytoczone opisy to tylko niektóre z długiej listy hojnych darów wypływających wprost z Bożej Skarbnicy Miłości. Nie sposób wymienić je wszystkie. Wszak nawet Biblia nie pomieściła całego "dorobku" Boga w dziedzinie hojnego rozdawnictwa proszącym-potrzebującym-wierzącym. Wiele bowiem "znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (patrz BT, J 20:30-31). Uzdrowienia, nawrócenia, wskrzeszenia etc. to cuda, które Bóg zdziałał "bezpośrednio" lub "przez ręce" swoich wybrańców (patrz BT, Dz 5:12). Czy dane wydarzenie miało miejsce w czasach biblijnych, czy odbywa się dzisiaj (w czasach ostatecznych), zawsze Źródłem ponadobfitych Darów JEST Bóg w Trójcy Jedyny. Jak więc nie zachwycać się tym ogromem Dobra? Jak nie otwierać się na Jego Dary? Jak nie (współ)tworzyć ufnej z Nim relacji? Jak nie (współ)kształtować więzi, która prowadzi do afirmacji Jego Świętości, Sprawiedliwości i Miłosierdzia?
"Hojność Pana Boga w stosunku do nas jest wręcz zadziwiająca. Tak po ludzku możemy czuć się zażenowani i skrępowani. Jednak Bóg zaświadcza, że w stosunku do nas jest bezinteresowny. Pragnie dla nas jedynie dobra w każdym wymiarze naszej osobowości.
[...] Bóg najpełniej okazał swoją hojność przez Jezusa Chrystusa. To On w Eucharystii jest najpełniejszym darem dla każdego z nas. Niech ta najwspanialsza modlitwa, jaką jest Eucharystia, sprawia, że dla innych będziemy stawali się odblaskiem Bożej hojności" [ 2| ].

[mr]: 10-02-2016 (Popielec)

☙❤❧


Bibliografia

  • BT - Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań - Warszawa 1980.

☙❤❧


Źródła internetowe

  1. Gość Niedzielny 08/2008: o. Augustyn Pelanowski OSPPE: Nieskończona hojność Boga;
  2. Niedziela 20/2003 (Edycja łomżyńska): ks. Jan Okuła: Modlitwa nauką hojności.


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPA ☕☕ e-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJE
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIVIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
ZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX