e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_

Jesteś tutaj: Profanum I Refleksje inspirowane (wstęp) O cierpieniu... (fragmenty)


O cierpieniu, czyli prośba o deszcz (fragmenty)

"Prawdziwą miłość mierzy się termometrem cierpień".
Dz. 342
"W cierpieniach duszy czy ciała staram się milczeć, bo wtenczas duch mój nabiera mocy, która płynie z Męki Jezusa".
Dz. 487
"W najcięższych mękach, wzrok swej duszy zatapiam w Jezusa Ukrzyżowanego; nie spodziewam się pomocy od ludzi, ale ufność swą w Bogu mam, w Jego niezgłębionym miłosierdziu, jest wszelka nadzieja moja".
Dz. 681
"Usta moje milczą, gdy uszy są przesycone urąganiem. Staram się o ciszę serca swego, pośród cierpień największych i zasłaniam się tarczą Imienia Twojego przeciw pociskom wszelkim".
Dz. 1040
"Jądro miłości - jest ofiara i cierpienie. Prawda chodzi w wianku cierniowym. Modlitwa tyczy się rozumu, woli i uczucia".
Dz. 1103
"Nie jest to rzecz łatwa znosić wesoło cierpienia, a zwłaszcza niewinne. Natura zepsuta burzy się i choć wola i rozum są wyższe ponad cierpienie, bo są w stanie czynić dobrze tym, co im zadają cierpienie, to jednak uczucie robi dużo hałasu i jak duch niespokojny napada na wolę i rozum, lecz widzi, że samo nic nie może, cichnie i poddaje się rozumowi i woli. Jak straszydło jakieś wpada do wnętrza i robi wiele hałasu, chcieć tylko jej posłuchać kiedy jest nie w karbach woli i rozumu".
Dz. 1152

św. Siostra Faustyna
Miłość jest najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa.
W Krzyżu Chrystusa nie tylko Odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione.
Św. Jan Paweł II, Salvifici doloris, n.13;19
Św. Jan Paweł II
Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.
Benedykt XVI
Benedykt XVI
"W cierpieniu Pan Jezus daje nam okazję, abyśmy Mu dali dowód naszej miłości. Przez nie oczyszcza nas i pozwala nam już tu na ziemi odbyć czyściec".
o. Lorenzo Sales
Traktat o maleńkiej drodze miłości
LuxDei.pl
Podążając myślą za sekretarką Bożego Miłosierdzia poznaję, że Miłość jest kwiatem, miłosierdzie — owocem, a cierpienia ożywczym deszczem na ten kwiat i owoc.
Majestat Krzyża... Spuść na mnie, Panie, deszcz, abym mógł wydać dorodny plon i zanieść go przed Twój Majestat w Niebie.
Ufam, że dzięki Twej Łasce, która wszystko ożywia, uszlachetnia i uświęca, moje duchowe owoce będą miłe Tobie, a dla mnie zbawienne.
Wiem, że deszcz, o który Cię pokornie proszę, jeśli okaże się ulewą, to nie tylko dlatego, iż Ty, Trójjedyny Boże, kochasz mnie Miłością niewyobrażalnie wielką — potrójnie niewyobrażalnie wielką, bo nieskończoną i transcendentną. Również dlatego, że według Twojej Świętej Woli dusza moja potrzebuje wielkiego oczyszczenia i użyźnienia.
Z pokorą, w ciszy serca, dziękuję Ci, Panie, że wciąż troszczysz się o mą duszę jak Dobry Ogrodnik o kwitnący ogród. Wiem jednak, że do pełnego rozkwitu w Tobie wiele mi jeszcze brakuje. Niech Twój Boski plan, jaki względem mnie przygotowałeś, przyniesie błogosławione owoce ku Twojej Chwale na wieczność.
[...] [mr]: 26-07-2007
Boże, Ty mnie doświadczasz, bo mnie kochasz i jednocześnie pragniesz dla mnie samego dobra. Dziękuję Ci, że nieustannie mi to uświadamiasz.
Doświadczenie bywa bolesne nie tylko dlatego, że jestem grzeszny. Również dlatego, bym mógł przyjąć z wdzięcznością to, co dla mnie przygotowałeś.
Bez trudnego doświadczenia, które ma mnie uczyć pokory, nie byłbym przygotowany do godnego przyjęcia Twego daru. Mój egoizm i wrodzona skłonność do pychy skutecznie przesłaniałyby fakt istnienia Twojej bezinteresownej Miłości. Dostrzegam ją w każdej kropli bólu.
[...] [mr]: 30-09-2010
Jakże wielkiej otuchy dodały mi słowa liturgii głoszone wczoraj (w Niedzielę Dobrego Pasterza) w ramach czytania z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła. "Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami" (BT, 1P 2,20b-21).
[...] [mr]: 12-05-2014
"Jedna z najważniejszych prawd głoszonych przez wszystkie religie brzmi: w każdym cierpieniu na świecie w pełni uczestniczy sam Bóg, który w rzeczywistości znosi nieskończenie bardziej dokuczliwe katusze niż my. Oczekuje od nas samorealizacji i spełnienia, a cierpienie stanowi tajemniczy produkt uboczny tego oszałamiającego przyszłego spełnienia" [ 3 | ].

28-11-2014
[Jezus do Cataliny]: "Jednakże, moje dzieci, wiedzcie, że powinności i cierpienia przyjmowane jako pochodzące z rąk Boga i w świetle tego nadprzyrodzonego rozeznania, otwierają wam Bramy Nieba. Rozumiecie to wszystko, kiedy spędzacie czas na adoracji przede Mną, ponieważ Ja mówię do waszej duszy, chociaż nie zawsze to odczuwacie. Z tych spotkań wychodzicie z odnowioną siłą, aby stawiać czoło życiu z wszystkimi jego boleściami i upokorzeniami" [ 4 | ].

18-10-2015
"Och, bólu! Przede wszystkim rodzi się pytanie: dlaczego? Skłoń głowę przed tajemnicą cierpienia. Kto zna myśli Pana? Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami (por. Iz 55,8). «O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!» (Rz 11,33).
Realizuje On właśnie w tobie plan miłości ukryły od wieków; plan łaski przygotowany dla ciebie w Chrystusie Jezusie od wieczności. Bóg pozwala ci poznać to wielkie misterium. Są w życiu doświadczenia, które stawiają cię wobec pustki bez dna, podczas gdy twoje serce lak jest spragnione pełni. W podobnych doświadczeniach nic oddalaj się od Boga, ale zbliż się do Niego, gdyż tylko On może wypełnić twoje serce, które stworzył dla Siebie.
Także Jezus poddany został z własnej woli uciskom cierpienia, abyś w Nim mógł i ty ukształtować się na Jego wzór (por. Flp 3,10), nosząc w sobie zawsze i wszędzie Jego cierpienia śmierci, by objawiło się w tobie Jego życie (por. 2Kor 4,10) i Jego chwała (por. 2Kor 4,I7). «Dla srebra — tygiel, dla złota — piec, dla serc probierzem jest Pan» (Prz 17,3). Skoro otrzymujesz dobra z rąk Pana, dlaczegoż nie miałbyś otrzymać także i zła? (por. Hi 2,10). Kiedy sprawy nie układają się zgodnie z twymi planami a Bóg wydaje ci się daleki, może właśnie wówczas postawił cię u steru twego życia.
Bóg nie jest ci nigdy tak bliski w kierowaniu twym życiem, jak właśnie w cierpieniu. Poprzez ból i doświadczenie prowadzi cię tam, gdzie On chce, a gdzie może ty nie chciałbyś się udać. Przyjmij z wiarą i cierpliwością próby i doświadczenia, gdyż przez nie realizuje się w tobie plan Boży.
Niech ci nie brakuje wiary w cierpieniu; wszystko to, co cierpisz, nie jest przypadkiem, ale pochodzi z woli Bożej.
Kimże jesteś, aby spierać się z Bogiem? (por. Hi 38). Jeśli jesteś niewinny, nie oceniaj twych cierpień jako absurdu, ale traktuj je jako upodobnienie do Niewinnego Ukrzyżowanego.
Bóg może dotknąć cię cierpieniem nie dla ukarania błędów, ale dla pomnożenia twoich zasług.
Doświadczenia, których nie potrafisz zrozumieć, wyważone zostały na sprawiedliwej wadze tajemnych sądów Bożych. Znoś z tym większą cierpliwością twoje cierpienia, im mniej znasz ich tajemnicę. Ból, podobnie jak miłość, jest wielką tajemnicą; bez miłości nie możesz kochać.
Poddaj się wyrokom Bożym i nie uważaj twojego utrapienia za niesłuszne, jeśli nawet nie potrafisz go zrozumieć. Wyroki Boże są wielką otchłanią (por. Ps 36,7). Jak trudno jest pojąć dramat Boga-Miłości i tajemnicą twego cierpienia! W oszołomieniu próby umiej znaleźć siłę, aby powiedzieć sobie: «Bóg wie, co robi».
Konieczną jest rzeczą, abyś trochę cierpiał dla dobrego Boga, mój drogi. On tak wiele wycierpiał dla ciebie. W cierpieniu niech będzie ci pociechą myśl, że w tobie dokonuje się przedłużenie męki Jezusa.
Nie znoś cierpienia ze smutkiem, jak to czyniłeś dawniej, ale w pokoju i zawierzeniu; pamiętaj, że wszystko to, co jest z Boga, dojrzewa w ogniu próby.
Nabierz odwagi, mój drogi; weź z miłością twój krzyż. Niedługo nadejdzie czas, w którym nie będziesz odczuwał żadnej niedoli, ani nie będziesz się bał żadnego cierpienia, ale ukończywszy walkę z wszelkimi uciskami, odpoczniesz w błogim pokoju Boga" [ 5 | ].

04-10-2017
☄ "TRAKTAT O MALEŃKIEJ DRODZE MIŁOŚCI" 6:41 ☄
Autor: o. Lorenzo Sales
Lektorzy: Wspólnota Dusz Najmniejszych
Fragment: Rozdział VII: "Tak" - na wszystko, z dziękczynieniem (p. 53-60)
Wydawca: Wydawnictwo Księży Sercanów
ISBN: 978-83-7519-038-0
Więcej... (z możliwością odsłuchu pozostałych rozdziałów traktatu)

10-02-2019
"Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość, i udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze — muszą płynąć z miłości dla Boga. I powiedział mi Pan: dziecię Moje, najwięcej mi się podobasz przez cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych — córko moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień twoich była czysta, bez żadnych przymieszek. Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie. Córko Moja, chcę się napawać miłością serca twego — miłością czystą, dziewiczą, nieskalaną, bez żadnego przyćmienia. Córko Moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku mnie będzie czystsza" [ 1 | ].

11-08-2019
☙❤❧


Bibliografia

  1. Dz. - Dzienniczek siostry Marii Faustyny Kowalskiej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1987;
  2. BT - Biblia Tysiąclecia (Jubileuszowe wydanie ilustrowane), Wydawnictwo Pallottinum 2011;
  3. E. Alexander, P. Tompkins: »Mapa nieba«, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014;
  4. Tajemnica adoracji w mistycznych wizjach Cataliny Rivas, Wydawnictwo AA, Kraków 2013;
  5. F. Bersini: "Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym", Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", Kraków 2010.

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPA ☕☕ e-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJE
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIVIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
ZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-20 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXX