e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

Jesteś tutaj: Profanum I Inspiracje biblijne (alokucja) Miłosierdzie Boga

Inspiracje biblijne

Moja afirmacja Boga: Miłosierdzie Boga


Miłosierdzie Boga

Słowa Jezusa z "Dzienniczka" św. s. Faustyny:
"Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem".
(Dz.301)
"Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa «miłosierdzie» — im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia — tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia «wołaniem wielkim» (por. Hbr 5,7). Takim «wielkim wołaniem» winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym — czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia — czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego — miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń.
[...]
Im większy zaś może być opór dziejów ludzkich, im większa obcość ziemskich cywilizacji, im większa miara negacji Boga w ludzkim świecie, tym większa w gruncie rzeczy bliskość tej tajemnicy, która — ukryta w Bogu przed wiekami — w czasie stała się udziałem człowieka w Jezusie Chrystusie" [ *| ].
św. Jan Paweł II
JPII
LuxDei.pl
"Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by umożliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi miłością, jaką jest Boże Miłosierdzie. Aby mogło się to zdarzyć, trzeba wyjść. Wyjść z kościołów i parafii, wyjść i pójść szukać ludzi tam, gdzie żyją, gdzie cierpią, gdzie mają nadzieję" [ 1| ].
Franciscus
Papież Franciszek
LuxDei.pl
"Mając na uwadze swoją, nędzę przytul się do Najświętszego Serca Jezusa, bo gdybyś nawet miał na sumieniu grzechy wszystkich potępionych, nie powinieneś wątpić w Boże miłosierdzie. Gdybyś nawet był otchłanią upodlenia, nie wyczerpiesz nigdy miłosierdzia Serca Jezusowego, bo im więcej z Niego będziesz czerpał, tym więcej będzie się pomnażać.
Wszystkie twe grzechy i niedoskonałości spalą się jak źdźbło słomy w płomieniach Bożego miłosierdzia. Zawierz więc oceanowi miłosierdzia Serca Jezusa.
Pragnie On zbawić ciebie z powodu twej krańcowej nędzy, gdyż jest bardziej szczodry wobec grzeszników niż sprawiedliwych; dla nich właśnie zstąpił na ziemię; Jego męka więcej waży niż twoje grzechy" [ 2| ].
Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym:
Część IV: Ku szczytom Bożej miłości: 171. Boskie Serce Jezusa i miłosierna miłość (s. 317)
Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym
Z Dziennika duchowego Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Leonii Nastałowej:
"Niech się nikt nie lęka Jezusa, bo dotąd nie było wypadku, by Jezus odepchnął od siebie jakąkolwiek nędzę. Jawnogrzesznica ewangeliczna jest wymownym tego przykładem. Odepchnie może od siebie mąż wiarołomną małżonkę, wyrzuci z domu ojciec czy matka upadłą córkę, odrzuci ją śmiechem i szyderstwem świat, ale nie odepchnie je j od siebie Jezus, byle się tylko doń zwróciła. Owszem, pójdzie jej szukać, obmyje własnymi łzami i krwią, weźmie na ramiona zbłąkaną owieczkę, bo On ubogiego z gnoju wyprowadzi i z książętami na krześle posadzi (por. Łk 1,53). Miłosierdzie Pańskie ponad wszelkie dzieła Jego (por. Ps 145,9). Biada jednak duszom, które wiedząc o tym bezbrzeżnym miłosierdziu Boga, biorą je dla siebie za tytuł uprawniający ich do występku. Bóg jest dobry, ale szuka dobrej woli, a nie znosi przewrotności" (Uwierzyłam miłości, Zeszyt 1, s.106) [ 3| ].
Uwierzyłam miłości
LuxDei
Trudno o Miłosierdziu Boga myśleć w oderwaniu od Jego Ponadobfitej Hojności czy Jego Wielkoduszności. Wszak On sam poprosił swoją sekretarkę (św. s. Faustynę), aby przekazała światu, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, a wszystkie dzieła Jego są ukoronowane Miłosierdziem. Dlatego, analizując dowolną perykopę biblijną, zawsze dochodzimy do wniosku, że Bóg — nasz Dobry Ojciec o sercu troskliwej matki — kocha człowieka, roztaczając nad jego istnieniem atmosferę opatrznościowego Miłosierdzia i miłosiernej Opatrzności. Nic więc dziwnego, że w Kościele katolickim na całym świecie rozwija się kult Bożego Miłosierdzia. Mamy: Ponadto od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. trwa Rok Miłosierdzia (Rok Święty: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim).
Ten fenomen zadziwia wielu. Wielu pyta:
  • Czym jest Boże Miłosierdzie...
A ja myślę, że należałoby raczej zapytać retorycznie:
  • Kim JEST Boże Miłosierdzie...
O Miłosierdziu Bożym powiedziano i napisano już tak wiele, że ja — ostatni parobek w winnicy Pańskiej — ośmielę się jedynie zapytać:
  • Czy rozumiesz Miłosierdzie Boga...
Mam nadzieję, że NIE.
Ten największy przymiot Boga nie jest do rozumienia. On jest do kontemplacji, uwielbiania i do naśladowania . Wszak prawdziwym DNA Boga jest Jego Miłosierdzie, którego przez całą wieczność nie zgłębi ani umysł ludzki, ani anielski...

[mr]: 10-12.04.2016
☙❤❧

Sanktuaria Bożego Miłosierdzia (on-line)


☙❤❧

☙❤❧

WWW
WWW

☙❤❧

Bibliografia

  1. Papież Franciszek: "Miłosierdzie to imię Boga", Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2016;
  2. Fransisco Bersini: "Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym", Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", Kraków 2010;
  3. s. Leonia Nastał BDNP: « Uwierzyłam miłości », WYDAWNICTWO WAM, Kraków 2015.

☙❤❧

Źródła internetowePrawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII