e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_ ✝✟✝ _BEZKOMPROMISOWO OPOWIADAMY SIĘ ZA ŻYCIEM_
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

Jesteś tutaj: Profanum I Inspiracje biblijne (alokucja) Wielkoduszność Boga

Inspiracje biblijne

Moja afirmacja Boga: Wielkoduszność Boga


Wielkoduszność Boga

Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszelkie pojęcia i nagradza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu.
E. Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD)
E. Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD)
Bądź wspaniałomyślny względem Boga, nie odmawiaj Bogu, Panu twemu, żadnej ofiary, której domaga się od ciebie. Kształć swe serce według Serca Jezusowego, a przekonasz się, że Bóg nie pozwoli się przewyższyć we wspaniałomyślności.
O. Tilman Pesch SJ:
CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA: tom 2,LX
O. Tilman Pesch SJ: CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA
A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?
BT, Rz 2:4
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl

Wielkoduszność Boga jest (według mnie) oczywistością, która wyraża tak liczne i wspaniałe Jego przymioty jak: dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, litościwość, łagodność, łaskawość, poczciwość, przychylność względem ludzi, szlachetność, opiekuńczość, poczciwość, serdeczność, wspaniałomyślność, zacność, życzliwość, troskliwość, wyrozumiałość, współczucie, altruizm, bezinteresowność, szczodrobliwość, szczodrość, prawość, ofiarność, zmiłowanie, miłosierdzie. I nic w tym dziwnego, skoro Bóg jest Nieskończony w swojej doskonałości.
Czy zatem da się słowami ludzkiego języka opisać Tego, który przekracza wszelkie ludzkie pojęcia i, który wymyka się wszelkim schematom, ramom oraz opisom?

Ludzka logika buduje własne koordynaty i mentalne odniesienia. Po Bożemu jest jednak inaczej, "bo myśli Moje — mówi Pan — nie są myślami waszymi, ani wasze drogi Moimi drogami" (por. BT, Iz 55:8). A to dlatego, "bo jak niebiosa górują nad ziemią (dalej Bóg wyjaśnia prorokowi), tak drogi Moje — nad waszymi drogami i myśli Moje — nad myślami waszymi" (por. BT, Iz 55:9).
Potwierdzają to liczne fragmenty Pisma Świętego, np. starotestamentalna historia zagłady Sodomy i Gomory, którą poprzedza następująca rozmowa Boga z Abrahamem:

  Skarga na Sodomę i Gomorę (BT, Rdz 18,20-32):    

Abraham wie, że tylko wtedy sprawiedliwości stanie się zadość, gdy dojdzie do zagłady grzesznych miast. Ich mieszkańcy bowiem dopuścili się wielkiej obrzydliwości w oczach Boga i z lubieżną lubością trwają w swym przestępstwie.
W dwóch wielkich miastach nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedliwych. Mimo to Bóg wielkodusznie oszczędził czworo bogobojnych. Ostatecznie jednak (przez nieposłuszeństwo Bogu i ciekawskość) ocalało tylko troje.

Wielkoduszność Boga jest fascynująca, bo nie umniejszając Jego Sprawiedliwości jednocześnie nie ulega pobłażliwości. Dzięki temu pozostaje bez skazy i zachowuje pełną wiarygodność. Ponadto jest wymagająca w perspektywie «przed», konsekwentna «w trakcie», a ponadobficie hojna «po». Widać to wyraźnie na przykładzie trudnej próby Abrahama.

  Ofiara Abrahama (BT, Rdz 22:1-18):    

Abraham wielki egzamin z lojalności zdał celująco i dlatego Bóg wielkodusznie nagrodził swego wiernego sługę, obiecując mu błogosławieństwo i pomyślność nie tylko za jego życia, ale również dla przyszłych pokoleń niezliczonych potomków. Czy można zatem wyobrazić sobie większą Wspaniałomyślność Boga? Chyba tylko wówczas, gdy uświadomimy sobie fakt, że Abraham nie był jedynym starotestamentalnym bohaterem, który doświadczył Bożej Wielkoduszności.

  Bóg wynagradza Hiobowi (BT, Hi 42:1-17):    

W opowieści o Hiobie na specjalne podkreślenie zasługuje Wspaniałomyślność Boga względem kłamców, za których modlił się Hiob. Modlitwa (oraz towarzysząca jej postawa duchowa) Hioba tak bardzo podobała się Bogu, że nie tylko powstrzymał swą Sprawiedliwość domagającą się wymierzenia zasłużonej kary Elifazowi, Bildadowi i Sofarowi, ale oddał Hiobowi z nadmiarem, znacznie pomnażając liczebność jego stad, obdarowując go dziesięciorgiem dzieci i bardzo długim życiem w dostatku, powodzeniu, na łonie licznej rodziny.

Wielkoduszność Boga opisywana na różne sposoby w księgach Starego Testamentu znajduje swoją zachwycającą kontynuację również w Nowym Testamencie. Wszak najpełniejszym wyrazem Bożej Wspaniałomyślności było Wcielenie Słowa. Bóg-Człowiek — Jezus Chrystus — posłany przez Boga Ojca z misją Zbawienia całej ludzkości, stał się dla nas (grzesznych) Drogą, Prawdą i Życiem. To właśnie przez Jego Ręce niemi odzyskiwali mowę, ślepcy wzrok, głusi słuch, chromi zaczynali chodzić, a zmarli wracali do życia. I nie mogło być inaczej skoro Dobry Ojciec posłał na świat swego Jednorodzonego Syna nie po to, aby ów świat potępić, ale po to, by przynieść mu Zbawienie (por. BT, 1Jn 4:9).

Wielkoduszność Boga-Człowieka jest ze wszech miar godna naśladowania, bo Jezus czynił dobro nawet wtedy, gdy wiedział, że nie spotka Go za to należyta wdzięczność ze strony, np. uzdrowionych.

  Uzdrowienie dziesięciu trędowatych (BT, Łk 17:11-19):    

Temu jednak, kto potrafił wrócić i podziękować, Jezus oprócz zdrowia fizycznego wielkodusznie podarował zdrowie duchowe. Czynił to zawsze, gdy człowiek proszący o Łaskę miał wiarę (patrz BT, Mt 9:22, 15:28, Mr 5:34, Łk 7:50, 8:48, 17:19, 18:42).

Przytoczone powyżej przykłady biblijne bezspornie potwierdzają fakt, że Wielkoduszność Boga jest oczywistością. Czy jednak oczywistą jest dla nas — czytelników Biblii — inspiracja płynąca z kart Świętego Tekstu?

[mr]: Wielki Post 2016
☙❤❧
♫ "Bądź wśród nas" ♫
Muzyka: Seweryn Krajewski
Słowa: Krzysztof Dzikowski
Wykonanie: Seweryn Krajewski
Wydawnictwo: «Złota kolekcja: Seweryn Krajewski: Pogoda na szczęście»,
POMATON, Copyright © Warner Music Poland 2011
Źródło MP3

☙❤❧


Bibliografia

  • BT - Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań - Warszawa 1980.

☙❤❧


Źródła internetowe

  1. O. Tilman Pesch SJ: "CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA".


Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXXI

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-21 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXXI